Daily Archives: 12 Febreiro, 2014

Celta, Deportivo e sentimentos enfrontados.

Nesta sociedade téndese a xeneralizar o fútbol como un deporte maioritariamente masculino ou a tratalo como un tema baleiro. Un deporte de masas que só seguen borregos, pero que á hora da verdade move masas neste país e en certos casos, incluso unifica, chegando a ser mesmo obxecto propagandístico.

Tal e así, que queremos demostrar con este traballo que existe un sentimento, algo que vai máis alá da simple paixón polo balón e os goles. Sentimentos de unidade e amizade que se unen baixo o mesmo escudo, iso é todo o que queremos compartir e vamos a vivir.

Nun grupo composto por 5 rapaces, é curioso ser o único deportivista. Será, canto menos, curioso poder compartir un partido con peñas do meu eterno rival futbolístico, poder coñecer as súas tradicións e saber como se vive un partido no seu estadio, dende o lado local e non separado por una barreira tanto física como ideolóxica. Polo de pronto, xa nos acolleron cos brazos abertos ós seus festexos e iso é de apreciar, máis sei que as diferenzas cas peñas de A Coruña están aí. Quero comprobar como falan de nós e como se vive esa rivalidade, máis prometo disfrutar de cada momento que teña que pasar con calquera destes grupos, sexa do club que sexa e si algunha das reunión se descontrola demasiado pola euforia vivida, cantarme algunha canción branquiazul na casa rival.

Teremos que movernos, pero será un esforzo que merecerá a pena, tanto pola xente que coñeceremos como polo gusto que temos cara este deporte e espero poder saír de aquí aprendendo a compartir a paixón coa que moitas peñas se reúnen no campo ou fronte a un mesmo televisor para berrarlle ánimos ó Celta e o Depor como si os xogadores os fosen a escoitar, xa sexa desde Riazor ou Balaídos ou desde outras Comunidades Autónomas. A miña próxima parada, Chamberí Branquiazul, unha peña do Deportivo en Madrid, movemento que permite reunirse na capital a moita xente deste club, así como a bastantes galegos que quizais doutra forma, non se coñecerían. Unidade baixo a mesmo camiseta.

Imaxe

Forza Depor. 

Fernández Díaz Fabio 141 C02

A pesar de todo, sorrisos

Cando cheguei a Down Galicia o primeiro que me chamou a atención foi o clima que había na recepción.  Foi un luns a primeira hora da tarde e alí xa estaban as nais cos seus fillos que estaban ansiosos por saber cales eran as actividades de ocio para o venres. Todos os mozos sorrían e achegáronse a nós para presentarse e invitarnos a ir o venres con eles as actividades de ocio. Déronlles un papel que poñía que actividade ían realizar esa semana, tocou preparar o baile de Entroido. A felicidade debuxouse nas súas caras.

Nese momento, nós tamén estábamos contentas de escoller este proxecto.

Imagen

O principal obxectivo do noso proxecto é observar e analizar as relación das persoas con síndrome de down tanto entre eles como con nós. Para iso eliximos participar nas actividades de ocio que propoña a asociación – Down Galicia – e as que propoñan os mozos e mozas.

Nós decidimos facer o proxecto en Down Galicia pero foron os propios membros da asociación, os mozos, os que nos invitaron a participar con eles antes de coñecernos e saber quen eramos.

A amabilidade, a bondade e a simpatía que comparten dinos que acertamos na nosa elección e que con esta actividade imos poder compartir moitas experiencias e aprender nós deles e eles de nós.

HERNÁNDEZ VARELA, PAULA  142.D02

Seamos la radio!

Al hablar de los medios de comunicación, casi siempre surge el mismo debate. ¿Los grandes medios son representativos de la población? Hay muchas organizaciones que responden negativamente. Por eso, en vez de luchar contra los gigantes, se basan en la democratización y desarrollan sus propios medios, “para comunicarse con voz propia, sin depender de los grandes que a menudo distorsionan las informaciones.”

Así surge la figura del periódico como agitador y organizador colectivo. Es la misma concepción que tenía Lenin. El dictador veía en la comunicación un arma de conciencia social, donde los contenidos ofrecerían su visión particular de la realidad. Las organizaciones critican que los medios tradicionales están sesgados, que distorsionan la realidad y que solo atienden a intereses económicos y empresariales. Pero los medios de las organizaciones están haciendo exactamente lo mismo. Atienden a sus propios intereses y publican contenidos que en muchos casos son autopromoción. Entonces, ¿cuál es el medio con la información más distorsionada?

Otro matiz a añadir es que los medios escritos de algunas organizaciones cumplen “más una función interna que externa, apuntando a informar y cohesionar ideológicamente a sus bases”. Y además a veces tienen un valor simbólico, pues “representa la trayectoria histórica, las luchas, la identidad y las distintas etapas que ha atravesado una organización”. Basándonos en esto, ¿las empresas de información tradicionales hacen información para el público?

Revista Sem Terra, uno de los medios que se crearon para “dar voz a los que no tienen voz”. / biodiversidadla.org

La radio es diferente. Rompe con el silencio y el aislamiento. “La radio permite llegar a públicos que no saben leer y a lugares apartados, es el medio más popular, relativamente barato y su propiedad está menos centrada.” Con la radio las organizaciones tienen más fácil ganar la simpatía de la sociedad. También tienen más posibilidades de ampliar la audiencia y una capacidad para comunicar mayor si se tiene un buen material de difusión. Por todos estos motivos la radio es el mejor medio de comunicación para que las organizaciones difundan su información. Es el medio menos sesgado, por lo tanto, mucho más útil para la población. Así, también aporta más confianza y en consecuencia llegará a más audiencia. Así que, no seamos los media. Seamos la radio!

En la cultura incaica el transporte de comunicación era a través de los «chasquis», atletas corredores que llevaban y traían información, de ahí nuestro nombre. Lo que puede sintetizar el espíritu de la radio es la participación colectiva de la gente. La radio no es sólo un actor social que difunde comunicación sino también una organización de personas que participan.

Chasqui Radio, Perú.

PÉREZ FRAGA, PAULA BCP 205.

Tornar á vida galega

Imagen

Non é necesario facer mención de forma específica ás diferentes situacións ás que estiveron sometidos os emigrantes galegos. Dificultades tales como o descoñecemento da lingua do país receptor e a falta de adaptación das institucións e da poboación en xeral resultan evidentes en canto á problemática dos emigrantes, tanto dos de antes coma dos de agora. Malia isto, hai un factor que coincide tanto para aqueles que emigran como para aqueles que emigraron e volveron ao seu país: a ausencia de políticas de acollida que asesoren aos mesmos sobre o funcionamento das institucións. Claro exemplo é o problema das pensións aos que se ven sometidos os emigrantes galegos retornados. Facenda reclama a tributación das pensións non declaradas dende o ano 2008. Lonxe de evitar conflitos e poder así garantizar o bo funcionamento da Administración Pública, o dereito á información que debería estar latente en todo momento non ten cabida neste tipo de accións. Así pois, é necesario buscar unha unidade, porque non debemos esquecer que ao loitar por eles estamos loitando tamén por nós. Debemos cambiar a perspectiva de apartar a mirada cando algo non nos afecta en primeira persoa.

 Por outra banda as experiencias individuais de cada persoa son fundamentais, pode haber casos semellantes pero nunca completamente iguais. Isto é principalmente o que aportan nun primeiro contacto, diferentes opinións dende as súas experiencias, diferentes formas de aceptar a situación que se lles plantexa pero sempre partindo de un obxectivo común. En definitiva achegas que nos poden proporcionar estas persoas pódennos axudar a comprender a súa situación actual e deste xeito ter a posibilidade de apoialos. 

 

Santos Villaverde, Andrea   143 C03

Os media somos nós!

A radio é un medio relativamente económico e cun gran público receptor. No entanto, presenta un notable inconvinte: a obtención dunha frecuencia radiofónica e a súa licencia de emisión; para poder chegar así á audiencia. Este feito non debe supoñer un hándicap no noso obxectivo comunicativo.

emedia.es

TI E EU SOMOS OS MEDIA. emedia.es

Todas as persoas sempre teñen algo que contar e dicir, de feito é unha necesidade en todo ser humano. Moitas veces, non interesan as nosas verbas e mesmo podemos chegar ao punto de que nos queiran silenciar. Porén o silencio é imposible. Por moitas pedras e dificultades que nos sitúen no camiño e por moitas canles que nos restrinxan, sempre existe unha maneira ou fórmula para que a nosa mensaxe chegue ao seu destinatario. O texto “¡Seamos los media!” así o reflicte con diversos exemplos acaecidos en países latinoamericanos.

Eu agora quero trasladarme á miña realidade, ao ámbito cercano. Pretendo mostrar as diversas alternativas das que dispoñemos, por se a alguén se lle ocurre a brillante idea de silenciarnos. A prohibición do emprego dunha canle a un comunicador non é máis que un tiro nun pé para o que ordeou esa medida. As opcións que manexamos son múltiples e multimedia.

Os amantes da palabra oral poden facer uso de radios libres e comunitarias mentres que na escrita se abre un abano de posibilidades aínda máis amplo. Un sinxelo folleto, un escueto tríptico ou un pequeno suplemento poden supoñer a base e o punto de partida dun gran imperio. De esta maneira se fundaron varios dos grandes grupos comunicativos españois: dende o máis primitivo e rudimentario foron crecendo paseniñamente ata convertirse en medios de referencia.

Así se pode explicar o impacto e crecemento de grandes conglomerados comunicativos na nosa comunidade coma o Grupo El Progreso. As diferentes xeracións da familia Cora viron como o seu patrimonio ía aumentando exponencialmente. O xornal El Progreso supuxo o xerme dun grupo que na actualidade aglutina a outros medios como o Diario de Pontevedra, a Axencia Galega de Noticias, De Luns a Venres ou Telelugo entre outros.

Se non nos convencen os medios tradicionais e apostamos sempre pola innovación, debemos aproveitar a potencialidade de Internet. A día de hoxe, atopámonos na denominada sociedade 3.0, unha sociedade da información e a comunicación. A rede de redes ofrécenos unha serie innumerable de posibilidades de expresión: páxinas Web, redes sociais, blogues… E todo a un simple golpe de rato e cuns costes económicos ínfimos.

Antes de pechar este pequeno artigo, quixera facer unha última reflexión. Os medios non naceron sós, apareceron polo esforzo de certas persoas con ansias de comunicar. As canles poden variar ou incluso desaparecer, como os que aventuran a morte do papel. O que nunca morrerá son os comunicadores. Nós somos os media!

Díaz Martínez, Diego 141 D02

Sumersión en el mundo del alcoholismo

En nuestro grupo de trabajo, hemos tomado la decisión de orientar nuestro seguimiento a las comunicaciones en el ámbito interpersonal entre los miembros de Alcohólicos Anónimos(A.A.) en la ciudad de Santiago de Compostela con el objetivo básico de investigar, de manera cercana y participativa, las relaciones entre los miembros de esta comunidad y qué supuso para dichos miembros su adicción al alcohol.

Tras un primer contacto con algunos miembros de A.A. en una reunión celebrada el pasado viernes, explicamos durante aproximadamente una hora los cimientos que conformarán nuestra investigación, de manera que quedase de forma clara y concisa nuestro cometido en relación con su comunidad. Por su parte, ellos señalaron que el anonimato será intocable y que deberemos respetarlo, de manera que les garantizamos la máxima discreción en cuanto a este asunto, pues nuestro objetivo primordial no tiene nada que ver con la identificación de fuentes.

Tras este breve inciso, dichos miembros de Alcohólicos Anónimos, se mostraron colaboradores desde el primer instante, aportándonos documentación que nos sirviese como guía orientativa para nuestro trabajo. Eso sí, desde mi punto de vista y basándome en pequeños detalles sobre la documentación que nos facilitaron, considero que hay algunas cuantas cosas que quedan todavía por aclarar; tales como la presencia de discursos de carácter religioso en una comunidad que, teóricamente, no está relacionada con ningún tipo de secta, religión, partido político o institución u organización alguna.

De todas formas,aún queda mucho camino por delante. Esta misma semana se nos asignará, a quienes aún estemos a la espera, a una persona miembra de A.A. con el fin de profundizar sobre lo ya manifestado anteriormente. Esperemos que las vibraciones de la primera toma de contacto se dirigan hacia un sendero en concreto lo antes posible.

MONTERO CASTRO, PABLO 142 B02

La lucha del naval

La crisis que sufre el sector naval nos ha llamado la atención, tanto por la importancia que tiene para Vigo y Ferrol, lo cual nos toca de cerca, como por la incansable lucha que llevan a cabo los trabajadores que buscan conservar su empleo, un fenómeno que se repite desde hace años,  por lo que hemos decidido hacer un seguimiento del tratamiento que recibe en los medios, así como un pequeño debate entre los trabajadores del sector y los periodistas que cubren el tema.

El sector naval gallego lleva en continua lucha desde aproximadamente los años 70. Son numerosas las manifestaciones, huelgas y protestas que este colectivo ha llevado a cabo, famosas tanto por su intensidad como por lo que han supuesto para la lucha sindical de otros colectivos. Son especialmente conocidas la de Ferrol el 10 de marzo de 1972, en la que dos personas murieron a manos de la policía, y la de Vigo de 1984, donde toda la ciudad se paralizó  y salió a la calle para protestar por una reconversión industrial que afectaba de pleno al sector naval.

Image

Manifestación de trabajadores de Navantia | Diario de Ferrol

Actualmente, en Ferrol, la situación sigue siendo delicada, ya que esta crisis afecta a prácticamente toda la comarca, ya sea directa o indirectamente. Las manifestaciones, los nparos en el trabajo e incluso encierros en las instalaciones se siguen sucediendo.

Por ello, hemos decidido seguir este tema. Queremos saber cómo se ha llegado a esta delicada situación, cuál es la solución (si existe) y cómo ven los afectados su futuro y el del sector. Para esto, hablaremos con trabajadores y periodistas, como Montse Mayoral (Diario de Ferrol), Raúl Salgado (Ferrol360.es y que fue corresponsal de El Mundo en Ferrol) y Beatriz Couce (La Voz de Galicia), con quien tendré la oportunidad de hablar en los próximos días.

García Vilar, María 142.C03

Buscando una salida (I): Lindeiros

El trabajo que mi equipo (formado por Marta Rodríguez, Natalia Saavedra, Fátima Souto e Iago Suárez) y yo estamos realizando y la forma de llegar a él representan a la perfección lo que muchos periodistas están viviendo en su vida profesional. Comenzamos buscando asociaciones con las que trabajar, lo mismo que la mayoría de nuestros compañeros. Los impedimentos no eran pocos: lo interesante ya estaba cogido, lo demás no nos valía… Así que, finalmente (previa reunión con nuestro señor profesor), nos decantamos por el trabajo que ahora mismo ocupa buena parte de nuestro tiempo: elaborar una guía de salidas alternativas al periodismo. Buscamos todo aquello que sea viable a nivel profesional, más allá de radios generalistas, grandes periódicos o la televisión de toda la vida. Periodismo freelance, digital, prensa gratuita… Son muchas las posibilidades que nos encontramos lejos de los muros de la facultad, que abandonaremos más pronto que tarde.

Imagen

El primero de los encuentros que organizamos para documentarnos al respecto fue una grata sorpresa. Entrevistamos a Manel Pardo, secretario del Sindicato de Periodistas de Galicia, aunque su cargo es lo de menos. Nos centramos en conocer su faceta emprendedora: en mayo de 2013, Manel creó Lindeiros, un periódico gratuito de publicación mensual. Se trataba de un proyecto personal, que él realizaba por su cuenta y riesgo. A día de hoy, ya son nueve los números que se han publicado de Lindeiros. A pesar de no reportar beneficios (todavía), ya se ha convertido en un periódico sostenible que cubre los gastos de su impresión.

Aunque muchos piensen (y tampoco les falta razón) que el futuro del periodismo está en las nuevas tecnologías, está claro que el papel está lejos de morir. En un lugar como Galicia, con poblaciones tan dispersas y una media de edad muy alta, el acceso a internet dista de ser universal y el papel sigue siendo la forma mayoritaria de acceso a la información. La era de la tecnología ha hecho que los medios más pequeños intenten ampliar sus horizontes más allá de donde realmente pueden, dejando libre un nicho de mercado: la prensa local. La típica teoría de que si te tapas la cabeza con la manta dejas descubiertos los pies, vaya.

De este modo, a base de entrega y sacrificio, Manel Pardo ha conseguido sacar adelante este proyecto. Un periódico repartido por él mismo que cubre información de Santiago de Compostela y sus alrededores. Un periódico que vuelve a dar una información que algunos se olvidaron de ofrecer y todos quieren conocer.

Epílogo – Zygmunt Bauman

Buscamos la salvación individual de problemas compartidos. Es improbable que esa estrategia logre los resultados que buscamos, puesto que deja intactas las raíces de la inseguridad    Zygmunt Bauman

Todos nos hemos sentido inseguros en alguna ocasión. De esa falta de seguridad habla Zygmunt Bauman, de un mundo en el que el nerviosismo aumenta y se oculta. Creador del concepto de modernidad líquida, en alusión a una sociedad en continua transformación, Bauman apuesta por el trabajo colectivo para paliar la inseguridad, en especial, la de grupos en riesgo de exclusión social como pueden ser los enfermos mentales.

Zygmunt Bauman | Fuente: fronda.pl

Bauman asegura que, cuando tenemos algún tipo de problema, nos sentimos apartados y creemos que somos nosotros los que no encajamos con el resto. La realidad muestra que compartir esos sentimientos lleva a encontrar gente con el mismo perfil y a poder trabajar en común para superar cualquier obstáculo. Estamos destinados a convivir y a compartir. Formamos parte de la modernidad líquida. Poner nuestro granito de arena es fundamental porque formamos parte de una comunidad responsable “de la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho”, justifica Bauman.

Buscando información sobre el pensamiento del autor más allá del texto que aquí se comenta, conviene profundizar en esa noción de modernidad líquida. La sociedad ha experimentado grandes transformaciones hasta llegar a un momento actual en el que la libertad de actuación lleva a los miedos y a las angustias individuales. Se produce una continua adaptación al entorno que no siempre es sencilla. Esto se puede trasladar a todos los sectores, desde el económico al laboral pasando por el personal y el interpersonal. ¿Vería Bauman fragilidad a su alrededor?

OCA DOMÍNGUEZ, ANDREA 142.E02

RAQUEL PAIVA: Política de minorías

raquelpaiva

Din que galego e portugués é a mesma lingua. Eu digo que é parecida, e tiven que ler este texto na lingua veciña, na lingua irmá. O mesmo versa sobre os pequenos grupos anti ou contra-hexemónicos e os seus focos de acción a atitudes. Fala tamén sobre a violencia que chegan a exercer, do “terrorismo” (palabra tan maldita e desambiguada nestos tempos) e do papel preponderante que xoga a media –os medios de comunicación- no devir destos grupos non inxeridos dentro dos sistemas establecidos como normais. Expoño agora a miña mini-tese argumentada dende o punto de vista que creo debemos tomar, o da propia media.

Non nos damos conta mais algún día, algún de nós (agardemos polo menos os bos) será xornalista. Bonito non é saír da carreira e traballar para un medio que te teña traballando 10 horas diarias, 6 días á semana e cobrando 900 euros. Menos bonito é facelo para escribir o que un señor –dirixido por un puñado de xente que manda máis ou dirixido por un taco (ou un par) de billetes- manda.

A que ven todo isto? Non iamos a falar de política de minorías? Certo é, e creo que non me equivoco dicindo que a existencia destas e a súa relevancia no devir da sociedade pasa en grandísima parte pola aparición que teñan nos medios de comunicación. É isto precisamente o que pode levar a algunhas xentes a exercer a violencia, e é así porque A VIOLENCIA SI SAE NOS MEDIOS. Quen vai escoitar aos tolos de Resistencia Galega dando un discurso na televisión? En cambio se queiman uns contedores de seguro que son chamados polo morbo mediático.

A culpa de quen é? (“do PSOE e do PP!!”) A primeira culpa é a da sociedade e os seus intereses. Mais como a liberdade é innegociábel –ou así debería selo- para todo ser humano, debemos ser nós, OS XORNALISTAS, quen aportemos a nosa pedra xigante para dicir o que entra e o que non, para dar un tratamento xusto e plural ás noticias, sen venderse aos intereses económicos e sendo moral e ideoloxicamente independentes.

“Se non tedes sachos traguémolos nós, arados de ferro e kalashnikovs” dicía unha canción. Que non faga falla a súa utilización. Con cabeciña.

GÓMEZ SAL, LUCAS. BCP 203

O capitalismo dourado

O porque da selección desta noticia é evidente, trátase dun tema que afecta á poboación, non só galega, senón a todo individuo concienciado e preocupado polo medio ambiente. Contemos a historia. Érase unha vez unha empresa de nacionalidade canadense, chamada Edgewater, que pretendía construír unha minaría a ceo aberto nun dos territorios máis fermosos, como é a Galiza. Todo isto coa autorización e aprobación dos representantes do pobo galego, a Xunta. Un dos motivos nos que se refuxan é o aumento de postos de traballo, un tema que sensibiliza nestes momentos aos cidadáns. Porén, deberíase ter en conta os inconvenientes. Estamos a falar dunha das actividades que máis prexudican o ar que respiramos e o chan que pisamos. Un atentado contra o medio ambiente que non parece importar moito aos nosos dirixentes.

O principal problema que tivemos á hora de escoller está noticia, en decidir facer o seu seguimento, era o posicionamento. Probablemente nos xulgaredes de subxectivos por defender unha parte. Máis debemos explicar que ante todo trataremos este asunto dende o punto de vista do ecoloxismo. Unha problemática que adquire unha relevancia superior á desgastada política e economía –ben é certo que todo está vencellado-.

Imaxe

Salvemos Cabana

Os nosos primeiros pasos neste proxecto foron contactar coas dúas versións do conflito, a plataforma de veciños a favor da mina e en contra dela, obtendo resposta da segunta e aínda esperando expectantes a da primeira. Persoalmente tiven a oportunidade de falar con Ramón Varela, xornalista ambiental, pero máis importante aínda, vítima do problema como veciño do lugar. A conclusión, tras unha pequena charla co afectado foi que esta revolución medioambiental sufriu un brutal silencio informativo –incluso manipulación-, sempre con excepcións. Todo isto iremos argumentándoo ao longo dos días. Sobre todo o peculiar comportamento de La Voz de Galicia. Sen esquecer o noso obxectivo de tratar cos verdadeiros protagonistas, que non son os xornais, senón os habitantes de Corcoesto. Esperamos coñecer pois, a outra cara do ouro. Un ouro que sempre acaba movendo o globo.

 

PIZARRO GÓMEZ, SELENA 145 B02