Daily Archives: 30 Abril, 2011

Sin pelos en la lengua

Así es como habla Iñaki Gabilondo en el extraordinario libro “El fin de una época. Sobre el oficio de contar las cosas”, de la editorial Barril y Barral. Este extraordinario periodista comienza su obra con una dedicación que a todos los que nos queremos dedicar a este oficio nos llega al corazón: “A ti, del que todos se ríen cuando dices que quieres ser periodista”.

A lo largo de las 174 páginas, Gabilondo reflexiona sobre distintos aspectos que afectan al Periodismo desde siempre, pero que hoy en día están haciendo de él una profesión desvirtuada: se pregunta cuáles son los móviles del mercado de información, por qué se eliminan ciertos hechos y se incluyen otros, convirtiéndose éstos en noticias, por qué un periodista debe mantenerse imparcial, por qué todo gira en torno a la rentabilidad, cuál es el papel de los gabinetes, por qué son importantes los principios éticos para un profesional de la información.

Pero todo esto desde una perspectiva brillante basada en la experiencia. Iñaki Gabilondo, que lleva trabajando desde los 21 años, Read the rest of this entry

Debate: Medios comunitarios: desenvolven a sociedade?

Dende os grupos de crítica e corrección pedimos desculpas polos cambios levados a cabo dentro deste debate e abrimos de novo o tema da polémica.

A comunicación realizada a través dos medios pertence a varios graos de expansión. Algúns medios son de tendencia global; outros, pola contra, teñen un ámbito de acción limitado a unha determinada comunidade.

Estes últimos son os medios comunitarios, nados das necesidades comunicativas da sociedade civil e que presentan, cando menos na súa esencia, un xeito de facer distinto ó dos medios masivos. Trátase dunha diferente maneira de facer xornalismo, orientando este ó servizo da comunidade.
Aínda sendo medios que pertencen a asociacións sen ánimo de lucro, no Estado español moitos deles aproxímanse a formas mercantís de subsistencia, non sen deixar de lado calidades de seu como a participación, un acceso máis libre do cidadán, criterios de responsabilidade informativa e o seu carácter formativo. Nembargantes, as presións (formais e económicas) dos medios masivos marxinalizan, coa axuda da lexislación, a estes medios, evitando así o dereito a comunicar destas comunidades e grupos e desfacéndose dunha maneira de observar a realidade e de publicar dende a crítica as necesidades comunitarias. Sen ir máis lonxe, en Galicia, 84 emisoras novas foron concedidas pola Xunta a grupos privados masivos, saturando o dial de consumo e deixando sen espazo ás radios comunitarias.
Hai, ademais, un debate sobre a mesa, a nova Lei que acouta estes dereitos a comunicar e que favorece a televisións locais, pero non a radios.

Non precisamos comparanzas cos medios masivos senón dar resposta a importancia ou non deste medios dentro da comunidade. Así que a pregunta é a seguinte, os medios comunitarios (medios asociativos, alternativos e locais) activan a comunicación na comunidade e alentan un plano diferente do xornalismo?

Comezan as resposta e, de novo, perdón polas molestias.