Daily Archives: 3 Marzo, 2012

As relacións persoais levadas ao extremo

Chegados a estas alturas sorpréndeme que ninguén lle adicara un post a un programa de televisión que marcou un antes e un despois no eido do entretemento en España. Trátase de “Gran Hermano”, un formato que fora revolucionario no seu momento e que segue gozando da mesma saúde doce anos despois da súa estrea. Independentemente de que teña defensores e detractores, hai que recoñecer que desde o punto de vista da comunicación, é un formato a ter en conta. Nesta edición, 12+1 persoas conviven nunha casa onde son observados as 24 horas do día e non gozan de intimidade nin sequera para ducharse.

 Como todos os anos, os responsables do programa destacan os conflitos entre os concursantes, así como as posibles relacións afectivas que xurdan entre os mesmos, explotando isto ata límites insospeitados. O programa trata de expoñer os comportamentos e relacións persoais que se poden dar na vida real, pero levados ao extremo para que resulte máis impactante. O espectáculo manda, de aí que os responsables do formato decidan deixalos sen comida durante unha semana, os castiguen sen utilizar diversos enseres ou obrigándoos a estar atados durante un número de horas determinado. Eles saben que teñen o poder para controlar os comportamentos individuais e acadar a resposta dos concursantes que queren en cada momento.

A cámara que todo o ve. A falta de liberdade. Temas que pasan desapercibidos para a audiencia, pero que están aí. Ata que punto paga a pena vender a túa intimidade por acadar 300.000 euros?

Lara Salgado Santos

GBCP

“ProT: Ya no hay lugar para los voluntarios”

Según la RAE, voluntario es aquel que actúa por espontánea voluntad y no por obligación o deber. Alguien que no busca ningún tipo de beneficio material o remuneración, que se presta a ayudar a los demás sin otro objetivo que colaborar.

Los voluntarios son un bien preciado de la sociedad, ya que no abundan. Sin embargo, cada día son más las personas que necesitan ayuda y más en la actualidad, en los tiempos que corren.

Es por eso por lo que a mi grupo de trabajo y a mí (S1A3: Álvarez Patiño, Barca Marrero y Bouza Veiga) nos han sorprendido enormemente las dificultades que se nos presentaron (y que se nos presentan) a la hora de participar en un voluntariado.

Trabajo excesivo, bajas del personal, recortes económicos…esos son los motivos que impiden que aquellos que trabajan sentados desde su oficina nos permitan comenzar a participar.

No nos permiten colaborar, sin embargo, tampoco nos permiten irnos. Ni sí ni no: un simple “Mañana os llamo” sin resultados. Así día tras día. A pesar de nuestra insistencia, nadie descuelga el teléfono, nadie dice nada comprometido.

Tomaremos cartas en el asunto el lunes. Si Médicos do Mundo no nos recibe seremos nosotras las que tomaremos la decisión de abandonarles.

Bouza Veiga, S1B, S1A3

CAMBIOS NO LIBRO DE ESTILO.

Antes de que comencedes a subir os novos post, un inciso: LEMBRADE REVISAR A PESTANA “LIBRO DE ESTILO“. Producíronse varios cambios nos últimos días.

O máis destacable é o das etiquetas. Ante a oleada masiva de etiquetas repetidas en singular e plural, cambios de xénero e derivados, imos decidido crear unha ÚNICA lista de etiquetas. Polo tanto, vosos novos posts de aora en adiante só podrán ser etiquetadas conforme a lista. Non se admitirán outros termos. Da mesma forma, lembrade arquivar tódolos posts no curso 2011-2012.

Ademáis, os posts que versen sobre os TS deberán ser titulados entre comillas. Os posts sobre os ProT, deberán ser subliñados. Deben cumprir o máximo de caracteres fixado, así como estar xustificados.

TÓDOLOS POST QUE NON CUMPRAN O MENCIONADO, SERÁN BORRADOS.

GBCP