Arquivo do blog

Comunicación familiar. Estudo

 

1. Introducción

Según el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad”.

A lo largo de este trabajo hemos querido estudiar las relaciones interpersonales entre los miembros de una familia. Hemos definido a la familia como la base de la sociedad, la unidad mínima de comunidad. La familia está constituída por personas que se unen entre ellas, ya sea por lazos políticos como el matrimonio, como por lazos sanguíneos y, aun que no hay una igual otra, todas tienen rasgos comunes, que han evolucionado a medida que la sociedad en sí evolucionaba. Y es este cambio otro de los pilares de nuestro trabajo.

Para seguir lendo prema ESTUDIO 143.D00

Localizador do grupo: 143 D00

Localizadores individuais:

Rapa Casariego, Laura    143 D01

Seijo Vigo, Laura               143 D02

Vázquez Pérez, Claudia    143 D03

Viéitez Torrado, Adrián   143 D04

A crise devolve á muller ao fogar

Pouco a pouco imos chegando á recta final neste traballo. A última semana adicámola a realizar entrevistas en forma de conversa coas nosas familias. Foron moitas cousas as que sacamos en limpo, información que nos axudou a pulir a estrutura do noso traballo. Nos últimos post, sinalabamos o papel fundamental da muller nunha familia. A muller constitúe un dos piares básicos e actualmente está a mudar o seu rol ao desempeñar un traballo dentro e fóra do fogar. Todo isto, propiciado polos cambios que tiveron lugar na nosa sociedade nos últimos 50 anos. Porén, a situación económica podería propiciar a volta da muller ao fogar, provocando así unha regresión na loita pola igualdade de xéneros.
Pois ben, queríamos buscarlle unha explicación a esos cambios que fixeron que mudase a estrutura das nosas familias e as interaccións cos nosos parentes. Unha explicación que atopamos na Psicoloxía do Desenvolvemento, que se encarga de estudar os cambios que sofre unha persoa ao longo do seu ciclo vital e o contexto no que se producen esos cambios. Foi por iso polo que decidimos adicar esta publicación ao doutor en Psicoloxía  Evolutiva e da Educación, David Facal. O pasado luns, contestounos ao correo que lle enviaramos nese mesmo día, citándonos o mércores no quinto andar da Facultade de Ciencias da Educación ás 16h. Despois de subir a costa de Económicas, chegamos finalmente a Maxisterio, subimos ao quinto andar e buscamos o seu despacho. Amablemente invitounos a pasar e deu comezo a entrevista. Gustaríanos amosarvos algúns fragmentos da conversa.

  • Como inflúe a familia nas nosas relacións sociais?

https://www.youtube.com/watch?v=heSmS0YXShM&feature=youtu.be

  • Mudaron as fases polas que pasa unha persoa ao longo da súa vida?

https://www.youtube.com/watch?v=FEVzb1c8Z5k&feature=youtu.be

  • Cres que a muller podería volver adoptar o papel que desempeñaba fai 50 anos?

https://www.youtube.com/watch?v=d998l9JUTP4&feature=youtu.be

Outro dos temas suscitados por esta entrevista ao profesor David Facal, foi o da Comunicación. Os medios de comunicación tamén inflúen nas nosas accións cotidianas, na nosa forma de interactuar en sociedade. Ante o auxe das novas tecnoloxías, abreuse unha brecha entre os máis anciáns e aqueles que naceron na era dixital.

brecha digital Foto: http://www.ateleus.com/

Algo que percibiu o noso compañeiro Adrián Viéitez na conversa que mantivo co seu avó sobre a telefonía móvil. Pois ben, este afastamento é o que algúns estudosos denominan a brecha dixital, pero é interesante remarcar que as xeracións están volvendo a achegarse. No que á tecnoloxía se refire, prodúcese un maior afastamento entre os mozos e aquelas persoas que rondan os 80 anos de idade. Pola contra, as persoas que están a xubilarse nestos momentos, tamén denominados babyboomers, levan beneficiándose das innovacións no ámbito da comunicación durante boa parte da súa vida. Polo que a distancia entre os mozos e esta xeración é moito menor. Seguiremos avanzando neste senso nas derradeiras publicacións e ante todo queremos agradecerlle a colaboración a David Facal.

                                                                                                                                                                                                                                                                    143D00

Documentación sobre a familia

shrek

Xa no final da nosa fase de documentación, a máis complexa e densa desde traballo, queremos pararnos un momento para reflexionar sobre o atopado nestes textos, libros, enquisas… que estamos a estudiar.

Primeiro de todo agradecer ao profesor Xesús Lage Picos, de Universidade de Vigo, gran estudoso al familia, a súa axuda á hora de achergarnos documentación de utilidade para o noso traballo.

En primeiro lugar acudimos ao libro “Familia e Comunidade” de Xan M. Bouzada, que nos mostró os mecanismos de funcionamiento das familia. Pero, ademáis do estudo de estos, definiu elementos que nos amosaron vías alternativas de comunicación interfamiliar. Estos mecanismos resultáronnos altamente útiles, sobre todo á hora de buscar unha evolución nesta comunicación, como pasar da comunicación habitual, con grandes trabas, problemas e malentendidos, a unha comunicación mellor, máis fluida e sana para a vida familiar.

Consultamos tamén as bases de datos do IGE e o INE, que nos facilitaron todo tipo de esquemas, tablas, enquisas e datos sobre cuestións referentes á familia ou relacionadas con ela, como poden ser as tasas de empleo segundo a idade, as razóns do traballo a tempo parcial, o que, segundo as nosas observacións, é moito máis habitual nas mulleres que nos homes, co que concluimos que o modelo de familia tradicional, no que a muller ocúpase en maior medida da casa, segue bastante vixente, pese a que se reduce cos anos. No plano de salarios, observamos algo similar, son menores os importes salariais das mulleres que dos varones, pese a que desenvolvan un mesmo posto e co mesmo horario. Destas enquisas sacamos, por tanto, que o peso da familia segue a recaer en maior medida nos hombros da muller, sendo, pois, esta, o individuo máis interesante para o noso estudo.

Outra fase do noso proceso documental pasou pola lectura do número 90 da Revista de Estudos da Xuventude, que se centrada la xuventude e a familia dende unha perspectiva comparada europea. O tema central é sempre a familia, unido a outros temas satélite íntimamente ligados a esta, como o paso a idade adulta, a emancipación dos fillos ou o cambio da tendencia do matrimonio, aumento das parellas que deciden unirse polo civil, frente ao descenso de matrimonios católicos.

Cabe destacar tamén a aportación ao estudo da socióloga italiana Carmen Leccardi, que no seu traballo “La juventud, el cambio social y la familia: de una cultura de protección a unha cultura de negociación”. Unha interesante reflexión sobre o paso á idade adulta, ¿existe unha idade concreta na que nos poidamos considerar adultos? A resposta de Carmen Leccardi é que esta idade foi mudando ao largo das distintas xeracións.

Por exemplo, fai medio século, un home adulto era aquel que conseguía atopar traballo para logo manter á súa muller e formar así unha familia. Por outra banda, a muller alcanzaba a madurez unha vez que vivía a maternidade. Hoxe en día, sen embargo, considérase adulta a unha persoa que conte con 18 anos.

Estas son, polo momento as reflexións e conclusións que sustraxemos dos documentos lidos. Esperaremos á fase de entrevistas persoais para estudalas e confirmalas ou desmentilas.

143 D00

Conexión, evolución y despegue

Cuando comenzamos este camino, partimos de nosotros mismos. De nuestra propia concepción de la realidad. Cada ser humano observa el mundo a través de su idea del universo, se comunica con sus similares en función a una serie de conceptos previos que definen la personalidad y perspectiva de cada cual. ¿Qué ocurre, sin embargo, si decides dejar las cartas sobre la mesa, abandonar el juego por un momento, y simplemente observar?

imagen-promocional-modern-family (1)

Extrapolar el juego, abrir el campo de visión. Ése es nuestro objetivo. En una sociedad en la que la comunicación predomina y la familia se constituye como la más importante unidad comunicativa y formadora del individuo, alcanzar la comprensión de sus mecanismos internos parece una cuestión de tal obviedad que en muchas ocasiones es deshechada con indiferencia. En la cultura occidental, la familia posee un valor fundamental, y su presencia es constante y abrumadora en los medios de comunicación, véase el cine (hace dos semanas la nueva cinta de Sánchez Arévalo, ‘La Gran Familia’, peleaba en la edición 2013 de los Goya) o la televisión (con ‘Modern Family’ asentada como la sitcom más vigorosa de la actualidad). Ante ello y con todos los precedentes posibles a nuestra disposición, cabe hacerse la siguiente pregunta: “¿Cómo nos comunicamos con nosotros mismos?” La respuesta a la misma sólo puede ser extraída de la experiencia. De la observación. La comparación de vivencias y puntos de vista y la obtención de patrones de comportamiento a partir de ellos es la base de nuestro estudio.

Conocer a las personas con las que compartes tu vida diaria es, finalmente, conocerte a ti mismo, pues son ellas las que realmente confieren a tu personalidad los matices que le proporcionan un símbolo diferenciador. Estudiar las características propias de cada generación, comprobar el choque entre ellas y explorar sus conexiones fortalecerá los lazos  y facilitará las vías de expresión en busca de una comunicación familiar global. Las debilidades, puntos flacos o espacios en blanco deben ser recubiertas para contribuir a formar un bloque sólido e insondable.

Con la mirada puesta en lograr este objetivo, nuestra propuesta se dispone en forma de conversaciones informales con miembros de cada generación que puedan aportar su punto de vista, estudiarse a sí mismos y a sus semejantes, y de esta manera introducirse, sin más dilación, en el universo comunicativo que alimenta nuestras ansias sociales. Porque, como decía Aristóteles, el hombre es un zoon politikon (animal político), y, sin duda, la familia es nuestra selva predilecta.

titorizado.6A  3D00