Daily Archives: 23 Maio, 2011

Radio local en eleccións municipais

As eleccións municipais esixían un achegamento a Radio Redondela para poder realizar unha análise da cobertura realizada. A súa páxina web recolle o que podería interesar o cidadán no día despois.

O resultado de 10 PP, 8 PSOE, 2 BNG e 1 para AER (Agrupación de Electores de Redondela), determina que este último grupo é o que ten a denominada ‘chave’ de goberno. Na web da emisora municipal o primeiro que aparece é unha entrevista cun dos membros da candidatura e un titular: “Non imos pactar con ninguén”.

Un traballo xornalístico claro e preciso que responde a gran pregunta do día na localidade. Despois están as declaracións dos outros grupos políticos e o único erro ou carencia que se lle pode atribuír os xornalistas de Radio Redondela é que non existe unha recopilación de voces de cidadáns non marcados pola cor política, xa sexan persoas anónimas ou integrantes de diversos colectivos sociais.

 

Jorge Castro Pérez, CL4X