Category Archives: Canal BCP

Medios comunitarios

El vídeo explica los elementos básicos de la comunicación comunitaria y nos  acerca al concepto de medios comunitarios.

PÉREZ MARQUINA, CRISTINA 152.C01

Video asociación Itinera

En este video se muestran algunas de las actividades que realiza la asociación con la que vamos a trabajar, Itinera.

GARCÍA MOLEDO, ALBA. 151.E01

Medios comunitarios – Historia Filispim

COGAMI: La constancia como forma de vida

Video informativo de la asociación COGAMI, que se encuentra en el  Canal oficial de dicha asociación (COGAMi Galicia) en Youtube.

BARTOLOMÉ FIGUEIRAS, JUAN. 151.C01

Santi Montes, secretario del SXG, explica qué es un observatorio de medios

MARTÍN REBOREDO, MARCOS. 152.B01

Santi Montes, secretario del SXG, explica qué es un observatorio de medios

MARTÍN REBOREDO, MARCOS. 152.B01

Expectativas del periodismo: El futuro está en la comunicación

Santi Montes, secretario del SXG, explica qué es un observatorio de medios

Fuente: Elaboración propia

Conversación del grupo de trabajo 152.B00 con Santi Montes, secretario del Sindicato de Xornalistas de Galicia y avalista de nuestro proyecto, sobre observatorio de medios. Nos explica en qué consiste y las premisas a tener en cuenta para realizar un buen obervatorio de medios.

MARTÍN REBOREDO, MARCOS. 152.B01

El sector naval a examen: el mundo olvidado

MEMORIA DE ESTUDIO Comunicacion

 

 

González García, Sabela 142.C04

García Vázquez, Ana 142.C02

García Vilar, María 142.c03

Memoria final

MEMORIA FINAL
BCP 2013/2014

BÚA DEL RÍO, SILVIA. BCP 101
GARCÍA GUILLÍN, NURIA. BCP 102
GÓMEZ SAL, LUCAS. BCP 203
OCHOA GARCÍA, DIEGO. BCP 204
PÉREZ FRAGA, PAULA. BCP 205
PICALLO DOCE, IRENE. BCP 306
RODRÍGUEZ VARELA, CARLA. BCP 307

PARTE GRUPAL

1.- Organización do Blog.
1.1.- Obxectivos e resultados conseguidos. Utilidades, coñecementos previos e Innovacións para os Usuarios.
O obxectivo principal para o grupo BCP era o de coordinar a toda unha clase, formada ademais polos nosos propios compañeiros. Facerse respetar, insistir para que fixeran o seu traballo, ter unha comunicación interna fluida e continuada eran as complicacións máis salientables. Foi unha experiencia moi enriquecedora para todos. Non sempre se traballa con grupos 100% eficientes, pero a capacidade de xestión e mando serve para resolver moitas situacións de dificultade.
Como novidade e mellora. O grupo BCP 2013-2014 trouxemos unha comunicación interna mellorada. Empregamos as redes sociais para a comunicación, realizamos debates entre os distintos grupos nos que traían os seus temas ao encontro e iso axudou a unha involucración final mellorada.
1.2.- Fases da organización da ferramenta. Evolución e adquisición de competencias dos membros do blogue (equipo e usuarios).
Poderíase resumir este apartado en tres apartados ou fases ben diferenciadas:
1.- Oscuridade absoluta. As dúas primeiras semanas foron as peores para os sete membros do BCP. Atoparse cunha asignatura de cuxo contido non sabiamos nada, co reto de coordinar a toda unha clase e un blogue do que non coñeciamos nin o nome, foi unha dura montaña que escalar.
2.- Acendemos as luces. Unha vez divididas as tarefas, compostos os nosos calendarios e tras o primeiro contato cos nosos grupos, a roda comezaba a xirar. Había falta de empurróns polo camiño, pero tras ir esquivando obstáculo a obstáculo, acadamos unha coherencia tanto a nivel estilístico coma de comprensión e unión do grupo.
3.- A luz á fin do túnel. A mágoa é que fora tan tarde, pero podemos dicir que as últimas semanas foron de un traballo de equipo nunca visto ata o de agora. Tanto internamente no BCP coma cos nosos respectivos grupos. Mesmo había loitas por conseguir conferencias para os nosos grupos.
1.3.- Comunicación: entre os membros do grupo; entre o equipo e os usuarios. Dispositivos e efectividade.
Desde o primeiro momento a comunicación foi eficaz entre todos os grupos e os seus coordinadores. As vías polas que contactabamos eran Facebook, o email e Whatsapp. Algunhas veces esquecíanse das mensaxes e non repostaban. Pero en xeral, houbo boa comunicación.
1.4.- Evolución do deseño. Estética, Accesibilidade e Visibilización.
A primeira modificación importante foi o cambio de tema. Eliximos entre todos as posibilidades aquela que semellaba máis didáctica e ofrecía todas as opcións de visualización. Por exemplo un dos problemas máis comúns era que en determinados temas desaparecían as opcións de ver as etiquetas ou os comentarios de cada post directamente. Logo modificouse o menú, facéndoo máis accesible e cómo para todos. Ó longo das semanas desapareceron submenús e creáronse outros, sempre acorde coas circunstancias. Tamén fíxose o mesmo cos widgets e demais opcións de visibilización.
1.5.-Coordenación: detallar itinerario segundo reportes semanais (datar): contrastación entre o equipo. Hábitos dos usuarios na publicación. Viabilidade e Participación e mudanzas propostas desde os usuarios: adecuación e resultados.
Houbo varios traballos para os que levamos diferentes itinerarios ao longo do curso:
– Para o calendario de post e comentarios sobre o estudo os responsables do BCP iamos lendo os post e mirando que os compañeiros comentaban para despois enviarlle os venres o control ao profesor. Por parte dos usuarios ao principio, habia moitas preguntas, problemas de estilo e incluso coas claves. Conforme foi pasando o tempo, xa se tiña a dinámica collida e non había problema na maioria dos casos.
– Para as lecturas seguimos o calendario das reunións nas que cada responsable do BCP era o encargado de moderar o debate e redactar a memoria da reunión. Nestes debates, os compañeiros involucráronse e cremos que sairon ideas bastante interesantes. Tamén houbo de todo. Xente que acudiu e xente que non o fixo pero en xeral a percepción que temos é boa.
En cuanto ás mudanzas, propoñemos que os calendarios deberían ser máis flexibles. Iso faría que cada un comentase ou lese os temas que lle parecen interesantes e incluso os post poderían ter unha maior calidade. Tamén propoñemos que os temas de horarios extraescolares como as reunións dos debates do mes de marzo deberían ser avisados con máis adiantación.
2.- Test (estratexias).
2.1.- Labores de planeamento. Temporalizacións e grao de cumprimento. Cronogramas e flexibilización. Avaliación dos usuarios e resultados.
Todos os calendarios que fixamos cumplímolos. O 28 de febreiro cando non se puideron entregar máis lecturas o cumplimos sen ser flexibles, os post ou comentarios cando non se facían deixábamos facelos pero puxémolo nos controis, todas as reunións das lecturas foron o día e á hora que marcaba o calendario e as memorias, as conferencias e o estudo tamén. En xeral, cremos que un dos nosos obxectivos era lograr que se nos fixera caso e conseguímolo.
2.2.- Labores de servizo en eventos, conferencias e exposicións. Promoción e publicitación temática e extracurricular. Resultados e avaliación.
Se realizaron tres conferencias, unha asociación de cada seminario, e os responsables do BCP estivemos alí para levar a cabo a recollida, montaxe e gravación de cada unha das charlas e ao finalizar levamos o equipo aos técnicos. Fixemos a comprobación da cámara e dos micros. Tamén nos encargamos de avisar a xente cando había clases obligatorias.
2.3.- Xestión de materiais: a) materiais do blog utilizados (apuntamentos, libros,…); b) materiais recabados desde os grupos de traballo (detalle): usos. (comentar ó detalle). Avaliación e resultados.
Os materiais que empregamos foron destinados ás reunións dos libros e películas, así como aos informes e para axudar ós compañeiros con cuestións do blogue.
No que se refire aos apuntamentos non os tivemos que empregar para axudar a ningún dos nosos grupos. O material que manexamos foron precisamente as entradas dos nosos compañeiros tanto grupais como individuais, a memoria explicativa da asignatura mandada ao principio do curso e algúns libros e recursos na rede virtual para a elaboración de post e para ás reunións sobre as lecturas e películas. Tivemos bastantes recursos ao noso alcance para cumprir a nosa función. Así que, neste senso, non houbo ningunha complicación e o balance é positivo.
2.4.- Labores de externalización. Procesos, avaliación e resultados:
a) asociacións e institucións colaboradoras
En canto ás asociacións, estas estriban tematicamente entre peñas deportivas, asociacións contra o racismo, alcohólicos anónimos, síndrome de down, seminarios, proxectos como “la educación prohibida” ou “escola livre” e itínera.
No tocante ás institucións colaboradoras destacamos a personalidades coma Jorge Prieto (presidente del Comité de Empresa de Navantia, Ignacio Naveiras (portavoz del Comité de Empresa de Navantia Ferrol), Vicente Vidal (delegado comarcal del metal).
b) medios colaboradores
Dentro deste eido podemos incluir a numerosas colaboracións de xornalistas, voceiros de múltiples medios de comunicación. Figuras como a da xornalista Beatriz Couce, Xurxo Salgado, María Paredes ou Raúl Salgado.
c) enlaces
A externalización dos temas de cada grupo con outros é unha das materias pendentes dentro das comunidades.
d) comunidades educativas e alumnos estranxeiros
Contamos coa compañía de alumnos estranxeiros algúns grupos, os cales se puideron nutrir das comunidades establecidas neste proxecto de blog.
e) publicacións externas no blog. (comentar ó detalle).
Contouse coa colaboración de entrevistados nalgúns posts, como é o caso de Jorge Pan no grupo de saídas do xornalismo ou o grupo Marusía.
2.5.- Relacións co docente. Valoración. Apoio do equipo á docencia. Avaliación e resultados.
Tan só fai falla revisar a bandexa de entrada dos nosos correos electrónicos para dar conta de que o profesor, cando menos, estivo en todo momento preocupado polo noso traballo e en constante comunicación. Outra cousa é que ás veces sentimos que o docente non estaba implicado na axuda aos nosos grupos aos que coordinabamos. É certo que en certos momentos chegamos a pensar que estabamos realizando algunha labor que non nos correspondía a nós senón ao propio docente, mais tamén é certo que isto nos permitiu aprender a desenvolvernos para comunicarlle as cousas aos diferentes grupos e xestionar mellor o noso tempo e os nosos recursos.
En resumo, cremos que realizamos unha labor que en algúns casos debería corresponder ao docente (realización de calendarios, comunicación cos grupos…). Polo resto, e aínda así, cremos que nos comprenetamos ben para levar a asignatura a bo fin e sen problemas.
3.- Percepción xeral e proposta de melloras para o blog.
Cremos que o blogue é un espazo de encontro moi bo para os estudantes dunha materia coma esta e que debe continuar realizando esta labor. Ao longo do curso fomos modificando certos elementos do mesmo, comezando polo deseño e continuando pola organización de categorías e adecuación aos traballos que eran modificados con respecto ao ano anterior. Ao noso parecer todas estas melloras realizadas foron notables.
Propoñemos aínda así, e dende o noso coñecemento, que a labor que realiza o blogue pódese ver cualitativamente incrementada se o mesmo fose máis dinámico. Cremos que iso sucederá na medida en que se flexibilicen en certa medida as datas de publicacións de posts e comentarios. É certo que isto dificultaría a revisión dos contidos, mais seguro que facía que os alumnos se metesen máis no seu papel de alumnos. Tamén cremos que quizais se debería ter explicado mellor na primeira clase a función do blogue e o seu modo de traballo, así como o enfoque que se le debe dar dende cada perspectiva dos diferentes traballos. Se estas dúas cousas trocan un pouco, o traballo será ideal.

PARTE INDIVIDUAL

BÚA DEL RÍO, SILVIA BCP 101
A. Aproveitamento individual do traballo. Orientación.
Ao comezar o curso, sentía que estaba a ser unha mensaxeira. ¿Para qué necesita este profesor sete persoas se só ten que explicar como funciona o blogue e xa está? A medida que pasaron os días, e fomos incorporando lecturas, localizadores, calendarios, problemas de estilo… Comprendín que o BCP era necesario xa que tiñamos que acostumarnos a unha nova e complexa estrutura de traballo. Despois de catro meses, podo dicir que aprendin cousas como coordinar e ir ensinando aos meus compañeiros a ir mellorando e avanzando na publicación e contidos da materia, a comentar os aspectos negativos do traballo dos compañeiros dunha maneira obxectiva (concretamente, isto, ó principio, era o que peor levaba de formar parte deste grupo) e incluso, puiden traballar con compañeiros cos que non tiña relación.
B. Propostas de mellora na abordaxe da organización grupal por parte do aluno.
Recordo, que nas primeiras semanas, ningún sabiamos cómo organizar nin calendarios, nin o blogue, nin sabiamos qué era un localizador e para qué servía. Creo que esta materia está organizada dunha forma diferente polo que, debería haber unha reunión inicial na que se explicara ao BCP todas as funcións que van facer durante o curso e sen posteriores cambios. Creo que é moito máis doado unha explicación ao principio que ir mirando a guía e enterándose por correos das nosas funcións.
C. Actividades individuais a maiores realizadas no traballo.
Intentei que os grupos 141 A00 e 141 B00, comprenderan o mecanismo e foran mellorando o máis rapido posible xa que era a encargada de coordinalos. Moderei os tres debates das lecturas que me correspondían e tamén mirei que os post referidos a esas lecturas estivesen correctos dende o punto de vista do estilo. Dentro do BCP, fixen os calendarios de post e comentarios xunto con Carla, cambiei os localizadores que presentamos ata que foron válidos e fixen os calendarios da entrega de memorias. Estes días, estamos axudando a gravar as conferencias e recoller o material necesario previamente.
D. Confirmación de asistencia de apoio no 2º cadrimestre do curso 2013-2014: como aportar?
Eu vou cursar terceiro en Santiago así que confirmo a miña asistencia para servir de apoio aos novos membros do BCP (tanto en persoa como por redes sociais) no intercambio de documentos, claves do blogue…

GARCÍA GUILLÍN, NURIA. BCP 102
A. Aproveitamento individual do traballo. Orientación.
A labor realizada nesta asignatura é completamente distinta a esperada. A solicitude de alumnos que colaborase na xestión dun blogue por parte do profesor, mesmo antes de ter acabado o primeiro cuatrimestre, foi totalmente sorprendente. A miña impresión foi a dun traballo mecánico de pouca relación coa comunicación interpersoal ou coa comunicación en xeral. Mais pronto me decatei de que se trataba de todo o contrario.
Mediante a convivencia cos dous grupos que me tocou coordinar, comprendín que se trataba dunha rede interna formada por eles e por min. Ademais de levar o control das súas publicacións, preguntábanme aquelas cousas que non acababan de entender na aula. Fun asistindo a un progresivo melloramento das súas publicacións, unha mellora que se debía a unha mellor comprensión da dinámica da asignatura, pero tamén da súa mellor compenetración coa asociación ou tema. Isto viuse reflexado nas súas aportacións ao canal BCP e as súas constantes solicitudes para traer a firmas convidadas ou realizar conferencias. Formáramos por fin unha comunidade.
B. Propostas de mellora na abordaxe da organización grupal por parte do aluno.
Dende o meu punto de vista a axuda inicial por parte do alumnado do ano pasado é esencial. A súa axuda constante durante o curso tamén foi de agradecer, pero as primeiras semanas non sabiamos nada da asignatura nin do que nos tocaba levar a cabo. Os correos de Álvaro Alonso, ou as reunións cos rapaces do BCP do ano pasado, servíronnos para comprender un pouco mellor a nosa labor. De todas formas, sempre é mellorable. Custounos moito adaptarnos e comprender de que se trataba a asignatura. Nese tempo poderíamos ter conseguido mellores resultados cos nosos grupos. Por iso, penso que máis que unha guía para o alumnado, son precisas máis reunións con outros alumnos, ou co propio profesor, onde se explique de maneira clara e concisa que hai que facer co blogue.
C. Actividades individuais a maiores realizadas no traballo.
A miña labor, ademais de organizar os grupos 141COO e 141DOO foi a de poñer en conxunto ós membros do BCP. Mediante varios grupos conxuntos en varias redes sociais, encargueime de dividir as tarefas e asegurarme da súa realización. Tamén colaborei con Paula no diseño do blogue. Na gravación das conferencias ofrecidas a final de curso, da mediación de tres das lecturas obrigatorias e da elaboración dos organigramas iniciais.
D. Confirmación de asistencia de apoio no 2º cadrimestre do curso 2013-2014: como aportar?
A miña dispoñibilidade segue sendo a mesma. Non sei se para o ano estarei aquí, pero sexa dende onde sexa estaría disposta a solventar as dúbidas que foran precisas os novos membros do BCP de igual xeito que este ano o fixo Álvaro Alonso. A miña colaboración sería a través de arquivos e organigramas que fomos formando a principio de curso e que lles facilitarán as claves para entrar no blogue. Explicacións da estrutura do curso, etc.

GÓMEZ SAL, LUCAS. BCP 203
A. Aproveitamento individual do traballo. Orientación.
Sendo completamente sincero, nun primeiro momento, cando fun escollido para a participación no grupo de xestión do blogue, pensei que quizais sería un traballo demasiado sucio (ter que andar molestando e dicindo os erros de tódolos compañeiros de clase…) e que, ademais, me quitaba a oportunidade de realizar un traballo de colaboración con asociacións que, a priori, parecía bastante interesante e innovador dentro das materias da carreira.
Co paso do tempo, cando menos desapareceu o primeiro temor. Creo que o feito de saber criticar construtivamente aos compañeiros é importante para calquera profesional, e máis no sector social do xornalismo no que queremos estar. Está claro que non sempre foi tan fácil: en parte grazas a algúns compeiros demasiado despistados e en parte debido quizais á non-tan-interactiva labor do blogue nalgunhas ocasións. De todos xeitos creo que o ter que revisar, falar e estar en constante contacto cos grupos que realizaban traballos fixo que aprendese algo, tanto do funcionamento e sentimentos/ideias encontradas dentro de cada asociación e grupos de traballo como de comunicación entre eles e con eles. Cada grupo e cada persoa é diferente, e eu creo que levei bastante ben o de comunicar pacífica e criticamente aos grupos que eu xestionaba.
Ao principio o traballo foi difícil de adaptación para algúns membros, pero creo que dende o BCP fomos solucionando todo bastante ben coa cooperación de todos. En resumo, non me arrepinto de ter realizado esta labor de xestión; seguramente ata aprendín algo (tamén a estar atento ao correo 24h e a realizar papeleos de seguimentos e resumos para o sempre atento Marcelo).
B. Propostas de mellora na abordaxe da organización grupal por parte do alumno.
Creo que o blogue estaría máis seguido polo alumnado se non tivese unha estrutura/calendarios de publicación tan axustados e estritos. Quero dicir: se cadra estaría ben que cada grupo tovese que publicar un post común-grupal cada semana e a partires de aí que os individuos particulares comentasen e se fomentase debate. A involucración dos alumnos é a clave ao final e creo que non se conseguiu en tódolos casos.
C. Actividades individuais a maiores realizadas no traballo. Ademais de coordinar aos meus grupos, fun o Community Manager do BCP comentando todo o que ía habendo que facer no grupo de Facebook que temos da clase conxunta. Tamén axudei nalgúns momentos de diseño do blogue.
D. Confirmación de asistencia de apoio no 2º cadrimestre do curso 2014-2015: como aportar? Eu estarei na Argentina disfrutando dun convenio bilateral, mais dende onde sexa estou disposto a botar unha man a través das redes para que os novos alumnos comprendan como vai isto.

OCHOA GARCÍA, DIEGO BCP 204
A. Aproveitamento individual do traballo. Orientación.
Básicamente fixemos o traballo de profesor: establecer unhas fechas de entrega, correxir e servir de exemplo aos nosos compañeros, axudar coas dúbidas… Non sei se aprendín moito sobre coordinar grupos, o que sei é que xa é díficil controlar a nove persoas como para ter que controlar a 70, e fai falta ter esa xente cando hai tantos problemas para usar o blog. Ao fin e ao cabo, son un par de semanas para organizar a materia e dar as pautas a seguir, despois era só estar atentos a que a xente fixera o seu traballo, e ahí e onde estaba a clave: establecer unha relación cos meus grupos, facer un seguimento do seu traballo e intentar que cada semana foran mellorando as súas publicacións.
B. Propostas de mellora na abordaxe da organización grupal por parte do aluno.
Podo asegurar que as primeiras semanas todos os grupos andaban a preguntar ao BCP en que consistía o traballo coas asociacións e que tiñan que publicar nos posts. O problema é que nós tampouco o sabiamos, e penso que é porque non estaba demasiado ben explicado. Tamén penso que son demasiadas publicacións, me explico. É certo que cada persoa publicaba un post cada dúas semanas, que non é nada, pero moitas veces non sabían nin que poñer. Outro problema disto é que ao haber tantas publicacións, case todas quedan olvidadas, e elimina posibilidades de interlocución entre os grupos.
C. Actividades individuais a maiores realizadas no traballo.
A maiores de coordinar os meus grupos e levar as miñas lecturas encargueime do Twitter.
D. Confirmación de asistencia de apoio no 2º cadrimestre do curso 2014-2015: como aportar?
Creo que son dos poucos que andara por aquí, así que se fai falta boto unha man. Prefiro en persoa que nunca estivera tan atento ao correo como este cuatrimestre.

PÉREZ FRAGA, PAULA BCP 205
A. Aproveitamento individual do traballo. Orientación.
Ó principio sentía que os encargados do blogue estábamos a facer o traballo do profesor. Coordinar, resolver dúbidas (sobre todo resolver dúbidas), revisar o traballo dos alumnos… Servir de orientación xeral da sinatura parecíame máis propio dun becario que dunha alumna.
Pero co paso das semanas decateime de que eu tamén estaba aprendendo con esta dinámica. Persoalmente aprendín a buscarme a vida para responder as preguntas dos meus compañeiros, ademais de tomar decisións que influirían no comportamento doutros. Tamén serviume para aprender a manter a calma en situacións de descontrol e para traballar con persoas coas que nunca coincido.
B. Propostas de mellora na abordaxe da organización grupal por parte do aluno.
Nas primeiras semanas todos andábamos bastante perdidos, e a miña impresión é que entendimos a dinámica da sinatura estas últimas semanas. Poderíase facer dunha forma diferente para que o blogue funcionase dunha maneira eficiente dende o primeiro momento. Por exemplo, ditando ben as indicacións e non cambialas. Así todo sería máis sinxelo e poderíamos sacar máis proveito da sinatura.
C. Actividades individuais a maiores realizadas no traballo.
Ademais de coordinar ós meus grupos (un dos cales debería contar como dous porque cada día preguntábanme novas dúbidas), modifiquei a apariencia, por exemplo ao elexir Nuria e eu o tema do blogue. Tamén encargueime da creación da biblioteca ou da instauración das firmas convidadas.
D. Confirmación de asistencia de apoio no 2º cadrimestre do curso 2013-2014: como aportar?
No curso 2014-2015 o máis posible é que non estea en Compostela, pero evidentemente estarei dispoñible por correo, Facebook e estas cousas.

PICALLO DOCE, IRENE. BCP 206
A. Aproveitamento individual do traballo. Orientación.
No caso dos meus grupos, creo que lles servín principalmente para orientalos temáticamente e estilísticamente nos post individuais e grupais. Ao principio non tiñan demasiado claro o xeito de facer os post das lecturas e tampouco relacionaban demasiado ben os post individuais coas fontes externas ou entre os post dos seus compañeiros. Pero pouco a pouco foron mellorando neste senso e no estilo (fontes, fotos, etiquetas, títulos…) Houbo boa comunicación en xeral. Eu creo que fixeron un bo traballo e iso vese reflectido na calidade dalgúns post. Os temas elixidos motivaron a ambos os dous grupos e por iso apréciase no contido o esforzo.
B. Propostas de mellora na abordaxe da organización grupal por parte do alumno.
Deixar claro desde o principio do cuadrimestre o ten que facer exactamente o grupo en cada caso. Describilo con maior exactitude na memoria explicativa. Porque ao principio de todo tivemos moitas complicacións á hora de entendernos os alumnos do BCP co profesor.
C. Actividades individuais a maiores realizadas no traballo.
O grupo da asociación Marusía publicou no blogue un post dunha firma convidada.
D. Confirmación de asistencia de apoio no 2º cadrimestre do curso 2013-2014: Como aportar?
O próximo curso estarei dispoñible na época sinalada.
O importante para comentar ós vindeiros compañeiros da asignatura é un pouco en xeral en que consiste a labor, e compartir algúns documentos que lles sirvan de referencia.

RODRÍGUEZ VARELA, CARLA BCP307
A. Aproveitamento individual do traballo. Orientación.
Cos grupos cos que tiven a oportunidade de traballar, a miña labor reduciuse a simple orientación estilística e de libro de estilo. A relación entre os post individuais e os grupais non quedaba demasiado clara nun principio. Ademáis os avisos por non publicación non facilitaron para nada a organización e coordinación de ámbolos dous grupos. Cómpre dicir que a finalmente fructífera comunicación cos dous grupos, serviu de experiencia e práctica cara un tipo de comunicación organizacional ou de gabinetes na que persoalmente estou tremendamente interesada. Os grupos en xeral responderon bastante ben e iso enriqueceu o traballo de control interno.
B. Propostas de mellora na abordaxe da organización grupal por parte do alumno.
Estipular por parte do docente que é o que quere dende un principio e así evitar perdelo tempo inutilmente en calendarios e programas de publicacións que erróneos. Moitas veces nin nós nin o docente sabía responder a algunhas dúbidas técnicas co blog, o cal nos sitúa nunha encrucixada cos nosos compañeiros.
C. Actividades individuais a maiores realizadas no traballo.
Ademáis da coordinación e control dos meus grupos encargueime xunto con Silvia dos calendarios de publicacións.
D. Confirmación de asistencia de apoio no 2º cadrimestre do curso 2013-2014: como aportar?
O próximo curso estarei en Bolonia de erasmus polo que a miña colaboración e apoio cara o vindeiro ano será imposible. Aínda así, podo facilitar documentos ou calendarios que lles sirvan de referencia aos alumnos do vindeiro curso.

Opinión: premiando al naval desde La Voz de Galicia

El naval de oro

ÁNGEL PANIAGUA
27 de marzo de 2014 05:00
28 votos

El naval es un símbolo de Vigo, un pulmón económico, un ejemplo de calidad industrial, un paradigma de lucha y, esperemos, un sector con mucho futuro. Y lleva años sufriendo calamidades. La mayor de ellas, creo, es la escasa altura y el nulo peso ejercido por los políticos de Vigo en su defensa. Mientras el Concello cerraba la boca, algunos empresarios y algunos políticos se cargaban el naval. Así que tiene bastante guasa que ahora aquellos políticos que estaban centrados en gastar los cuartos en humanizar calles con empresas de amigos, vender motos, crear guerras, acumular cargos y otros peinadores, ahora aprueben -solo el BNG se opuso- otorgar al «sector naval» la Medalla da Cidade.
Y yo me pregunto a quién se la dan. ¿Tal vez a los 10.000 curritos del naval que se quedaron en el paro mientras el Concello gastaba su dinero en reparar aceras? ¿Le otorgan la medalla, quizás, a aquellos que quebraron astilleros y se fueron de rositas? ¿O será acaso para quienes, con el estómago bien lleno y la conciencia adormilada, suspendían pagos y arrastraban a la liquidación a tantas empresas? ¿Quizá se refieran al ministro que creó el tax lease (Rodrigo Rato) y permitió que los astilleros bullesen? ¿O a ese no, porque luego se anuló? ¿Podría ser para los que tenían su puesto asegurado y arrastraron a miles a una interminable huelga que desangró al sector para reclamar un aumento del 6 %? ¿O para quienes no negociaban? ¿Será la medalla para quienes se peinaban hacia atrás con gomina, a lo Mario Conde, mientras sus cuentas corrientes -las de aquí y las de fuera- se hinchaban? ¿Estarán honrándose a sí mismos, políticos, y al silencio que mantenían cuando todo esto pasaba?
Más que una medalla, podían dar una palmadita en la espalda. A sí mismos. Por campeones.

González García, Sabela 142.C04

Conferencia de Xurxo Salgado y Marta Paredes

El pasado viernes 25 Xurxo Salgado, director de Galicia Confidencial, y Marta Paredes, experta en social media, vinieron a ofrecer una charla sobre las salidas alternativas de periodismo. Aquí os dejamos un video que recoge algunas de las partes más interesantes.

143A00

Ferrol a debate: qué pasará con Navantia

 

González García, Sabela 142.C04

Arriba, abajo, al centro y pá dentro

Interesante material audiovisual relacionado con la enfermedad del alcoholismo: 

http://www.youtube.com/watch?v=_ErErcRKI78

http://www.youtube.com/watch?v=HGsB_3W68y0

http://www.youtube.com/watch?v=BgG-Q6dtWq4

 

¿Testimonio o concurso?

https://www.youtube.com/watch?v=rHuoDZ6m3GU

 

Campaña publicitaria a modo de shock:

https://www.youtube.com/watch?v=cVxA5f4gC0o

 

” Hay que meditar mucho y profundamente un proyecto antes de ponerlo en obra, y aún después de haberlo examinado escrupulosamente hay que tener en cuenta la insuficiencia de toda ciencia humana; vistos los límites de nuestros conocimientos, siempre pueden haber circustancias que han sido imposible analizar o prever, y que pudieran falsear el resultado de toda nuestra especulación.

Esta reflexión pondrá siempre un peso en el platillo negativo de la balanza, y nos inclinará en los asuntos importantes a no mover nada sin necesidad: Quieta non movere (No mover lo que está en reposo.) Pero una vez tomada la decisión, y puesto mano a la obra, cuándo todo puede seguir su curso y no tememos sino esperar el resultado, no hay que atormentarse con reflexiones reiteradas sobre lo que se ha hecho, y con inquietudes siempre renacientes, sobre el peligro posible por el contrario hay que descargar el espíritu de este asunto, cerrar todas esas dependencias del pensamiento y tranquilizarse con la convicción de haberlo examinado todo madurez y oportunamente.”

Aforismos sobre la sabiduría de la vida. (Pag. 223)  Schopenhauer, Arturo. Eudemonología. Ediciones Ibéricas. 1961

La música y la comunicación

Durante nuestra colaboración con Central Folque encontramos  todo tipo de documentación relacionada con la música,  la comunicación y las terapias de sanación a través del sonido. Aquí os dejamos parte de ese interesante contenido.

 http://www.onirogenia.com/chamanismos/la-etnomusicologia-de-los-secoya-del-aguarico.pdf

La doctrina de Alcohólicos Anónimos. Parte II

Los Ejercicios Espirituales y los 12 Pasos

Hace poco me encontré con un artículo que escribiera el Padre Dowling que muestra los paralelismos entre los ejercicios y los 12 pasos. Una muestra:

San Ignacio comienza con la presunción de que nuestro poder de facultades están sujetas a tendencias pecaminosas y las adicciones a las cosas equivocadas. Los Ejercicios Espirituales, por lo tanto, trabajan en el alma, tanto en forma negativa como positiva. La primera sección, la consideración de los pecados y de sus efectos en el infierno, es la parte negativa. Su objetivo es la abnegación para liberar nuestra voluntad de nuestros apegos vinculantes, para permitir la voluntad de desear y elegir racionalmente.

La segunda parte de los Ejercicios Espirituales, comienzan con una consideración de la Encarnación y pasando por la Pasión y Resurrección, es un esfuerzo para ver cómo Cristo podría manejar diversas situaciones.

Un sacerdote alcohólico, que ha escrito con discernimiento en los Ejercicios Espirituales, en primer lugar me señaló la similitud entre ellos y los doce pasos de A.A. Bill, el fundador de A. A. reconoció que esos doce pasos son más o menos la liberación de uno mismo de las cosas que impiden la elección de que Dios haga mi voluntad como yo lo concibo.

Fuente:

http://translate.google.com/translate?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://silkworth.net/religion_clergy/01038.html

La doctrina de Alcohólicos Anónimos. Parte I

En este post intentaré demostrar la doble moral de la Iglesia Católica con respecto al alcohol, haciendo que la población caiga en la bebida mediante la venta o distribución de bebidas alcohólicas, y en el caso de que las personas adictas decidan dejar el alcohol, adoctrinarlos después en las sesiones de alcohólicos anónimos. Esta es la estrategia que suele utilizar el Vaticano/Jesuitas, jugar a dos o más frentes o crearse una falsa competencia para salir siempre ganando se dé una situación u otra.

Extraído de la página web oficial de  Alcohólicos Anónimos:

http://www.aa.org/lang/sp/sp_pdfs/sp_box459_aug-sept06.pdf

¿Por qué triunfa el monoteísmo?

El ser humano se da cuenta de ser único, de no ser manada, sus dioses solo responden a la verdad que busca si los reúne en un único dios. El religioso busca ese amigo invisible que le proteja de todo lo que no entiende, ni puede manejar, pero dos amigos, dos maridos, dos nacionalidades implican dialogo de partes y ese miedo cerval a la soledad necesita de un asidero sin fisuras, por eso solo un dios.

“Creo que fuera de Ferrol hay una sensación que no se corresponde con la realidad”

IMG_1577

Raúl Salgado, periodista de Ferrol360.es

P: ¿Cómo consideras que han tratado los medios este tema?

R: Yo distinguiría los medios de aquí de los de fuera de, ya no de Galicia, si no de fuera de Ferrol. En Ferrol es lo que nos mueve, básicamente, lo que fuera de Ferrol puede parecer el mínimo detalle aquí es noticia, de lo relacionado con los astilleros. Tiene mucho peso la parte sindical, que es un poco la que mueve más noticias de ese tipo. Porque Navantia al ser una empresa pública filtra mucho la información. No es una empresa que de noticias. Ni siquiera de los concursos a los que opta. Es decir, hasta que está la cosa muy resuelta no dice tenemos opciones para este barco, no. Eso se sabe siempre extraoficialmente, por los propios sindicatos o por gente de dentro del astillero que filtra la información. Yo lo que creo es que esta última tanda de problemas sí que ha tenido repercusión fuera de Galicia. Se ha visto en informativos nacionales e incluso abriendo a veces informativos de, no sé, Cuatro, La sexta… de cadenas un poco más independientes, entre comillas, que no son las cadenas tradicionales. Y yo creo que eso ha beneficiado mucho. Porque yo creo que fuera de Ferrol hay una sensación que no se corresponde con la realidad. De cómo está aquí todo montado. Y yo sí que distinguiría a lo mejor este último año, por redondear. Este último año si que ha tenido bastante entrada, en medios nacionales, también periódicos.

P: ¿Pero por qué crees que esto no sale en los medios y, por ejemplo, el movimiento de los mineros sí?

R: Aquí ha jugado en contra, entre comillas, que son unas protestas pacíficas, siempre. Es decir, aquí nunca ha habido nada más llamativo, más allá de cortar la entrada de la autopista. Es decir, aquí no ha habido nunca violencia, ni cargas policiales, ni nada por el estilo. Y bueno, nos guste o no, es cierto que ese tipo de asuntos, sobre todo en televisiones, mueve mucho.

P: Y a la hora de enfocar una noticia, ¿qué es más importante para ti: la situación de los trabajadores o la actuación de los políticos?

R: Yo creo que la obligación de todo periodista es sacar todo. Todo lo que tiene que ver con el asunto. Y yo creo que además aquí tenemos la ventaja de que además en Ferrol las fuentes de información están próximas y no hay tampoco restricciones muy gordas. Es relativamente sencillo que el alcalde, por la mínima manifestación que haya habido de su opinión al respecto, los sindicatos también aparecen muy habitualmente. De hecho mañana van a dar una rueda de prensa porque vino el jueves y el viernes tanto en La Voz como en el Diario de Ferrol que Astano se iba a quedar sin nada del flotel. Y ellos se han enterado supuestamente por la prensa y mañana van a quejarse en una rueda de prensa en ese tema. Yo creo que se cubre muy bien la información del naval en Ferrol, porque es un tema muy importante. Y hay gente muy especializada, con mucho rodaje, sobretodo en prensa escrita en La Voz y en el Diario que se lo curra muy bien, la verdad.

P: ¿Crees que los trabajadores  se sienten escuchados por los periodistas y los políticos?

R: Yo creo que por parte de los políticos no. El principal problema que hay ahora mismo es con la Xunta. El ayuntamiento les ha recibido en varias ocasiones, ha habido reuniones de todo tipo, con los alcaldes del resto de la comarca, con toda la gente implicada en el asunto. Ellos pidieron una entrevista con Feijóo ya el año pasado y no ha habido esa entrevista. Feijóo vino la semana pasada y la visita se anunció con una hora de antelación, y fue a las 9.30 de la mañana y se avisó a las 8. Ellos sobretodo estaban reprochando a la Xunta, porque también se han manifestado en Santiago ante el Parlamento y la sede de la Xunta, y las veces que los recibieron fue el Conselleiro de Economía y ellos quieren hablar directamente con Feijóo.

Por parte de los medios yo creo que no hay ningún problema. Es decir, hay un diálogo fluido. Contar incluso como anécdota que manifestaciones, rueda de prensa y todo eso se comunica a través de mensajería, de whatsapp. Es decir, hay un contacto de los comités de empresa con nosotros. Hay un diálogo bastante fluido.

P: ¿Has adquirido un compromiso más especial con este tema?

R: Bueno, yo creo que es muy difícil permanecer al margen. Creo que es muy difícil no tomártelo como algo propio, en parte. Conoces el problema más de cerca, ves historias personales que sí, son muy fastidiadas, y yo creo que es muy difícil permanecer al margen. Y yo personalmente lo agradezco, yo creo que eso también enriquece la información que haces.

García Vázquez, Ana 142.C02

García Vilar, María 142.C03

“Los trabajadores son los que están capitaneando la información”

IMG_1673

Beatriz Couce, periodista de La Voz de Galicia

P: ¿Has adquirido un compromiso especial con el tema?

R: Sí, porque como ferrolana… aunque en estas cosas siempre tiene que primar la objetividad. Pero como periodista que eres tienes que valorar la importancia de las informaciones como cualquier otro compañero mío en otras secciones. Ese compromiso, no es que lo tenga yo, lo tiene el periódico por lo que os estoy diciendo, porque es un tema de muchísima importancia para la ciudad. Y el compromiso personal, pues también, porque sabes de la importancia que tiene y siempre estás encima. Yo llego por la mañana y es casi la primera llamada que hago. Siempre estoy hablando con los representantes de los trabajadores, con la empresa, con otros empresarios…Entonces en mi agenda de trabajo del día es siempre lo primero. Porque sabes que ahí se está gestando información y lo tienes que conseguir y contar. Que al final es nuestro trabajo.

P: ¿Cómo crees que han tratado los medios este tema?

R: Yo creo que estos últimos años todos los medios, por lo menos los que son de la comarca, han estado súper volcados, todos. Es un tema que golpea de lleno a la comarca y como medio de comunicación que eres tienes que transmitir lo que está sucediendo. Hemos ido viendo todos nosotros como esa gente ha ido pasando al paro, directamente han ido despedidos. Es una cuestión bastante dramática, entonces casi… No te diría que te llega a afectar personalmente pero casi. Porque es gente  con la que has ido estableciendo una relación y que sabes que el destino que tienen es…en tres semanas me echan o ya me echaron y los medios de Ferrol hemos estado ahí todos muy implicados, contando, buscando la información, contrastando todas las cosas que podíamos… Yo creo que eso ha sido también reflejo de la propia sociedad de Ferrol.

P: Y a la hora de enfocar una noticia, ¿qué es más importante para ti: la situación de los trabajadores, la empresa o la actuación de los políticos?

R: Tú como periodista tienes que dar voz y contar lo que está sucediendo de forma objetiva, eso desde luego tiene que ser la primera premisa. No te puedes quedar con una voz que te diga una parte. Otra cosa es lo que ves tú, lo que compruebas tú. Pero es lo que te digo, aquí cualquier mensaje intentamos que esté completo por parte de todas fuentes. Pues si se hace una crítica, o se hace una denuncia determinada de lo que está sucediendo con el sector, y se está hablando como nos ha sucedido a veces…con la demanda del dique, por ejemplo. Dicen…reparaciones tiene ocupado su mayor dique durante todo el año, y están rechazando barcos porque no tienen espacio físico para hacer ese contrato y se justifica en que se necesita el nuevo dique. Tu obligación como periodista es llegar, llamar a la empresa y decir oye,¿ me confirmas que tenéis el dique ocupado todo el año y que estáis rechazando?, llamas a los empresarios del sector, porque hay muchas empresas. Yo, desde luego, es mi forma de trabajar.

P: ¿Hay una comunicación fluida entre todos vosotros: periodistas, políticos, trabajadores, la empresa…?

R: Yo la tengo. Otra cosa es que luego la información que tú pides, te la den. Quiero decir, el cauce de comunicación yo lo tengo abierto, desde luego.

P: ¿Pero se prestan a hablar sin problema?

R: Sí. Yo, una de las cosas que más satisfacción puedo decir a nivel profesional y personal es que siempre he encontrado, a lo mejor también un poco por lo que hablamos de esa implicación de todos los medios y tal, pero siempre he encontrado en los trabajadores por ejemplo en esas grandes movilizaciones, o en el día a día una respuesta a mi demanda de información. Es verdad que yo soy muy de meterme en el medio en las manifestaciones, en vez de ir al oficial, a lo que te dice el Comité. Y en los políticos tengo que decir que de la misma manera. Siempre que hemos llamado pueden estar más o menos satisfechos de lo que cuentas, pero como le pasa al lector en general. A lo mejor al trabajador tampoco le gusta el enfoque que le estás dando. Ni a otro tipo de colectivos o a la empresa, que tampoco le gustará muchas veces la orientación de la información. Pero los cauces desde luego los tengo abiertos. Muchas veces nos encontramos que nuestra demanda de información no es atendida, eso es verdad. Sobre todo a nivel oficial, a nivel de la SEPI o de Navantia, que se opta por de este tema no hablamos.

P: ¿Crees que los trabajadores se sienten comprendidos, tanto por los medios como por los políticos?

R: Los trabajadores al final son los que están capitaneando la información, ¿no? Porque es con su demanda de más carga de trabajo por lo que están en primera línea. Digo que me gusta hablar con ellos porque son ellos los que han estado padeciendo, sobre todo los trabajadores auxiliares, los de Navantia también, pero los que se están llevando la peor parte, los que están en la calle, son los trabajadores de compañías. Yo creo que a nivel de los medios de comunicación sí están contentos y a nivel de los políticos pues…sinceramente no. A nivel de la ciudadanía también están muy contentos y por la repuesta que han tenido a muchas cosas.

García Vázquez, Ana 142.C02

García Vilar, María 142.C03

Radiografía de los astilleros vigueses

Astilleros en Vigo

 

González García, Sabela 142.C04