Debate: Medios comunitarios: desenvolven a sociedade?

Dende os grupos de crítica e corrección pedimos desculpas polos cambios levados a cabo dentro deste debate e abrimos de novo o tema da polémica.

A comunicación realizada a través dos medios pertence a varios graos de expansión. Algúns medios son de tendencia global; outros, pola contra, teñen un ámbito de acción limitado a unha determinada comunidade.

Estes últimos son os medios comunitarios, nados das necesidades comunicativas da sociedade civil e que presentan, cando menos na súa esencia, un xeito de facer distinto ó dos medios masivos. Trátase dunha diferente maneira de facer xornalismo, orientando este ó servizo da comunidade.
Aínda sendo medios que pertencen a asociacións sen ánimo de lucro, no Estado español moitos deles aproxímanse a formas mercantís de subsistencia, non sen deixar de lado calidades de seu como a participación, un acceso máis libre do cidadán, criterios de responsabilidade informativa e o seu carácter formativo. Nembargantes, as presións (formais e económicas) dos medios masivos marxinalizan, coa axuda da lexislación, a estes medios, evitando así o dereito a comunicar destas comunidades e grupos e desfacéndose dunha maneira de observar a realidade e de publicar dende a crítica as necesidades comunitarias. Sen ir máis lonxe, en Galicia, 84 emisoras novas foron concedidas pola Xunta a grupos privados masivos, saturando o dial de consumo e deixando sen espazo ás radios comunitarias.
Hai, ademais, un debate sobre a mesa, a nova Lei que acouta estes dereitos a comunicar e que favorece a televisións locais, pero non a radios.

Non precisamos comparanzas cos medios masivos senón dar resposta a importancia ou non deste medios dentro da comunidade. Así que a pregunta é a seguinte, os medios comunitarios (medios asociativos, alternativos e locais) activan a comunicación na comunidade e alentan un plano diferente do xornalismo?

Comezan as resposta e, de novo, perdón polas molestias.

Posted on 30 Abril, 2011, in Sen clasificar and tagged , . Bookmark the permalink. 79 Comentarios.

 1. Bueno…interesante pregunta.
  Penso que os medios de comunicación locais, por ser locais non deixan de ser medios de comunicación. Isto implica que teñan uns intereses, unhas aspiracións económicas que teñen que cumplir para manterse como institución. Deste xeito, no momento no que a conservación e difusión da idiosincrasia do pobo que os xera non produza beneficios, deixarase de facer para buscar vías máis rentables.
  Pero penso que isto prodúcese cando falamos dos medios locais como bloque. Se pensamos en persoas, en grupos máis pequenos dentro dos propios grupos de medios; creo que sí se realiza unha labor importante de conservación e difusión da cultura local, neste caso. Isto pode ser porque, como persoas, teñen unha vinculación moi forte con esa cultura e ese territorio en concreto, e coñecen as súas características e todo o que ese espazo pode ofrecer. Dese xeito, aproveitan ó máximo o potencial do lugar que coñecen e co que se senten identificados para levar a cabo a súa labor profesional. Se, ademáis, con esta se difunde una forma de vida, e resulta rentable para o medio como bloque, mellor.

 2. Eliana Fernández Salgado

  Creo que los medios de comunicación locales deberían seguir apostando por su labor originaria. Para mi, lo atractivo de este tipo de medios es, precisamente, la información que difunden sobre una comunidad en concreto. La mayoría de la gente quiere saber qué es lo que sucede en su pueblo o en su ciudad. La proximidad de los hechos acentúa el interés del público. Y es evidente, que este tipo de medios realizan una importante labor en pro de las costumbres e identidad de las comunidades. La información local debería prevalecer, sin dejar de lado, la internacional porque es imporatnte estar al tanto de lo que acontece en el resto del mundo.

 3. Martínez Hermida- El debate se abre a partir de un error

  O debate proposto é falso nun duplo sentido: a partires do concepto mesmo de “medios locais” e do concepto de “identidade” tal como aparecen e como son entendidos nos dous comentarios realizados e no descritor proposto polos grupos de debate. De cara ao interese dista asignatura haberíamos falar de “medios comunitarios” e de “cultura”. Propoño mudar a pregunta XA, facer un descritor guía para acoutar a pregunta e dárlle relevo ao debate no centro do blogue. Un saúdo.

 4. Carlos Pereiro Fernández

  Los medios locales son un producto que funciona, ¿Por qué entonces deberían dejar de hacerse? Son una manera eficaz y rápida de ver lo sucedido en una comunidad o lugar reducido… Como fuente de información me parecen bastante decentes, la especialización al fin y al cabo, les sirve para ello…

  El diario de Pontevedra, El Correo Gallego o El Progreso tienen un volumen de ventas bastante decente en Galicia, sacamos por tanto que a la gente les interesan, a la gente le gusta saber lo que pasa en su ciudad o comunidad. Los medios locales, cubren esta necesidad.

 5. Alicia Penalta Cacheda

  En mi opinión se debería seguir apostando por estos medios. Como dice mi compañero Carlos estos diarios funcionan, y si funcionan es por algo. Todos sabemos que un valor noticia muy importante es la proximidad, y a través de los medios locales logramos cubrir esta característica. El éxito de los medios locales se debe a que cuentan las noticias que son cercanas a ti. En principio interesa más una noticia que tuvo lugar en Santiago de Compostela que en Sevilla, por ejemplo. Por otro lado, si estos medios locales no existieran, muchas noticias concretas de cada comunidad no tendrían cabida en las grandes cabeceras nacionales. Son medios importantes.

 6. Ana Vega Fernández

  Estou de acordo cos meus compañeiros, os medios locais deben seguir estando presentes xa que son importantes para a comunicación dentro dun territorio concreto. Pero todo isto terá sentido sempre e cando estes medios non se deixen influenciar case completamente pola globalización. De tódalas formas, creo que é imposible que exista un espazo comunicativo absolutamente galego porque, directa ou indirectamente, o exterior sempre fai o seu acto de presencia. Aínda así, sego pensando que é necesario este tipo de medios, que necesitamos saber o que pasa no mundo pero tamén o que pasa na nosa propia cidade e que se debe axudar a estes medios a que sigan funcionando como ata agora.

 7. Carolina Da Silva Candal

  Los medios locales son la voz de la comunidad. Siempre hemos estudiado que uno de los valores noticia más importantes es el de la proximidad. Así, este tipo de medios nos acercan la información que más nos interesa, la de una realidad que vemos en nuestro día a día…acontecimientos con los que estamos en continuo contacto. Por este motivo no deben caer en la globalización: queremos leer, conocer y analizar lo que nos atañe más directamente. La cuestión no debería ser si deben desaparecer o no, si no buscar las maneras de promover si proliferación, el aumento de la representatividad de las comunidades de manera que se enriquezca la cultura.

 8. Cristina Méndez Salgado

  Deberíase apostar polo medios locais pero se iso non significa adular ós grupos de poder. Penso que no momento en que nos atopamos de globalización permanente estamos a aillarnos da nosa comunidade e a función que estos medios deberían ter é achegarnos de novo a nosa comunidade.

 9. Juan Manuel Serrano

  Los medios locales, tal y como indica su adjetivo y como ya dijeron algunos compañeros antes, aportan información de unas zonas concretas, de las cuales sus ciudadanos quieren saber cómo está yendo su pueblo, ciudad, o provincia. Todos queremos saber qué está pasando en el lugar donde vivimos, y por ello no dejarán de existir. Y el intento de globalización, no es más que un error, ya que intentando llegar a más número de lectores, lo único que se hace es tirar el dinero. Esos otros lectores que se pretende tener ya no están interesados en esa zona de la que habla el medio, por lo tanto sería una tontería globalizarlo.

  El problema, como ya se comentó mil veces es la incursión de las nuevas tecnologías, que no sólo se pueden cargar a los medios locales, sino a los nacionales.

 10. Lara Barreiro

  Eu creo que a información local é imprescindible, pois ó fin e ó cabo é o que nos afecta directamente. É a info que máis necesitamos, pois pode ter efecto directo na nosa actuación, e abrirnos vías de actuación fronte a outros organismos.
  Ademais, ó ser feitos cercanos, permite unha contextualización e comprensión dos feitos que doutra maneira non sería posible. Para coñecer as noticias hai que ser partícipe do que as rodea, e para isto nada mellor que o xornalismo local. O copia e pega de acontecementes foráneos a veces trae consigo malentendidos que se solucionarían cunha boa explicación e posta en situación por parte dos xornalistas que as redactan. Isto non sempre acontece, o que fai que as noticias internacionais non sexan sempre crrectamente interpretadas.

 11. Calvo Salgado

  Parece que de momento non hai moito debato, xa que a maioría de nós avoga pola permanencia e a utilidade dos medios locais.
  Non serei eu quen poña a ota de contra. Creo que os medios locais son precisamente coma os factores dunha suma; coñecendo a situación de cada lugar, obteremos a situación total de, por exemplo, España. Os medios máis globais ou nacionais tenden a facer un resumo desa situación, o que a miúdo provoca confusión e sobre todo deixa atrás moitas informacións que puidesen ter sido importantes.
  O problema moitas veces dos medios locais é a súa ambición globalista, que desencadea en informacións incompletas ou imprecisas, que deben ir a consultarse pen outros medios. O corazón dun medio local son as informacións locais, cousa que non sempre se consegue, porque non sempre hai suficiente, pero de ahí a dar excesiva relevancia a inforacións que non se poden cubrir con precisión hai un cacho. O medio debe buscar o enfoque rexional das informacións nacionais que o permitan e escarbar, por así decilo na pequena microsociedade con reportaxes, crónicas…
  Iso si, nada de deixar fóra a información internacional.

 12. En mi opinión la existencia de medios locales son fundamentales para que los habitantes de esa localidad estén informados de lo que sucede en su entorno más próximo, por lo que considero que sí que se debería apostar por que sigan existiendo.

  Por otra parte, todos deberíamos estar informados de lo que sucede más allá de nuestro entorno más cercano, por lo que la existencia de un periodismo, como se dice en el propio planteamiento del debate, altermundista es también fundamental para que los ciudadanos no vivan en un mundo de desinformación.

  Así pues, no considero que haya mucho debate respecto a este tema, ya que un tipo de periodismo no tiene necesariamente que hacer desaparecer al otro.

 13. Martínez Hermida

  Reitero a miña proposta. A pregunta do debate sigue sendo falsa. Se son prescindibles ou non os medios locais non é a cuestión, non nos termos en que a propoñedes xa que non é un asunto de mercado; é un asunto de maior ou menor desenvolvemento da sociedade. Insisto: falemos de medios comunitarios, que engloban aos medios locais e alternativos tamén, así como aos propios comunitarios ( é dicir, aqueles que emerxen da sociedade civil, das organizacións e movementos sociais) Entender que, por exemplo, un medio local é o Diario de Pontevedra polo feito de que é de Pontevedra atende só a criterios xeográficos ou ao equívoco da proximidade (común a todo tipo de medios, non só aos medios locais) pero non se podería tipificar como tal (enténdese por medio local aquel de carácter municipal ou que resulta dunha concesión ou normativa pública)

 14. Martínez Hermida

  Reitero a miña proposta. A pregunta do debate sigue sendo falsa. Se son prescindibles ou non os medios locais non é a cuestión, non nos termos en que a propoñedes xa que non é un asunto de mercado; é un asunto de maior ou menor desenvolvemento da sociedade e das comunidades que a compoñen. Insisto: falemos de medios comunitarios, que engloban aos medios locais e alternativos tamén, así como aos propios comunitarios ( é dicir, aqueles que emerxen da sociedade civil, das organizacións e movementos sociais) Entender que, por exemplo, un medio local é o Diario de Pontevedra polo feito de que é de Pontevedra atende só a criterios xeográficos ou ao equívoco da proximidade (común a todo tipo de medios, non só aos medios locais) pero non se podería tipificar como tal (enténdese por medio local aquel de carácter municipal ou que resulta dunha concesión ou normativa pública)

 15. Respecto a identificación dos medios comunitarios cunha determinada poboación eu considero que é así verdadeiramente. Tanto da a tirada ou audiencia que un medio teña, servirán á comunidade se saen contidos que nos afecten directamente. Creo que a todos nos gustaría que a nosa comunidade tivese máis presenza nos informativos estatais. Ao non suceder esto poñemos a nosa confianza noutro tipo de medios máis locais.

 16. Cao González

  La existencia de medios de comunicación local está más que funtamentada si observamos los servicios que pueden ofrecer en diferenciación con medios de corte global. Así pues, muchas de las informaciones más proximas nunca se convertirían en noticia si todos los medios fuesen globales. Las esquelas o las páginas de contacto son también más eficaces si puedes acotar el marco de acción, como lo permite hacer un medio local.

 17. grupointeractivo1

  Noemi Castro Trillo
  En mi opinión los medios comunitarios son necesarios y como tales se debería impulsar su desarrollo. Sin ermbargo, creo que tienen mejor acogida dependiendo de en qué formato. Por ejemplo en la prensa, creo que es uno de los que la sociedad más demanda puesto que nos ofrece una información detallada de nuestro entorno. Sin embargo, en la televisión yo pienso que no es así, que la mayoría de la gente se limita a ver un informativo de ámbito estatal puesto que tiene una mayor cobertura informativa y nos permite saber qué está pasando en todo el país. Por otra parte, estoy de acuerdo con Lena en que si los contenidos son interesantes y verídicos, serán útiles para la comunidad.

 18. Ana Pérez Martín

  Los medios comunitarios pertenecen al llamado “Tercer sector de la comunicación” y son medios que no buscan beneficio económico con su actividad. Su función es hacer un servicio a la comunidad, satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de las personas.
  Me parece necesario que existan radios libres, televisiones o publicaciones donde, además de informar, se escuche.
  A la pregunta de hastá qué punto son utilizados estos medios, pienso que muy poco. Quizá porque muchos ciudadanos no saben de su existencia, pero también porque la mayoría de los medios comunitarios españoles no han conseguido licencia de emisión. Ahí el fallo está en quien condece estos permisos, que creo que debería dar oportunidades a las organizaciones sociales que tienen iniciativas como éstas.

 19. Lorena Riveiro Rodríguez

  Insistindo un pouco no dito polos compañeiros, creo que os medios comunitarios son fundamentais, pero tamén creo que non se está a facer demasiado por eles. Se nos limitamos a falar do Diario de Pontevedra ou El Progreso, creo que o único que os achega á comunidade é a cuestión da “proximidade”, pero realmente, estes medios non deixan de funcionar como calquera outro de carácter estatal. Creo que, dentro dos medios comunitarios, é fundamental apostar por iniciativas que partan dos propios cidadáns (como todas as que nos está a mostrar o Grupo de Comunicación Local de 4º), xa que serán eles os que realmente expoñan as súas preocupacións que, moitas veces, non se corresponden coas dos directores dos grandes medios de comunicación.
  Nos medios locais está a chave, estou de acordo, pero sempre que dentro dos medios locais se fomenten as iniciativas cidadás e se entre en contacto coa propia xente da comunidade.

 20. María Glez Salpurido

  La diferencia principal entre medios locales y comunitarios radica justamente en que los primeros están hechos por y para la comunidad, y como tal, algo esencial en ellos es que se construyan con la colaboración o ayuda de ésta. Son empleados como creadores de la sociedad en la medida en que el Estado se lo permite, es decir, podrían hacerlo mucho más si las licencias para ellos se concediesen como se debería. Una vez más el interés comercial impide que se concedan más licencias a colectivos que no persiguen un beneficio económico, sino el derecho a comunicar.

 21. Blanca Tejero

  Perdoade as repeticións, pero moito do que vos podo contar xa está dito polos compañeiros. Como veñen dicindo os meus compañeiros ben é certo que os medios locais son necesarios para respostar as necesidades de cada núcleo, algo que se manifesta claramente en Galicia, un territorio canto menos localista non só polas características xeográficas. Así que a problemas locais, respostas locais. Pero como ben dixo Lorena non nos podemos remitir a “El Progreso” ou o “Faro de Vigo”, xa que aínda hai moito que rascar, para así poder chegar ó ideal das iniciativas cidadáns, creando un medio de comunicación que resposte ás necesidades dese conxunto, sendo pois “El Progreso” símbolo de identidade dos lugueses.

 22. ¿No os parece sin embargo que el hecho de que la gente prefiera los medios locales, al ser una expresión de si mismos como comunidad; invalida el concepto de la globalización como futuro de la humanidad?
  El discurso predominante es ése: el progreso nos lleva hacia la aldea global, la desaparición de fronteras… Pero el mantenimiento de los medios propios de una comunidad, lógico por el hecho de que aportan información sobre la propia colectividad a sus miembros; es incompatible con ese concepto universalizador en la medida en que implica la homogeneización de toda la humanidad, reducirla a una única sociedad. Creo, sinceramente, que es algo imposible por ser demasiado reduccionista. Y he ahí la importancia de los medios comunitarios, como sustentadores del viejo sistema de las diversidades. Aunque enfrentadas, diversidades.

 23. 7 Maio, 2011 ás 5:14 pm

  ¿No os parece sin embargo que el hecho de que la gente prefiera los medios locales, al ser una expresión de si mismos como comunidad; invalida el concepto de la globalización como futuro de la humanidad?
  El discurso predominante es ése: el progreso nos lleva hacia la aldea global, la desaparición de fronteras… Pero el mantenimiento de los medios propios de una comunidad, lógico por el hecho de que aportan información sobre la propia colectividad a sus miembros; es incompatible con ese concepto universalizador en la medida en que implica la homogeneización de toda la humanidad, reducirla a una única sociedad. Creo, sinceramente, que es algo imposible por ser demasiado reduccionista. Y he ahí la importancia de los medios comunitarios, como sustentadores del viejo sistema de las diversidades. Aunque enfrentadas, diversidades.

 24. Cristina Corral

  Levo un tempo participando en medios comunitarios e considéroos vitais para acadar o máis parecido a unha verdadeira comunicación/ información horizontal, participativa e popular. Na miña andaina atopei unha pluralidade de ideas, percepcións, preocupacións e experiencias que dificilmente se atoparían xa non dentro de cada medio de masas concreto, senón entre os propios medios maioritarios. Ignorando o resto de características positivas da miña propia experiencia, penso que esta é suficiente para valorar a importancia que teñen estes medios, construídos polo pobo e postos ao servizo do pobo, para fornecer unha información ampla e de calidade, e unha comunicación baseada no diálogo entre os membros da comunidade.
  En canto ao seu carácter local, é lóxico que un proxecto comunitario parta da colaboración de persoas con preocupacións comúns no seu ámbito máis inmediato. Porén, en canto ao contido da información, este adoita ser global, aínda que o local ten sempre un lugar propio. Eu lembro conexións telefónicas con Grecia no mesmo programa no que se daba cobertura unha concentración da Rede Feminista Galega en Compostela. Porén, unha comunicación global non ten por que significar homoxeneización ou uniformización; eu coido que significa unha maior cobertura que redunda nun mellor coñecemento das comunidades (pobos, nacións, chámalle X), coa súa idiosincrasia, os seus costumes e a(s) súa(s) historia(s). Sempre que se faga desde a pluralidade, o respecto á diversidade e a participación.

 25. grupointeractivo1

  Los medios comunitarios son fundamentales, pero considero que todavía no cuentan con el protagonismo que se merecen ya que constituyen una fuente de información fundamental dentro de una comunidad llenando el vacío dejado por los medio públicos y comerciales, muy poco centrados generalmente en aspectos de carácter regional.
  Por lo tanto, considero que son fundamentales este tipo de medios ya que tratan aquellos temas que a la comunidad les interesan analizados desde una perspectiva local.
  Creo que podríamos considerar que los medios comunitarios como una especie de periodismo que de abogacía, es decir, que defienden algo o simplemente cubren aquellas informaciones que los medios masivos de comunicación no realizan.

  Laura Díaz Díaz.

 26. Cristina Martínez Carou GI3

  Pienso que sí, los medios comunitarios alientan la comunicación… ¿acaso no lo hacen también los medios masivos? Pienso que ambos, tanto masivos como comunitarios, tienen la misma importancia: los globales para mantenernos informados de sucesos de gran interés a nivel mundial, y como comunicadores de información general.
  Los comunitarios, sin embargo, tienen otra función, además de la de informar, y es unir. Actúan de uniones entre los habitantes de una misma comunidad desde el momento en que resaltan o defienden su cultura, desde el momento en que informan de manera local, concediendo importancia a lugares y sucesos que los medios globales no pueden focalizar debido a que abarcan demasiado territorio.
  Y en el momento en que las personas encuentran algo que los relaciona (ya sea una cultura, un territorio, unas ideas) se sienten más próximas entre ella. Esto de una forma u otra favorece la comunicación.

  En cuanto a si los medios comunitarios hacen otro tipo de periodismo, pienso que los ideales teóricos de honestidad y objetividad (siempre relativa, claro) son los mismos para todos los medios de comunicación. Sin embargo, y desde que tienen objetivos distintos, los medios comunitarios realizan un periodismo distinto. En primer lugar se actuará en ellos con más “ética” por el mero hecho de la proximidad geográfica y cultural con el público. Es más difícil obviar información de algo que ocurre en tu región que de algo que pasa en el otro lado del mundo.
  En segundo lugar está ese papel de defensores de la cultura y la región propias. Este tipo de medios tienen la importante función de actuar como focos de protesta social.
  En resumen: los medios comunitarios realzan la unión de la comunidad y realizan un periodismo de mayor calidad debido a que pueden focalizar más y a que tienen objetivos bastante distintos a los de los medios masivos.

 27. Creo que la labor de los medios de comunicación locales no debería contagiarse del efecto homogeneizador y excluyente que trae consigo la globalización. Deben permanecer para reforzar la identidad cultural de la comunidad y ese sentimiento de pertenencia. Nosotros, como seres humanos somos los únicos responsables de mantener la propia identidad, El problema principal que encuentro es la filosofía que reside en el ser humano de nuestro tiempo, la de la pasividad y aceptación del proceso. No debemos conformarnos. ¿Qué papel nos toca como comunicadores ante la amenaza directa a nuestra identidad cultural? Debemos luchar por la cercanía de los medios, por el mensaje bien elaborado, por el respeto a nuestra cultura… pero para ello se necesita UNION. ¿Si no comunicamos lo nuestro quien lo hará? Son necesarios y además funcionan: periodicos, televisiones autonómicas obtienen buenos resultados gracias a su proximidad. Pero quizás si desaparecieran nadie haría nada. Nosotros como profesionales sí deberíamos.

  Lorena Sixto Valiño

 28. Nuria lago Rodríguez 2b3 2M

  Como ha dicho Lorena los medios locales y comunitarios no deberían sucumbir a la homogeneización de contenidos impuesta por la globalización, el valor principal que tienen los mensajes comunitarios es la proximidad, la cercanía que los diferencia de los mensajes que proporcionan los medios de masas. Creo que la clave sería encontrar el equilibrio (aunque difícil) entre los medios comunitarios y los masivos, y lo fundamental es que se evite la homogeneización, manteniendo fundamentalmente el acceso a cualquier tipo de información, sea del país que sea, para mí ese es el beneficio de la globalización.

 29. grupointeractivo1

  Lorena Cochón Castro 1b1 1E

  Creo que debemos centrar un poco más el debate, definiendo en primer lugar la función que cumplen los medios de comunicación comunitarios que son algo diferentes a los medios de comunicación locales convencionales que conocemos en nuestra comunidad. Los medios de comunicación comunitarios están enfocados a desarrollar una función específica en los países “subdesarrollados” en la que los medios cumplan ell objetivo de fomentar el diálogo entre los distintos colectivos de una comunidad con pocos recursor y con una gran dificultad de acceder a la información. Los medios comunitarios se encargan de cubrir las necesidades de esos colectivos desde la función educacional haciendo especial hincapié en fomentar la participación social de los mismos.

  Los medios locales convencionales que conocemos, los más próximos a nosotros tienen uan organización similar a los generalistas, simplemente cambian el tamaño de la empresa, y menos recursos humanos y materiales. Pero su función no dista mucho de los grandes medios exceptuando que la información que emiten se mide bajo el criterio de la proximidad del lugar que se desarrolla. Pero no desenvuelven una labor de diálogo y educación con sus ususarios y no proporcionan participación entre ellos.
  Los medios comunitarios participan los habitantes como planificadores, productores o intérpretes. Son el instrumento de expresiónde la comunidad, más que para la comunidad. La comunicación comunitaria designa un intercambio de puntos de vista y de noticias, y no una transmisión de una fuente a otra.

  Cochón Castro, Lorena

 30. Alejandro Salse Batán

  Los medios de comunicación locales son necesarios. El problema es que no son imprescindibles o, en mi opinión, no están siguiendo el camino necesario para llegar a serlo (si esto es posible).

  No nos engañemos, todos abrimos antes El País que el Faro de Vigo, por ejemplo. Nos parece mejor periódico. ¿Y si esto no es así? Simplemente son diferentes, el problema viene cuando uno intenta competir al mismo nivel que el otro. El medio de comunicación local tiene que hacer un esfuerzo extra en el tratamiento, en la profundización y el análisis de la comunidad en la que está incluido. De esa forma conseguiría convertirse en un referente dentro de la comunidad y convertirse en un elemento a considerar por separado y no como un complemento del medio global, que no puede conseguir tal profundización. Si, por el contrario, el medio local se conforma con el tratamiento de informaciones globales, sin analizar su propia comunidad, es lógico que caiga en la indiferencia de los miembros de ésta.

 31. Sara Yáñez Soto 4X
  “É verdade porque o dixeron na tele…”. Este típico tópico ten moita razón de ser pois os medios de comunicación véndennos un producto que chaman “realidade”. E cremos o que vemos. Pero, ¿estannos vendendo información?. Non, a información únicamente é un soporte para a publicidade da que conseguen financiación. Estas empresas de publicidade buscan as audiencias que lle interesan ás empresas de producción. E as mellores audiencias téñenas os “medios” máis masivos. Cando hai perigo de monopolización é preciso buscar alternativas.
  Na actualidade a credibilidade dos productos dos medios de comunicación está erosionada, en perigo de extinción. Perdemos o noso punto de referencia e deixamos de fiarnos daquelo que sucede lonxe do noso control individual ou grupal. Hai un interese crecente para os problemas cotidianos que suceden ao noso redor. É aquí onde atopamos a alternativa do “local” para recuperar a credibilidade no xornalismo.

 32. Cristina Cabana

  Mi opinión sobre este tema llega un poco tarde a este post, ya que é visto que mis compañeros comparten conmigo muchos de sus argumentos.
  Los medios comunitarios son necesarios, ayudan a una comunicación dentro de un municipio.Todos sabemos que por muy pequeño que sea nuestro pueblo o ayuntamiento no siempre nos enteramos de todo lo que sucede, y gracias a este tipo de medios podemos acercarnos a bastante información desconocida para nosotros.
  Ya se ha hablado de los los valores noticia, y que uno de los principales es la proximidad, pero me gustaría recalcar esto porque me parece que es el principal argumento para justificar que los medios de comunicación comunitarios son necesarios.
  Respeto a lo de la publicidad, no podemos olvidar que se trata de un medio y hoy en dia la publicidad es uno de los principales sustentos de los medios de comunicación, pero si tenemos que darnos cuenta que muchas veces esta publicidad que se da en los medios comunitarios no es de grandes empresas, sino de los comercios del propio pueblo.
  Para concluir, reiterar lo anteriormente dicho, los medios de comunicacion comunitarios son necesarios, ya que a todos nos interesa lo que está más cerca.

 33. Ana Picado Filgueira

  Los medios comunitarios son un elemento clave dentro de la comunicación, eso más o menos lo tenemos todos claro. Favorecen las relaciones interpersonales y además, al desarrollar al máximo el valor noticia de la proximidad, se hacen fuertes. Y el tema de que haya factores que estén erosionando la comunicación y a los propios medios debería ser un estímulo para que se “puliesen”. La sociedad está en continuo cambio: los medios y la comunicación deben adaptarse a este cambio.
  Estos medios han sido a lo largo de la historia un referente y una alternativa a la vez. Y todo, por el valor que tienen dentro de la comunidad. ¿Por qué iba esto a dejar de ser así?

 34. Juan David Sobral Fariña 4b3

  Imos a ver, os medios comunitarios non se poden comparar cos de masas. Cada medio ten a súa propia función, e o seu público, recordemos que principalmente, calquera medio, é un negocio que pretende obter os maiores beneficios co menor gasto (iso que se chama maximizar beneficios) Claro que son útiles. Un paralelismo que me gustou un día: o tempo; cando escoitamos o tempo nos informativos xeralistas dicimos que sempre dan chuvia para Galicia, pero é normal, non poden chegar ao nivel de segregación que os medios locais, por razóns de tempo e porque a climatoloxía galega é moi variada. Por iso temos medios propios que desenvolven isto. Igual pasa co resto da información. Cada medio cumple a súa función, un non eclipsa a outro. Na miña opinión isto só pode pasar entre medios do mesmo rango

 35. Persoalmente considero que os medios comunitarios son imprescindibles para a comunidade, xa que se precisan para o correcto desenvolvemento da comunicación dentro dela. Máis aínda, sen esta comunicación sería imposible o exercicio da cidadanía comunicativa, da participación cidadá. Os medios comunitarios e asociativos nacen no seo da comunidade atendendo ás súas necesidades e intereses comunicativos. Con todo, a súa presenza é, penso, marxinal se a comparamos cos grandes medios de comunicación. Cómpre logo promover o desenvolvemento destes media, que están a ser desprazados polas grandes empresas informativas.

 36. Marta Padín Martínez

  Bajo mi punto de vista los medios comunitarios son algo básico y fundamental en nuestra comunidad. La proximidad es uno de los principales valores noticia, ya que la mayoría de la gente suele interesarse más por hechos que ocurren en su entorno. Los medios comunitarios permiten que se establezca una comunicación en un determinado territorio, informándonos de los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Por esto, sin duda creo que estos medios son muy importantes, se tratan de una necesidad para los ciudadanos.

 37. Raquel Rodríguez Novo

  Yo creo que se debe seguir apostando por estos medios. Realmente son una manera bastante eficiente de estar informado de lo que ocurre. Además creo que tienen un valor añadido que es que, la gente, normalmente, consulta medios que le son próximos territorialmente. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, cuando en un informativo, periódico, etc. sale una noticia que nos resulta conocida por su proximidad prestamos más atención y queremos conocer más.

 38. Sabela Alvarado Hermilla

  Na miña opinión (e falo dende a experiencia) os medios comunitarios son tan necesarios como os globais polo feito de que se empregan de xeito moi distinto. Eu, hoxe mesmo, para enterarme das novas sobre as eleccións municipais e as ditintas campañas, consultei La Región. Porén, para enterarme sobre as novas de carácter estatal e internacional (e incluso do ámbito cultural) lin El País. É evidente que nun xornal de tendencia global non van aparecer novas que afectan a unha comunidade tan pequena como son as nosas vilas ou cidades. E non só falo de noticias, senón tamén de eventos culturais, de entrevistas a certas personalidades, etc.
  Como xa dixeron moitos dos meus compañeiros, os medios locais son algo que funciona. E se funciona, a resposta á preguntan que facedes é evidente: os medios comunitarios si que activan a comunicación local, favorecen en grande medida a participación cidadá e, en definitiva, á xente gústalle saber o que pasa na súa propia rúa, e non só o que fixo Rajoy onte pola tarde.
  É evidente que este tipo de xornalismo é diferente ao dos medios de tendencia global: nin mellor nin peor, simplemente distinto, porque os temas que trata afectan directamente á xente que os consume.

 39. Contestando a la pregunta de si los medios comunitarios activan la comunicación en la comunidad, creo que sí, sobre todo en Galicia, donde hay una gran atomización de la prensa gallega sobre la nacional, porque a la gente de aquí le gusta saber lo que pasa en su ciudad, en este sentido los medios localistas, sobre todo entre la gente de más edad, son los más vistos y los más comentados.
  De hecho lo primero que te dicen en la facultad es que las grandes historias son las que suceden en tu ciudad. Esto mismo nos lo comentaba Ramón Lobo, que tuvo la gran oportunidad de trabajar con uno de los más grandes reporteros de todos los tiempos, en gran Kapuscinski.
  Y en cuanto a la siguiente cuestión, no creo que haya una forma diferente de enfocar el periodismo, porque ante todo se sigue informando que es de lo que se trata.

 40. Lorena Sixto Valiño

  Creo que la labor de los medios de comunicación locales no debería contagiarse del efecto homogeneizador y excluyente que trae consigo la globalización. Deben permanecer para reforzar la identidad cultural de la comunidad y ese sentimiento de pertenencia. Nosotros, como seres humanos somos los únicos responsables de mantener la propia identidad, El problema principal que encuentro es la filosofía que reside en el ser humano de nuestro tiempo, la de la pasividad y aceptación del proceso. No debemos conformarnos. ¿Qué papel nos toca como comunicadores ante la amenaza directa a nuestra identidad cultural? Debemos luchar por la cercanía de los medios, por el mensaje bien elaborado, por el respeto a nuestra cultura… pero para ello se necesita UNION. ¿Si no comunicamos lo nuestro quien lo hará? Son necesarios y además funcionan: periodicos, televisiones autonómicas obtienen buenos resultados gracias a su proximidad. Pero quizás si desaparecieran nadie haría nada. Nosotros como profesionales sí deberíamos.

 41. Silvia muiña

  Los medios comunitarios son muy importantes, porque son los que cubren las necesidades de la comunidad, la voz del pueblo, su identidad…al menos en la teoría. Dentro de los medios comunitarios están los medios locales, aquellos que más que por el pueblo se rigen por la voz del poder, de los altos cargos. Su información interesa al pueblo, pero a qué precio? quiero decir..nos informan de todo? O sólo de lo que les interesa? hay voz del pueblo? yo pienso que no..y de ahí la existencia de los medios alternativos, que son un medio que todavía está en auge, pero que se debería apostar más por ellos, creo yo, porque son los que verdaderamente apuestan por el pueblo y la comunidad, un ejemplo lo vemos en “Galicia confidencial”, un blog convertido en un medio de comunicación que para mucha gente, ya es más fiable que cualquier medio local. Está claro que los medios comunitarios sí favorecen la comunicación ciudadana pero también lo hacen los medios globales. Opino que los medios comunitarios como los locales deberían dejar los intereses del director de lado y centrarse en el ciudadano, ya que como bien decía una compañera, ambos intereses no siempre coinciden.

 42. Desde mi punto de vista los medios de comunicación local son tan importantes o más que los medios de comunicación comunitarios. En lo que a mí respecta lo interesante de los medios de comunicación local es que tratan información referente a tu localidad, es decir a algo próximo a ti que de verdad te afecta en el día a día. Precisamente por esto tienen una buena acogida ya que la proximidad hace de los medios locales algo imprescindible. Con todo esto no quiero decir que la información internacional que proporcionan el resto de medios de comunicación no sea necesaria ya que es, igual que la anterior, imprescindible para conocer lo que ocurre en el mundo pero no nos toca tan de lleno en nuestro día a día.
  Lo que está claro es que nunca se va a apoyar de una manera excesiva a los medios locales que en muchas ocasiones no tienen un interés económico y si de comunicación, ya que no compensa.

 43. Ángel Miranda Ramos

  Tal e como establecen moitos dos meus compañeiros, considero que os medios de comunicación comunitarios son importantes para os cidadáns, e do mesmo xeito para o bo desenvolvemento da comunicación na comunidade. Podemos dicir que os medios comunitarios nacen cunha función moi clara, a de satisfacer as necesidades dos cidadáns, expresar así a súa necesidade de comunicación. Aínda así, é cada vez menos o éxito deste tipo de medios entre os cidadáns, posto que cada vez están a ser máis desprazados da sociedade, debido en causa aos grandes medios de comunicación de ámbito estatal. Un exemplo moi claro disto, atopámolo por exemplo no Diario de Pontevedra, e outros moitos, que a pesar de ser medios comunitarios, cada vez parécense máis aos estatais e só poden ter este cualificativo pola súa proximidade á comunidade, pero non por como se realiza o tratamento da información. Deste xeito, estes medios non deixan de funcionar como calquera outro de carácter estatal. Cómpre pois desenvolver estes media, que están a ser desprazados polas grandes empresas informativas, para que cumpran a súa función coa comunidade, que é o que fai que se diferencien dos outros medios.

 44. Javier González Penedo

  Os medios comunitarios son, sen dúbida algunha, unha ferramenta de enorme transcendencia; non só por non se atopar supeditados á devastadora ansia de obtención de beneficio, senón tamén por estaren configurados para achegar un servizo á comunidade en cuestión á que se refiren mediante a procura de ideais democráticos vinculados coa libre expresión.
  Non é doado o éxito de moitos destes, non só pola ausencia de fins económicos, senón tamén pola denuncia ou trato de temas que levan a cabo e que os “grandes medios” ignoran e dos que prefiren por múltiples motivos non falar, coa diverxencia que isto pode acarrear.
  Penso da necesidade de que o próximo tamén sexa receptor do interese e atención que merece, polo que a existencia de medios xurdidos ó abeiro dos propios cidadáns, no que todos os integrantes teñen voz e voto no día a día, é un aspecto de necesidade nos tempos que corren… tempos nos que a ansia de rentabilidade e de éxito trasladan a esencia do xornalismo, que a de estar ó servizo do que precisa o cidadán, a un segundo plano.

 45. Francisco García Currás

  Como la mayoría de mis compañeros, estoy de acuerdo en que los medios locales son una parte importante del periodismo actual. A la sociedad actual le interesa conocer de primera mano lo que pasa a su alrededor y le importa menos lo que ocurre en otros lugares. Son necesarios ya que los medios de carácter nacional no pueden englobar toda la información que se genera. Pero, en mi opinión, creo que se debería incentivar mucho más el trabajo de los medios locales, sobre todo en las televisiones de este ámbito, que suelen ofrecer una escasa y monótona programación debido a los pocos medios de los que disponen.

 46. Martínez Hermida

  Agardo que sintan o que din, cando menos iso. Todas as opinións son importantes e convídolles a relelas. Os medios comunitarios (aquelos que engloban a comunicación comunitaria, alternativa e local) son a base democrática (ou non) dun sistema de medios, se estamos falando dunha escada que entende o público ( mellor o ben comunicativo) como exercicio común e interactivo dunha sociedade. É imprescindible que existan, é preciso defendelos, pero non só por cuestións de identidade, nin de “proximidade” (valor consustancial a toda información), se non por cuestións de visibilidade dos asuntos populares e cotiás, distintos (en orixe e en relato) aos que ofrecen os medios masivos (sen dúbida, necesarios se atenden as nosas necesidades e non as de faccións). Significar, practicar á comunicación leva a grupos e comunidades (non só do Terceiro Sector) a desenvolver Comunicación fóra das rutinas habituais dos medios de masas, a inventar novas formas de comunicárense, sexan estas de aplicación global ou local, local ou universal, (dicotomía que xa discutiu Tönnies como falsa a principios do pasado século) significa tamén rachar con maximalismos e xeneralidades que convidan a pensar “unicamente” os medios como medios para o consumo, e non para solventar as nosas necesidades informativas, formativas e de divulgación e crítica social. Medios comunitarios da comunidade, e non para a comunidade, expresando o obxectivo principal e primordial da participación no medio. A pensar que é necesario como xornalismo, non como especialización de nada (non o é), se non como xornalismo, non distinto, se non como util aos intereses da comunidade.
  Non obstante, é preciso aludir eiquí ao contexto actual: os compañeiros de Comunicación Local de 4º de xornalismo xa o veñen expoñendo nos seus post. Hai países, como o noso no que a inexistencia de tecido social, de artellamento grupal por moitas causas ( división do traballo, consumismo, saturación, escaseza de compromiso social, anomía, partitismo,…) é unha evidencia que permite, vía a lexislación vixente que o espazo comunicativo da comunidade sexa continuadamente desafectado en beneficio dos grandes grupos de comunicación e daqueles que queren impoñer a súa voz, os cales presionan aos gobernos para precisamente concentrar o seu poder e beneficio, ampliando o seu espectro e mimetizando fórmulas comerciais que fan pensar nun único xeito de comunicar polos medios. Non é ideoloxía, é unha realidade da colonización do espazo da comunidade, é unha colonización da diversidade das formas de comunicación. E tampouco é un asunto, só, de subdesenvolvemento. Ocorre nos países máis avanzados, que están tamén comprobando nas súas carnes a reducción do espazo de falar, baixo o verniz de democracias de verniz.

 47. Darío Domínguez

  Eu penso que os medios comunitarios respostan a unhas necesidades ás que non poden chegar os medios globais e que a comunidade tamén quere satisfacer.

  Deste xeito coido que son necesarios e, por tanto, activan a comunicación entre os elementos da comunidade que buscan neles un “complemento” (por chamalo dalgunha maneira) á información que reciben por outras vías ou simplemente unha fonte para enterarse do que afecta á súa esfera máis próxima e reducida.

 48. Diego Fonseca Rodríguez

  Estou totalmente de acordo con Darío. Os medios locais teñen unhas competencias e unhas necesidades ás que os medios globais non poden atender, polo que a resposta a se os medios comunitarios alentan unha forma distinta de xornalismo é sí.

  Os medios locais son xeradores de opinión e de información en asuntos máis cercanos ó lector. Estes asuntos son intratables noutros medios debido o seu carácter máis global, así como á cantidade de noticias que reciben diariamente. Son a maneira que temos de estar informados do que sucede no noso ámbito máis cercano.

 49. Lamentablemente os medios comunitarios non gozan de demasiada atención por parte do público xa sexa na radio, prensa ou televisión. Isto vese reflectido, por exemplo, nas preocupantes perdas económicas as que teñen que facer fronte as televisións locais. Mais isto non supón que o xornalismo feito nestes medios sexa de calidade inferior ó dos medios globais. De feito, na miña opinión ofrecen un xornalismo de maior calidade e unha información máis próxima ós intereses do lector ou ouvinte que nos medios globais. Incluso diría que é actualmente unha das poucas vías de escape ante un tratamento informativo cada vez máis superficial e pretencioso.

  Silvia Seoane Lorenzo, 4a3 / 4v

 50. Equipo de crítica y corrección

  Desde mi experiencia los medios comunitarios, si q ayudan mucho a los sectores a los que pertenecen, como se ha dicho nacen de una necesidad existente en la comunidad, y se mantienen por la propia comunidad que ve en este un faro, son medios que bien se dedican a la propagación de la cultura del lugar al que pertenecen, educar, resolver determinados problemas, etc. Creo que todos en este debate coincidimos en que si son necesarios y que ayudan a la comunidad en su diferenciación y muchas veces se convierten en un símbolo de esta. los grandes medios generalistas no incluyen información de este tipo y las personas necesitamos enterarnos de lo q sucede en nuestro entorno más próximo.

 51. Como moitos dos meus compañeiros penso que os medios locais son necesarios, ademais de seren unha parte importante da sociedade xa que nos permite coñecela mellor. Ademais, os medios locais suplen unha necesidades que os medios glogais ou estatais son incapaces de suplir.
  Pero por desgracia, polo mesmo feito de seren medios comunitarios teñen un público moi limitado xa que se reduce á súa zona de interese polo que son medios con moi pouca forza. Sen embargo, todos coñecemos medios rexionais que dentro da súa propia comunidade si teñen unha forza importante, aínda que como di por exemplo, Silvia Seoane, as pérdidas económicas son importantes e algunhos deles atópanse en perigo de extinción.
  María Vilela Montecelo

 52. comunepersoal3

  Disculpas, el comentario anterior no va por critica, es personal.

 53. Cristina Méndez Salgado

  Eu penso que os medio locais nos achegan á nosa comunidade, pero como dicía Lorena Rivero, en esencia, os medio que se consideran locias, (´vexase El Progreso) funcionan de forma estatal, porque o número de noticias que elabora a redacción son moi poucas. Polo tanto penso que non se deberían coñecer como medios locais.

 54. Lucía González

  Os medios comunitarios, tal é como afirmades compañeiros, son moi importantes para cultivar a comunicación e por tanto o xornalismo cidadán. Ao non posuír tantas seccións e ao non tratar tantos temas como por exemplo El País ou El Mundo que son xeneralistas, quedan ocos nos cales a persoa de a pé pode dar a súa opinión acerca de diversos temas, polo tanto hai que fomentar a súa existencia e perservación, malia que a súa razón de ser está sempre cuestionada porque non xeran tantos beneficios e polo tanto a publicidade non está tan presente.

 55. Lucas Bargiela Lemos

  Debido a su naturaleza, el espectro de consumidores potenciales de los medios comunitarios se reduce a los miembros de la propia comunidad. Con una demanda tan ínfima, es imposible competir con las grandes cabeceras, y las únicas salidas son malvivir o aceptar la inviabilidad de la empresa.
  Si, por el contrario, estos medios pretenden llevar a cabo su labor sin esperar beneficios y dependiendo de las subvenciones institucionales, la cosa cambia. Esto permitiría y casi obligaría al mecenas (el Estado) a influir en la información ofrecida por el medio.
  Por estas razones, la principal característica de los medios comunitarios es la dependencia, ya bien de las instituciones, o de la publicidad.

 56. grupointeractivo1

  Non vos entendo ben cando falades de “medios comunitarios” algúns comentarios dan a impresión de estarse referindo a unha versión 2.0 da praza da vila de turno, moito máis sofisticada e con moitos máis temas a tocar. Outros parecen soster un modelo tipo regoeiro ó que se lle poden tirar tomates, e outros simplemente parecen facer referencia ós medios locais.

  Calvo Salgado

 57. En resposta ó que comenta Rita no comentario de arriba, eu persoalmente entendo os medios comunitarios, e tamén os locais, coma unha versión 2.0 da praza da vila de turno, si. Deberían ser un lugar de encontro entre os cidadáns, lugares onde se abrisen debates públicos sobre temas que tocan ás comunidades en concreto (por exemplo, se era ou non necesaria a folga de recolledores de lixo que afecta á vila en cuestión) e que non terían lugar nos medios de comunicación global. Así, poderían darlles un altavoz mediático a esas persoas do día a día que tamén teñen algo que dicir, sobre todo se quen os van escoitar son os seus veciños.
  Ora ben, o problema ven cando pasa o que ben sinalou Álex bastante máis arriba. Cando os medios locais e comunitarios empezan a “crerse globais” e encherse de noticias de política internacional, sucesos que ocorreron noutra punta do mundo e outras noticias que se apartan ben do contexto da localidade. Entón pasa o que ten que pasar: que non son capaces de fornecer esta información coa mesma calidade cós medios de masas, identificamos medio local=medio de mala calidade e deixamos de consumilo.
  Penso que é moi necesario o labor dos medios locais pero sempre que non queiran abarcar máis do que poden apretar e se queden niso: locais. Pero, dándolle outra volta ó asunto… igual temos que preocuparnos cando (como di Sabela) para enterarnos do que pasa na nosa propia rúa temos que recurrir ós medios de comunicación en vez de á cháchara, coma se fixo toda a vida.

 58. Eduardo Agulló Canosa

  En mi opinión lo medios comunitarios tiene que llevar a cabo un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad porque están capacitados para ello y es necesario que para que la sociedad se desarrolle, algo muy importante, debemos echar mano de todo aquello que nos pueda ayudar a conseguir este objetivo.
  El papel que pueden ejercer los medios de comunicación de carácter comunitario es esencial en el desarrollo, sobre todo en aquellas regiones subdesarrolladas que para poder mejorar necesitan conocer las ideas con la que los paises desarrollados consiguieron dicho desarrollo.
  Como dice Frances J. Berrigan en su libro, “La comunicación comunitaria”, las comunidades en desarrollo se encuentran aisladas de las ideas, informaciones y servicios de los paises desarrollados. El modelo de desarrollo adoptado supone que las mejoras lleguen antes a los paises ya desarrollados. Por eso los medios comunitarios pueden constituir el método más barato y rápido de llegar a las comunidades subdesarrolladas y subministrarles las competencias de las que carecen.
  En definitiva para mí los medios de comunicación comunitarios deben estar al servicio de la comunidad para proporcionarles lo que ella pida y así ayudarla en su desarrollo.

 59. Nadir Del Río

  Respondiendo a la pregunta de si los medios comunitarios activan la comunicación en las comunidades, yo creo que la respuesta no es solo si, si no que es una de las funciones principales de estos.
  En los medios comunitarios la accesibilidad y la especificidad de los destinatarios cobran todo su sentido. Saben a que público dirigirse y como hacerlo, que les interesa, los debates creados o que se pueden crear entre ellos…
  En mi opinión, el público es tan acotado y concreto, que suelen encontrar en el marco de los medios comunitarios un refugio para sus preocupaciones y un aliento a su participación.
  En conclusión, los medios de comunicación comunitarios son importantes a la hora de la comunicación dentro de las diferentes comunidades. La relación recíproca que existe entre el público y “su” medio es una relación estable siempre que el medio conozca y por tanto cubra las necesidades comunicativas de su público. Ambos se necesitan mutuamente.

 60. Adrián Boo García

  En mi opinión los medios comunitarios son algo más que necesario. Y lo son por el simple pero contundente motivo de que dan un servicio que los medios globales no son quien de dar.
  Es evidente que los medios globales son imprescindibles para comprender el estado actual de la sociedad de dentro de un país o de incluso el mundo, pero también es obvio que estos medios no nos van a dar la información más cercana y, quizá, más útil para nuestro día a día. La información a la que me refiero es la relativa a nuestro entorno más cerrado y habitual que es nuestra propia comunidad. Y es que ¿quién se entera de un concierto que tendra lugar en su ciudad, o de una normativa municipal, o de un acto público de su pueblo a través de los medios más generalistas? Nadie, de informar de estos acontecimientos se encargan los medios comunitarios. Por ello son necesarios, útiles e insustituibles además de, por supuesto, rentables.

 61. Pablo Dacosta Rodríguez

  En mi opinión, está claro que los medios comunitarios son totalmente necesarios en una sociedad, de hecho, como opina Nadir, es quizá su principal función. Abarcan aquellas necesidades comunicativas que no tienen cabida en medios masivos que se dedican a noticias digamos, de interés más generalizado.
  Además, pienso que estos medios cubren unas necesidades que reclaman esos sectores que no tienen cabida en otros medios, por poner un ejemplo, los equipos de regional que compran diarios menores para ver las crónicas de su equipo.
  Determinadas personas desprestigian estos medios por noticias que ellos consideran absurdas, pero no se dan cuenta de que los medios de comunicación son herramientas para denunciar todas aquellas irregularidades o injusticias (entre otras muchas funciones) que se cometan en el mundo, y no es menos injusto lo ocurrido en un pueblo de 1000 habitantes que lo que pueda ocurrir en la capital de España.

 62. Rubén Luengo Miguel del Corral

  Como xa dixo o meu compañeiro Jorge Pan uns cantos comentarios máis arriba, a necesidade de existencia desta clase de medios é evidente. A comunidade vive exposta a unha serie de factotres externos/alleos a ista que a achegan á extinción. Estes veñen personados especialmente na necesidade globalizadora de moitos medios ou na adhesión dos locais a esta tendencia.
  Deben, necesariamente, cumplir a súa labor orixinaria: defender os valores e símbolos da comunidade que os orixinou, exercendo de axentes protectores fronte a uns símbolos alleos que pretenden non só pervertir os propios, senón sustituílos e incorporarse como regulares.

 63. Brais Suárez González

  Eu creo que aprendemos a base de bofetadas…
  Cando, pola falta de demanda, os medios locais e comunitarios deixen de poder levar a cabo a súa actividade será cando de verdade comecemos a botalos en falta. Creo que é unha cuestión de aprendizaxe. Lémbrame ó caso das grandes superficies comerciais: hai un tempo todo o mundo comezou a mercar nas grandes superficies, pero agora estamos a ver como rexorden as pequenas tendas (froiterías, por exemplo)…
  Pois o mesmo cos medios… Eu creo (e sobre todo quero crer) que nos decataremos da alternativa que supoñen os medios comunitarios e, con tempo, cando nos afagamos á cantidade de información á que estamos expostos, volveremos demandalos.
  Con todo, creo que a saúde destes medios no noso país non é nin por asomo mala (entendéndoos, como dicides, como medios locais), pois en Galicia todos eles se esforzan en reforzar a súa entidade local (mesmo con pequenas edicións).
  Un saúdo!

 64. María Vallebona Yebra

  En mi opinión y como ya han dicho muchos de mis compañeros, creo que los medios locales son necesarios, ya que nos acercan las noticias que suceden en nuestra proximidad. Aunque muchas veces, nosotros mismos somos algo hipócritas y nos importa estar más enterados de algún conflicto internacional o de algo que sucede a 1000km de distancia pero lo que tenemos en la puerta de enfrente o a escasos metros no le damos importancia. Por eso pienso que los medios locales deben protenciar precisamente el factor de proximidad .

 65. Perdón por tardar tanto en participar.
  Para min a importancia dos medios comunitarios para o desenvolvemento e a activación da conciencia da comunidade, é algo que non se pon en dúbida. E claro que alentan un plano distinto de xornalismo. Grazas a eles, aparecen temas na axenda mediática, aínda que cheguen a un público reducido, que de non ser así non terían cabida de ningún dos xeitos.
  Dicides algo moi importante ó meu ver: que a maioría dos medios comunitarios subsisten mediante formas fundamentalmente mercantís. ¿Aquí hai un erro ou incoherencia, non? Non me refiro na vosa exposición, senón no propio plantexamento deses medios. Se o grande problema dos “mass media” e que os intereses empresariais están desvirtuando e deturpando a información que ofrecen, os medios comunitarios, para non rematar por caer no mesmo erro, deberían de afastarse todo o posible de palabras coma “empresa” ou “holding”. Unha cooperativa de xornalistas-traballadores do medio podería ser unha boa opción de manexo. Que eles leven as perdas ou beneficios ocasionados polo seu bo ou mal traballo. E que eles, única e exclusivamente movidos por criterios xornalísticos e informativos, decidan que ten e que non cabida dentro da axenda mediática.
  Xa rematei de explicarme (a deus gracias!¡)

 66. Non me parece que sexamos hipocritas por querer estar informados da cultura e información internacional antes que a local como di Vallebona. Penso que son complementarias, e moitas veces interesaranos mais algo de caracter interancional que se no Cine de enfrente vai estar o actor mais codeado. Na sociedade global actual ser cosmopolitas e vivir con conciencia global pareceme moi importante.

  Tamén e certo que pequenos movemnetos, xornalismo alternativo, medios comunitarios son importantes, porque pedra a pedra faise o camiño. O problema é a escasa repercusión que a miudo teñen. Seria interesante que se aproveitasen as opcións que nos da o mundo 2.o, internet, e darlle pulo a información alternativa, local, e tamén global. Información local no mundo global. Ata agora os mass media triunfan sobre todas as cousas, e os medios comunitarios enfrontabanse a problemas de difusión e económicos. Agora que é ben facil abrir unha paxina internet a que todo o mundo ten acceso gratuito é o momento. ¿Triunfarán ou pola contra a xente pasa deste tipo de información?

 67. grupointeractivo1

  Neste punto, e ante as respostas de Jorge, debo dicir que efectivamente, este tipo de medios atópanse nunha encrucillada, canto menos, interesante.

 68. Na miña opinión, e como xa se dixo, trátase de dúas formasde xornalismo complementarios. Gracias aos medios comunitarios temos a posibilidade de coñecer noticias que, de non existir estes medios, seguramente non chegarían a nós. Para min, son tan necesarias uns coma outros, porque tamén necesitamos estar informados do que pasa no mundo, e non só na nosa comunidade máis próxima. O que pasa no mundo aféctanos de igual que o que sucede na nosa cidade.

 69. Eduardo Abelairas

  Yo creo que los medios locales es algo que funciona por lo que no veo motivos para que dejasen de hacerse.
  Al fin y al cabo siempre nos interesa saber todo lo que sucede en nuestras cercanías, ya que el área geográfica es algo que atrae al ciudadano.
  Por lo tanto no veo motivos para pensar que los medios locales son inútiles o que no son importantes para la sociedad, ya que nos cuentan información muy próxima y que a veces nos sirve para evadirnos en cierto modo de las ”típicas noticias” que nos aburren a diario y que se publican por la cara del personaje protagonista de la misma.

 70. Alba Lago Requeijo

  Son necesarios, y de hecho con más o menos carencias existen. Creo que son (tendrían que ser una herramienta de información útil para la comunidad) pero que flaquea en varios aspectos. Caen demasiado en reproducir información facilitada por fuentes interesadas, el contraste muchas veces es nulo. Ejemplos: la sección de cultura muchas veces parece un flyer . En política, propaganda pura y dura. Internacional y nacional agencias, agencias, agencias. Creo que los medios locales son los que más punto crítico necesitan por parte del lector. De todos modos siempre nos quedarán los chistes de Florinda Campoamor(ECG).

 71. Alexandra López Comesaña

  Como ya se ha ido comentado a lo largo del debate, dos posiciones son claras una favor de la mejora de los medios locales y otra que opte por los medios privados. Pienso que la decisión no ha de ser tan drástica, obviamente los medios privados son necesarios pero también lo son los autonómicos y locales. La gente quiere estar informada del mundo, pero también lo quiere estar de su entorno más cercano. Precisamente por ello, un medio local/autonómico establece esa diferencia en sus contenidos frente a uno privado, estos nos mantienen pues informados de la realidad de nuestro entorno, de nuestro día a día. Ello no quiere decir que haya que ceñirse exclusivamente a un medio en concreto.

 72. Erea Hierro González

  Mantendo a liña dos meus compañeiros, considero que os medios comunitarios son máis que necesarios para unha sociedade na que, o que máis nos interesa como é normal, é o que nos afecta a nós ou os do noso círculo.
  Estes medios posibilitan o acceso a un tipo de información que, de non ser por eles, nunca sairía á luz. Por exemplo, algo que ocorre en Camariñas non tería cabida nun medio de ámbito nacional. Sen embargo aos residentes desta vila, é o que máis lles importa.
  Ademais, a xente pode chegar ao resto de información de ámbito nacional e mundial sen ningún problema. E aquí está a riqueza dos medios: que todo o mundo pode recurrir á información que máis lle interesa para estar informado.
  En conclusión, penso que non deberiamos deixar desaparecer estos medios e as grandes empresas informativas deberían telos máis presentes.

 73. Andrea Fernández Alejandre

  Como decís todos: sí y sí. Los medios comunitarios son muy necesarios. No solo por todo lo que habeis dicho, sino también porque para mucha gente esos medios son un sitio en donde poder “denunciar”, “hablar” o “tratar” temas propios de la comunidad, que afecten a la comunidad, y que en otros medios más “grandes” no tendrían cabida. Personalmente, cuando leo La Voz de Galicia, en lo que más me paro es en La Voz de Pontevedra, es decir, todo noticias sobre lo que está pasando en mi ciudad, en la calle de al lado, etc. etc. Queremos saber qué pasa a nuestro alrededor. Aunque como dice Brais, basta que nos demos cuenta de lo necesarios que son cuando estén a punto de desaparecer…

  Andrea Fernández Alejandre

 74. Úrsula Estévez Lobato

  En este mundo tiene que haber de todo. Tiene que haber, tanto medios que se dedican a informar sobre las noticias más globales, como medios que difundan acontecimientos que tenemos al lado. De la variedad es de donde de verdad se saca el conocimiento de nuestro entorno. Si estos medios están desapareciendo, puede ser por varios motivos: el que nombrasteis vosotros, porque la gente ya no los escucha/ve tanto, etc. No lo sé, pero creo que sí es importante que se mantengan este tipo de medios porque si no, acabaremos sabiendo lo que le pasa a nuestro vecino pero no lo que ocurre en nuestra propia casa.

 75. Equipo de crítica y corrección

  Como a hora de fechar o debate cada vez está máis cerca gustaríame recordar nesta derradeira participación que fago neste debate o que ao longo destes días xa comentei, e é o seguinte: Os medios de comunicación comunitarios son importantes para os cidadáns e tamén para o correcto desenvolvemento da comunicación na comunidade. Deste xeito podemos dicir que os medios comunitarios teñen como función principal a de satisfacer as necesidades dos cidadáns, e expresar así a súa necesidade de comunicación. A pesar disto é cada vez menor o éxito deste tipo de medios entre os cidadáns, posto que cada vez están a ser máis desprazados da sociedade, debido en causa aos grandes medios de comunicación de ámbito estatal. Un exemplo atopámolo no Diario de Pontevedra, e outros moitos, que a pesar de ser medios comunitarios, posto que o seu “principal” valor fundaméntase (en teoría) en outorgar un servizo á comunidade; cada vez parécense máis aos estatais, e só poden ter este cualificativo pola súa proximidade á comunidade, pero non por como se realiza o tratamento da información. Deste xeito, estes medios non deixan de funcionar como calquera outro de carácter estatal. Cómpre pois desenvolver estes media, que están a ser desprazados polas grandes empresas informativas, para que cumpran a súa función coa comunidade, que é o que fai que se diferencien dos outros medios.

  • Ángel Miranda Ramos

   Unha cuestión respecto ao comentario de anterior de crítica e corrección, non é de crítica e corrección senón que é meu, o que pasa que se meu esqueceu cambiar o nome de “Equipo de crítica e corección” polo de “Ángel Miranda Ramos”, o nome de crítica e corrección estaba posto porque antes comentei como tal.
   Saúdos.

 76. Ángela Fontao

  Estoy de acuerdo con lo expresado por mis compañeros en relación a la importancia de los medios locales y el poder de influencia que tienen éstos en sus respectivas zonas puesto que, como todos sabemos, nos gusta estar informados de aquellos sucesos más próximos a nosotros. ¿Son mejores o distintos que los globales? No son ni mejores ni peores, son iguales sólo que la información se centra en distintos ámbitos. Con respecto a si activan la fluidez comunicativa de la comunidad en la cual centran su actividad, creo que sí, ya que permite a la gente conocer mejor su entorno más próximo y comunicar sus experiencias o sus opiniones acerca de ello.

 77. Laura Basanta Tallo

  El tema de este debate es, desde mi punto de vista, tan interesante como inesperado. Los medios comunitarios, minoritarios y alternativos son casi siempre olvidados; no se les tiene mucho en cuenta. A mí personalmente me parecen un mundillo muy interesante, una salida diferente que puede cubrir mucho más de cerca las necesidades de grupos reducidos que, a menudo, pueden no sentirse en absoluto identificados con los grandes medios masivos. Pueden representar algo así como un medio ergonómico, una iniciativa adaptada y más concreta. Por eso es una verdadera pena que tengan tantos obstáculos y que en algunos ámbitos estén tan marginados. Por lo que contáis en el post, no debe de ser nada fácil sacar adelante un medio comunitario y parece que no hay mucha gente que les ayude o les respalde.

 78. Pablo Lago Fernández

  Coincido con lo ya dicho, los medios comunitarios no sólo nacen desde la comunidad en lugar de para, sino que además apelan directamente a la misma de formas que los medios generalistas no lo hacen. Como gallegos somos conscientes de la atención de los medios en lo local pues vivimos en una sociedad descentralizada donde las audiencias se ganan una por una. Sin embargo los medios comunitarios permiten hablar de temas “aburridos” para los mass media, que no llegan a pasar las valoraciones de lo que es “actualidad”, pero que son una parte vital de la comunidad o de una parte de la misma. Así, aunque podamos leer sobre los sucesos o los eventos de nuestro pueblo, los medios comunitarios son una de las puertas que podemos tener a tratar con mayor profundidad las cuestiones importantes de la vida cotiadana, para nosotros o para la comunidad.

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: