Arquivo do blog

O pesimismo é o verdadeiro inimigo do xornalismo

A realidade actual da nosa profesión é indubidablemente dramática. O xornalismo está en crise. E non é unha crise pasaxeira nin unha focha económica común a outras industrias, senón un mal que axexante que parece comezar a tornarse irreversible.

Está claro que a esencia do xornalismo reside xustamente na crítica, en ser capaces de comprender o entorno e de chegar a esa verdade que tantas veces se esconde de ser escoitada e lida pola cidadanía. Pero unha actitude crítica e de constante inconformismo non debería sementar a inestabilidade laboral que sofren hoxe en día tantos xornalistas non só neste país, senón en todo o mundo.

Page One: The New York Times é xustamente isto, un reflexo da realidade de 2010 que, a pesar de remontarse cinco anos atrás e xirar arredor da rutina laboral dun xornal estranxeiro, tampouco se diferenza tanto do que se vive aquí hoxe en día. E unha crise común que afecta a todos eses traballadores e que non só ten un, senón moitos detonantes que fan estoupar esa bomba de reloxería que ten ao xornalismo nun limbo profesional.

O descenso de publicidade nos periódicos é unha das causas desta crise. Para que necesitan as empresas proxectarse en páxinas impresas se o poden facer elas mesmas cunha vía única a gratuíta como é Internet? E esta é unha realidade da que non escapa ningún xornal. Porque a publicidade é, superficial e fondamente, o sustento económico dunha profesión que viviu dende os seus inicios para contar a verdade.

Porén, sexa como sexa o sector publicitario, é fundamental como recurso económico do xornalismo. E se desaparece é, en parte, por un xigante magnánimo e sen fronteiras: Internet. As novas tecnoloxías son a verdadeira causa desta crise que se agudiza por momentos. A profesión deixa de intentar buscar unha solución e prefire instrumentar o rol converténdoo no inimigo cando o que debería é aliarse con el. De todas formas, a tecnoloxía nace para desbancar un xornalismo tradicional crible, veraz e contrastado por un xornalismo cidadá máis aberto e dubidoso. Tal vez a única saída a esta situación sería buscar un equilibrio.images

Está claro que os medios de comunicación que non se adapten a unha realidade tan cambiante morren. E que os medios morran só pode significar o despido de centos de traballadores, e naqueles que se manteñen a duras penas, a baixada de salarios e a inestabilidade laboral. O xornalismo parece converterse, a cada paso que dá, nunha profesión completamente vocacional.

Tamén hai outro mal do que non podemos esquecernos e que foi o verdadeiro motivo desa caída estrepitosa que tivo a Tribune Company: a importancia dos intereses económicos e empresariais fronte á preservación dun bo xornalismo. E non cabe a menor dúbida de que esta profesión é un negocio e, como tal, ten que xerar beneficios. O problema é que, na meirande parte dos casos, queda demostrado que se as primeiras motivacións se sitúan na primeira liña de batalla, as outras quedan soterradas.

Búscase o equilibrio e a rendibilidade económica a través das novas tecnoloxías que viñeron para revolucionar a profesión e poñela patas arriba. Porén, se hai algunha nova liña de traballo e de negocio é xustamente esta, a enorme potencialidade que ten a rede para ser explotada no sentido xornalístico do termo. Só temos que deixar de vela como unha inimiga.

FILLOY MARTÍNEZ, LAURA   151.B05

Finalizando a nosa viaxe por (Hist)América

Estamos preto de rematar o traballo que fomos xestando ao longo do cuadrimestre. Durante estes tres meses estivemos traballando co grupo de investigación HistAmérica co obxectivo de coñecer como se produce a comunicación entre os diferentes membros e como se van tecendo relacións persoais co entorno. Para iso, buscamos información sobre o seu funcionamento, afondamos sobre o concepto de ciencia, puxémonos en contacto co gabinete de prensa da USC, entrevistamos a unha xornalista de El Correo Gallego… Levamos a cabo un traballo de campo que contextualizase as conclusións ás que queriamos chegar na fin de curso e, a partires deste momento, comeza a labor de análise.

Aínda nos quedan tarefas por facer. Temos concertadas as últimas entrevistas para a semana que vén. Hai varios aspectos que, por considerar de enorme relevancia, quere

Facultade de Xeografía e Historia da USC

Facultade de Xeografía e Historia da USC

mos recalcar. Un deles é a relación do noso grupo con universidades americanas. Aínda que foi obxecto de post do luns, estamos á espera de máis información por parte delas. Tamén queremos seguir puntualizando algunhas das conclusións que sacamos a partires da entrevista con Lois Celeiro porque a importancia que xoga o gabinete de prensa dentro dos grupos de investigación é innegable. E aínda que temos unha visión global do funcionamento, queremos matizar certos aspectos que nos resultaron salientables. E, por último, entrevistar a un profesional do sector, un xornalista científico que nos axude a trazar as últimas pinceladas do traballo.

Entre o que levamos feito e as últimas tarefas que nos quedan por levar a cabo, as conclusións comezan a irse esbozando. Aínda que non son as definitivas, o mundo da investigación resultounos moi interesante e atopámonos cun campo de traballo que ata o momento era descoñecido para nós. Tamén fomos capaces de entender a incuestionable relevancia da comunicación e da difusión de coñecemento. Pero, sobre todo, comprendemos a grande carencia que existe en torno ao concepto de ciencia.

FILLOY MARTÍNEZ, LAURA   151.B05

 

HistAmérica en redes

Segundo a proposta de Carlos Sluzki definimos as redes sociais e persoais como todas as relacións que mantén o individuo coa xente do seu arredor, ben sexan familiares, amigos ou coñecidos cuxa influencia incide na propia creación e consideración da persoa. É dicir, sería algo semellante a un mapa conceptual que reflexa os vínculos compartidos entre alguén e o entorno.

Nós imos aplicar esta reflexión ao noso traballo: o estudo da comunicación dun grupo de investigación de historia de América.

Patricia Calvo no Coloquio sobre Violencia Política en Lisboa

Patricia Calvo no Coloquio sobre Violencia Política en Lisboa

Como se pode comprobar en anteriores post, a primeira fase dedicámola ao estudo das relacións que se establecían entre os integrantes de HistAmérica a partir de entrevistas persoais. Podemos dicir que o grupo forma unha rede mínima, aínda que tampouco se adscribe por completo ao concepto. Aínda que son só cinco membros fixos, teñen moitos colaboradores en formación que amplían e nutren os coñecementos comúns do grupo. Por outra banda, tamén consideramos que o nivel de densidade é medio porque teñen unha relación bastante próxima e adoitan intercambiar opinións respecto ao traballo. Con esta información, aseguramos que a comunicación é bastante informal.

Tamén podemos facer alusión específica á dispersión do grupo. Aínda que o núcleo esencial de HistAmérica traballa en Santiago de Compostela e ten un contacto case diario, un dos membros pertence ao Campus de Lugo e tamén teñen outros colaboradores en formación en Madrid, Valencia… A primeira impresión lévanos a indicar que é un grupo bastante disperso. Porén, os que levan a maior parte da carga  do traballo están en continuo contacto e traballan preto os uns dos outros.

Describindo esta perspectiva, a seguinte será coñecer mellor o seu entorno. Para iso, comezaremos a falar no seguinte post do Coloquio Internacional da Violencia Política no Século XX, celebrado en Lisboa e ao que asisten varios membros do grupo.

FILLOY MARTÍNEZ, LAURA   151.B05

Que é a ciencia?

Alguén sabería nomear algunha semellanza entre a física e a historia? Algo que as vincule? Está máis que claro que diferenzas hai moitas, por non dicir que nada ten que ver a unha coa outra. Vós preguntaredes… Por que entra en xogo esta reflexión? Ocorréusenos a idea de facer este post cando, a principios da semana, concertamos unha entrevista con Patricia Calvo, a xornalista que se encarga de xestionar a actividade comunicativa de HistAmérica. A conversación suscitou varios debates. O que poño hoxe sobre a mesa é unha vella e desgastada polémica que nunca deixa de estar de moda: ciencias ou letras?

O tema naceu a raíz dunha pregunta sobre o financiamento dos grupos de investigación. Moi acertadamente, Patricia asegurou que entendía á perfección que as axudas fosen máis cuantiosas para un proxecto de física molecular que para un de historia de América. Porén, a consideración social das dúas temáticas está moi afastada e pouco ten que ver cos cartos que percibe unha fronte á outra. É dicir, parece que nun ámbito como o que estamos a abarcar, a investigación histórica non adoita ter o mesmo recoñecemento que a científica pura.Ciencia

Foi unha reflexión que a nós, como grupo, nos chamou moito a atención. De feito, tamén tiñamos os nosos prexuízos cando comezamos a traballar con eles. Realmente é unha comunidade científica? Foi a dúbida que se nos formulou nun primeiro momento porque consideramos que colaborar con historiadores non se cinguía realmente ao termo. Estabamos equivocados. A historia, fronte ás moitas diferenzas que poida ter, ten algo en común coa física: tamén é unha ciencia. Os historiadores investigan un conxunto de coñecementos obxectivos e veraces, realizan experimentos, formulan hipóteses, marcan unhas metas e seguen unha metodoloxía que impón o ritmo do seu traballo.

A ciencia non só son números, nin ecuacións, nin expresións matemáticas imposibles. Porén, a súa definición parece estar erroneamente interpretada pola sociedade.

FILLOY MARTÍNEZ, LAURA         151.B05