Arquivo do blog

Comunicando e investigando en este mes de marzo

Una de las producciones del grupo en el pasado 2014.

Una de las producciones del grupo en el pasado 2014.

Este post grupal pone fin a un intenso mes de marzo en cuanto a trabajo y comunicación se refiere. Para poneros en situación durante estas semanas hemos estado trabajando codo con codo con un equipo de investigación de la USC. Concretamente HistaAmérica. Mediante entrevistas a los miembros del grupo hemos sabido como es el funcionamiento interno de este, las relaciones existentes entre ellos y la manera en la que dan a conocer todas las publicaciones que producen. En una breve síntesis podríamos decir que este pequeño grupo de investigación se basa en el trabajo de su coordinador,  Pilar Cagiao y de uno de sus miembros, Eduardo Rey. Los otros 3 miembros del grupo no aportan tanto a la producción final debido a la distancia física que los separa y a los diferentes campos en los que se encuentran especializados. Aunque estos no son todos los miembros ya que el grupo cuenta con una periodista que lleva todo el tema de la comunicación con el entorno. Esta comunicación está formada por redes sociales (Facebook), un blog (https://histamerica.wordpress.com/), congresos y charlas con invitados de otras universidades y todas las publicaciones, artículos etc. Además, el grupo también está formado por varios “doctorandos”, es decir, alumnos que tienen que defender su tesis doctoral.

Otra parte importante del buen desarrollo del grupo es la relación que mantiene con el gabinete de comunicación de la USC. Para saber un poco más acerca de este gabinete y de sus métodos de trabajo dos compañeras de este grupo se acercaron esta semana hasta la sede en el Campus Sur para entrevistar a Lois Celeiro, el director de comunicación de la USC. En próximos posts veréis los resultados de esta entrevista.

Y ahora hablando de futuro y en primicia os adelanto que para después de Semana Santa tenemos en mente contactar con varios periódicos tanto locales como autonómicos con el objetivo de que nos cuenten como es la relación de los medios con los grupos de investigación de una universidad, en concreto con los de la USC. Un sprint en este final de la asignatura.

Grupo B: 151.B00:

Brandariz Portela 151.B01

Caamaño Deus 151.B02

Casas Quiroga 151.B03

Campos Nieto 151.B04

Filloy Martínez 151.B05

Paso a paso

Estas últimas semanas estivemos estudando o amplo concepto de ciencia, que non responde ao que moitos teñen en mente: química, física, matemáticas… Co fin de conseguilo, entrevistamos á maioría dos integrantes de HistAmérica. Entre eles atopamos numerosas semellanzas á hora de entender o propio concepto de ciencia, e, como era de supoñer, as súas queixas, polo xeral, foron as mesmas. A estas alturas todos sabemos xa o que significa en realidade o concepto. A ciencia (do latín scientĭa ‘coñecemento’) é o conxunto ordenado de coñecementos estruturados sistematicamente. Tamén intentamos atopar diferencias entre o labor dos grupos de ciencias sociais e os de ciencias puras. Vimos entre eles moitas discrepancias, e non só en canto ao financiamento, un tema recorrente no noso traballo.

edu

Eduardo Rey, investigador en HistAmérica

O seguinte paso, despois de determinar e saber como funciona o grupo por dentro, vai ser estudar a comunicación deste co gabinete de prensa, cos medios de comunicación e coas universidades estranxeiras. Falaremos co Correo Gallego, co que hai algún tempo tiveron un problema (non queremos adiantar que foi o que pasou porque consideramos que é algo bastante curioso e que vai chamar a atención de todos, e sería unha pena falar contando só coas declaracións dos integrantes do grupo, sen contrastar co propio medio de comunicación). A maiores, trataremos de afondar aínda máis nas relación persoais que se establecen entre os compoñentes do grupo. Este traballo non é fácil, posto que nos está costando moito coñecer os problemas que poden chegar a ter entre eles. Este estudo levarémolo a cabo nas próximas semanas. Ademais, imos pedir outra entrevista con Patricia (xornalista). Consideramos que sería bo aproveitar a súa figura e espremela un pouco máis, xa que é a figura esencial para o noso traballo dentro do grupo de investigación. Esta figura é precisamente da que, dende o noso punto de vista, máis carecen os grupos. De feito temos en mente poñernos en contacto con outros grupos de investigación. A partir disto estableceremos unha comparación que nos permita determinar cal é a importancia de Patricia dentro do grupo.

Grupo de traballo 151.B00

BRANDARIZ PORTELA, TANIA 151.B01

CAAMAÑO DEUS, SOFÍA 151.B02

CAMPOS NIETO, PABLO 151.B03

CASAS QUIROGA, PABLO 151.B04

FILLOY MARTÍNEZ, LAURA 151.B05

Conquistando Histamérica

  O consenso na elección do tema a estudar non caracterizou ao noso grupo nun primeiro momento. Pero, finalmente, decantámonos dubidosos polo análise da comunicación dun grupo de investigación científico que realiza traballos sobre a historia de América. Trátase dun grupo pequeno no referente aos seus integrantes que, a pesar de manter relación comunicativas íntegramente informais, contan cunha xornalista encargada de difundir os seus logros.

DSC_0013

  A nosa estratexia de traballo foi, dende un primeiro momento, coñecer en profundidade a comunicación interna do grupo para poder centrarnos máis tarde na súa difusión ao exterior. Antes de comezar coas entrevistas persoais que realizamos aos membros do grupo para contar cunha primeira toma de contacto e poder ter unha visión xeral da súa metodoloxía de traballo, recabamos información sobre o concepto de comunidade científica e sobre a organización dos grupos de investigación na Universidade de Santiago de Compostela. Cos conceptos claros, dirixímonos a Facultade de Filosofía — onde se atopan os despachos da maioría dos integrantes — e realizamos entrevistas persoais a Pilar Cagiao (Responsable do grupo), Eduardo Rey (investigador) e Patricia Calvo (xornalista e encargada da comunicación externa). Ademais de comprender mellor o funcionamento do grupo, coa información recolectada puidemos obter datos que nos suxeriron ideas para futuras investigación, como o foi o conflito que tivo o grupo co xornal “El Correo Gallego”, co que tentaremos contactar para poder comprender as causas e consecuencias do problema e, ao mesmo tempo, facernos unha idea da relación existente dos grupos de investigación cos xornais xeneralistas.

Para futuros posts, temos pensado preguntarlle aos restantes membros do grupo sobre a súa relación ca directiva e a súa función principal dentro da investigación, analizar a comunicación externa así como a os medios dos que dispoñen os grupos de investigación para chegar ao público ao que van dirixidos e tamén a eficacia dos mesmos

Brandariz Portela, Tania 151.B01

Caamaño Deus, Sofía 151.B02

Casas Quiroga, Pablo 151.B03

Campos Nieto, Pablo 151.B04

Filloy Martinez, Laura 151.B05