Arquivo do blog

Sandra Rodríguez, comunicadora especializada en ciencia e innovación en Growcom: “O traslado da investigación á sociedade é fundamental para mellorar a cultura científica, pero tamén para que os contribuíntes comprendan a importancia de destinar parte dos seus impostos a ela”

Para ponerle fin a nuestra etapa en este blog y como actividad de visibilización contactamos con investigadores de la USC, como ya publicamos anteriormente, pero también lo hicimos con una persona totalmente ajena a esta universidad y totalmente ligada a la comunicación de ciencia.

Por ello, le solicitamos a Sandra Rodríguez que nos elabora un comentario con total libertad en el que tratase los siguientes puntos:

 1. ¿Considera relevante el traslado de sus investigaciones a la sociedad?
 2. ¿Cree que la comunicación dentro del grupo es un factor que influye en la calidad de su trabajo?
 3. ¿Cómo se relaciona con la comunidad científica?
 4. ¿Cree que en su campo se hace suficiente comunicación científica?

Y esta ha sido su opinión al respeto:

 image

A responsabilidade de comunicar tamén os fracasos

Polo que respecta á comunicación, os resultados que os científicos logran co seu traballo de investigación saen dos laboratorios principalmente a través de dúas vías: a difusión e a divulgación. En ningún dos dous casos é noticia un ensaio con resultados negativos, algo que para un xornalista a primeira vista pode resultar obvio, pero que en casos determinados, como o da ciencia biomédica, pode chegar a custar vidas.

Todos os campos da comunicación xornalística teñen os seus códigos e as súas rutinas, incluíndo tópicos e hábitos de longa tradición que nalgúns casos perpetúan prácticas moi lonxanas da honestidade cos seus diversos públicos. A comunicación científica non escapa destas debilidades. E aínda que os xornalistas son os que acaparan as críticas por falta de rigor, sensacionalismo e simplismo no tratamento das noticias sobre ciencia, os científicos son os primeiros que deberían facer autocrítica e asumir que teñen a responsabilidade de comunicar non só os triunfos, senón tamén os fracasos.

Estamos fartos de escoitar que os europeos deberiamos aprender da cultura do fracaso que teñen os estadounidenses, aos que non só non lles importa recoñecer que fracasaron, senón que non entenden chegar ao éxito sen ter caído e terse erguido unhas cantas veces. Sen embargo, os científicos estadounidenses son tan conservadores coa súa imaxe dentro da súa comunidade e tan celosos da tradición da difusión científica, que non espallan os fracasos, como tampouco o fan os seus colegas europeos.

Nos anos 80, un grupo de científicos fixo un ensaio clínico sobre a lorcainida , unha substancia que amosaba potencial para atallar as arritmias propias de persoas supervivintes a un ataque ao corazón. Os resultados foron negativos: de 50 persoas tratadas con lorcainida, morreron 10. Das outras 50, ás que se lle administrou un placebo, só faleceu unha. Os investigadores decidiron non publicar os resultados, como era habitual cos ensaios de resultados negativos. Poucos anos despois varios fármacos baseados na lorcainida saíron ao mercado e en 1993 os científicos que realizaran o ensaio clínico entoaron o mea culpa. Se tivesen publicado os resultados teríase evitado a morte de alomenos 100.000 persoas nos Estados Unidos.

Para poder valorar a magnitude deste problema, a Food and Drug Administration (FDA), na que é obrigatorio rexistrar calquera estudo clínico que se faga nos EE.UU, fixo un estudo sobre os realizados nun período de 15 anos. Atoparonse con que aproximadamente o 50% tivo resultados positivos e o outro 50% negativos. Sen embargo, mentres que dos ensaios positivos foron publicados en revistas científicas todos excepto só un, de entre todos os miles de ensaios con resultados negativos só se publicaron tres.

Á vista está que a publicación de ensaios clínicos con resultados negativos é dunha enorme importancia para a saúde pública. E facelos chegar á sociedade, tamén. Por exemplo, ultimamente estanse dando a coñecer efectos potencialmente perigosos para o sistema cardiovascular derivados do consumo de doses de ibuprofeno que eran habituais para persoas con migrañas, dismenorreas e outros procesos inflamatorios.

Cada vez un pouco mellor

En toda a miña traxectoria como comunicadora ligada ao ámbito científico, podo dicir que nunca ningún investigador tratou de corrixirme unha explicación para que o gran público a puidese entender mellor. Sen embargo, continuamente me atopei con científicos dispostos a sacrificar a comprensión do lector dun medio xeralista, mesmo recoñecendo que sería así, “para evitar que algún colega do meu campo que lea isto pense que eu dei unha explicación tan simple”.

Por suposto, na comunidade científica hai persoas comprometidas coa divulgación para facerlle chegar os resultados do seu traballo aos cidadáns, conscientes de que en gran medida o seu traballo é posible grazas aos fondos públicos. O traslado da investigación á sociedade é fundamental para mellorar a cultura científica, pero tamén para que os contribuíntes comprendan a importancia de destinar parte dos seus impostos a ela e mesmo para que sexan reivindicativos coa administración en relación a este tema.

Nos últimos anos medrou considerablemente a conciencia sobre a importancia da divulgación científica dentro dos grupos de investigación. As relacións cos medios e a organización de actividades divulgativas, grazas a iniciativas como o programa de axudas para o fomento da cultura científica da FECYT (http://www.fecyt.es/es/noticia/fecyt-publica-la-convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-cultura-cientifica-tecnologica), convertéronse en moitos casos en parte relevante da actividade dos grupos. Algúns deles mesmo son conscientes da necesidade de adaptar a súa linguaxe para facela máis accesible aos públicos non especializados e contan con xornalistas que colaboran con eles como enlace.

A apertura de canles como SINC (http://www.agenciasinc.es), na que os propios científicos poden publicar as súas noticias, ou de servizos temáticos nas axencias de medios xeralistas, como EFE Ciencia (http://www.efefuturo.com/), están a facilitar o proceso de normalización da comunicación científica, aínda que queda moito camiño por percorrer.

Os científicos teñen que perder o medo a usar a linguaxe común e aproveitar o potencial explicativo que teñen figuras como as metáfora e as comparacións, utilizando referencias da vida cotiá para achegar os seus conceptos ao público non especializado.

 

Grupo 152.A00

Martínez, Martínez 152.A01

Rey Muras 152.A02

Rodeiro Meijide 152.A03

Sánchez Dios 152.A04

Sobral Diz 152.05

PAGE ONE: un año en The New York Times.

ny tIMES

El documental visualizado este miércoles en el aula es un ejemplo que explica de manera excepcional la problemática de los medios de comunicación para poder sobrevivir de la crisis en la que están inmersos, el qué pasará con los medios convencionales, si tienen futuro o están en proceso de bancarrota.


Como decían en este filme, internet y las páginas web pueden ser el futuro del periodismo pero siempre y cuando se cambie el método de obtención de la información, es decir, que no sea gratuito. La mayor parte de los jóvenes nos hemos criado en una era en la que todo a lo que accedías en internet era gratuito. A día de hoy algunos medios siguen teniendo el acceso gratuito a todas sus publicaciones pero la mayoría solo permite acceder a un porcentaje de ellas. Si todo el mundo leyera las noticias en internet y no en el papel, y esto fuera gratuito, ¿cómo harían los medios para pagar a sus periodistas?.

Otro de los temas que se trata en este documental es le papel que cumple Wikileaks en cuanto a informar: si se trata de una fuente de información al publicar información confidencial que pone en duda su complicidad con el gobierno,  o como un medio más pero que no se priva de informar sin pensar en el riesgo que supone para la vida de muchas personas.

Las relaciones con los compañeros de trabajo o con las fuentes, es decir, las relaciones interpersonales, también es otro de los temas que se tratan en el filme. A pesar de la tensión que podía haber entre compañeros de profesión como incluso con los compañeros del mismo medios, las conversaciones estaban basadas en el respeto y la tolerancia. En cuanto a la relación con las fuentes, se podía apreciar lo tan diferentes que eran las conversaciones/entrevistas si estas se hacían a través de un teléfono o cara a cara. La manera de fluir las palabras determinaban ek fin de la conversación.

SOBRAL DIZ, AMANDA 152.A05

Inmaculada Romero, investigadora: “Divulgar no es tarea fácil y generalmente los científicos no realizamos esfuerzos en ese campo. “

En esta última etapa de trabajo en el blog, como decíamos, buscábamos conocer la opinión de investigadores con los que no habíamos estado en contacto y que pertenecían a la USC.  Procedimos a localizar grupos de investigación , solicitando que compartieran con nosotros un breve comentario, al que dábamos como guía los siguientes puntos:

 1. ¿Considera relevante el traslado de sus investigaciones a la sociedad?
 2. ¿Cree que la comunicación dentro del grupo es un factor que influye en la calidad de su trabajo?
 3. ¿Cómo se relaciona con la comunidad científica?
 4. ¿Cree que en su campo se hace suficiente comunicación científica?

Queríamos trasladar la opinión tanto del ámbito de las humanidades como de las ciencias puras, por lo que pudimos contactar con María Inmaculada Romero, que trabaja como investigadora en el Departamento de Botánica, en concreto en la facultad de farmacia. Esta es su opinión sobre lo que le propusimos:

DSC_0421

 

Si hablamos del traslado de investigaciones a la sociedad y su relevancia, probablemente me decantaría por afirmar que sí, es relevante. Es relevante pero el traslado de estas investigaciones no se produce en su totalidad. ¿Y a qué se debe? Pues bien, probablemente a que el lenguaje utilizado en este campo es demasiado técnico. El público no está preparado para recibir este tipo de información. Quizás, debería trasladarse desde el ámbito de la divulgación científica y que sea mediante éste el que lleve a cabo esa mediación entre ciencia y sociedad.

El trabajo que realizamos los propios investigadores que conformamos el grupo es algo que definitivamente sí influye en el resultado final. La forma de organizarnos influye. Además, varias cabezas “pensantes” son los que habitualmente llevan a cabo la propuesta de temas y dinamizan el grupo. Esto es positivo, puesto que el trabajo se enriquece y además la calidad suele ser mucho mayor.

Mi relación con la comunidad científica es principalmente mediante redes específicas y también email. Y, si tengo que dar una respuesta a la última de las preguntas, para mí no es suficiente la comunicación científica que hay en la actualidad. Divulgar no es tarea fácil y generalmente los científicos no realizamos esfuerzos en ese campo. Quizás sería algo que deberíamos cambiar, puesto que las investigaciones deben ser conocidas por la sociedad a la que afectan.

Grupo 152.A00

Martínez, Martínez 152.A01

Rey Muras 152.A02

Rodeiro Meijide 152.A03

Sánchez Dios 152.A04

Sobral Diz 152.05

Miguel Anxo Bastos Boubeta, investigador: “o normal é ter máis relación académica con profesores de outras universidades que cos nosos compañeiros de despacho.”

Para nuestra actividad de visibilización, hemos decidido contar de primera mano con la opinión de investigadores de la USC. Para ello, localizando los grupos de investigación les hemos pedido que redactaran un breve comentario con total libertad guiándose a través de los siguientes puntos:

 1. ¿Considera relevante el traslado de sus investigaciones a la sociedad?
 2. ¿Cree que la comunicación dentro del grupo es un factor que influye en la calidad de su trabajo?
 3. ¿Cómo se relaciona con la comunidad científica?
 4. ¿Cree que en su campo se hace suficiente comunicación científica?

Desde el grupo de investigaciones políticas, Miguel Anxo Bastos Boubeta, nos aporta su opinión:

bastos

Pídenme unha reflexión sobre como vexo a comunicación no meu ámbito de investigación. Pois ben, vou tratar de expresar como entendo eu a miña relación académica cos meus colegas académicos. En primeiro lugar, teño que decir que eu son completamente libre de investigar, tanto na temática que escollo, como nos métodos que uso. Este é certamente un dos mellores aspectos da universidade española, o feito de que o investigador non teña que estar submetido se el non o quere as directrices nen dos seus superiores académicos nen a dos seus pares. Pero isto ten un correlato, que é  que se o que nos investigamos non interesa a ninguén dentro ou fora dos muros da academia tampouco temos porque queixarnos. Somos libres para o bo e para o malo. Tampouco podemos con precisión o alcance das nosas investigacións. Este non ten porque ser inmediato, pois o que hoxe investigamos pode ser de interese dentro de muitos anos, e máis no ámbito das ciencias sociais, na que tal coñecemento non caduca con rapidez. E frecuente para min topar información de interese en textos escritos fai cuarenta ou cincuenta anos e no seu momento ao mellor non tiveron relevancia. Nunca se pode saber a influencia que poida ter un escrito de hoxe.

Por outra parte é convinte resaltar que en universidades pequenas como a nosa e por paradóxico que pareza o normal é ter máis relación académica con profesores de outras universidades que cos nosos compañeiros de despacho. Isto é porque por necesidades docentes temos que estar especializados e aos ser facultades pequenas cada profesor ten unah área de investigación case exclusiva. Eu, por exemplo, eu son profesor de politicas públicas, xestión da información e movementos políticos e institucións políticas. En cada  unha delas son o único profesor de ditas asignaturas na USC. O normal é que non teña muito que falar con ninguén destas materias salvo comentarios superficiais., e viceversa. Ao final teño que recurrir a colegas doutras universidades para expoñer miñas teorías ou para falar en profundidade destes temas. Solemos recurrir a congresos ou seminarios especializados para esta tarefa. Eu non o vexo como unha disfunción senon como u resultado de traballar nunha institución de reducidas dimensións. O bo que ten isto en cambio é o que se lle pode chamar fertilización cruzada. Falo muito con colegas de outras disciplinas e facultades e isto dame ideas novas que contrasto coas miñas e saen as veces boas ideas. Se estivera todo o día entre colegas acabaríamos repetindo sempre o mesmo  e duvido que con resultados positivos.

Grupo 152.A00

Martínez, Martínez 152.A01

Rey Muras 152.A02

Rodeiro Meijide 152.A03

Sánchez Dios 152.A04

Sobral Diz 152.05

¿Tú, como profesional, cómo te mides?

IMG_0338_Fotor

Empezamos la entrevista con el director técnico de Investigación e Innovación de la USC, Rogelio Conde Pumpido, dónde lo habíamos dejado anteriormente con el profesor José Carlos Bermejo Barrera,: la excelencia. Se corrobora, el proceso de selección y clasificación de los grupos de excelencia es realizado por la Xunta de Galicia, al margen de la universidad. Los criterios que se siguen son para valorar –o intentarlo –la productividad y producción.

Y continuamos hablando de lo que nos compete, la comunicación, la cual valora de la siguiente forma: la comunicación dentro de la comunidad científica es verdaderamente importante, además es la base mismo de la actividad investigadora. La actividad se nutre y crece sobre la base de la comunicación, bien a través de la publicación de su actividad a través de revistas, artículos o publicación de resultados o a través de seminarios, interacción propia y colaboración entre grupos.

Pero cuando le preguntamos acerca de qué papel cumplen en la divulgación de los resultados de investigación, este nos habla de una relación bidireccional con el gabinete de comunicación.

“Creo que es una relación en las dos direcciones pero.. siempre condicionada por la capacidad y recursos que tenemos.”

Sin embargo, como nos contaba el propio director de este gabinete, Lois Celeiro, esta relación no siempre se cumple por ambas partes.

También nos habló de una cultura comunicativa que nos sonó un poco a humo, y por ello, tras preguntarle sobre esto, nos confirmó que sí había habido períodos en los que existían una estrategia comunicativa específica pero que en la actualidad estas habían caído.

Él es consciente de que serían necearias y que la situación mejoraría si la divulgación estuviera contemplada de manera estricta. Aun así el cree que es un deber que ya está recogido el divulgar. Se pregunta: un investigador, un profesor de la universidad es una persona cuyo sueldo está destinado a pagar su dedicación de 240 horas de docencia al año en la carrera, si multiplicas por 2 por lo que le lleva prepararlas, son 500 horas. ¿Qué hace con las otras 1200? Las otras 1200 están destinadas a investigar y a divulgar. Y en su sueldo, en sus competencias y en sus funciones, eso también está.

El tiempo y el reconocimiento no deben ser una excusa para que no se lleve a cabo la comunicación a la sociedad. Espera que se establezca un plan comunicativo, mejor que el que tuvieron en su tiempo.

 

SOBRAL DIZ, AMANDA 152.A05

Crítica desde dentro

Sin investigación no puede haber futuro para la economía de un país, puesto que conocimiento y riqueza son sinónimos, y por ello cualquier recorte en los fondos destinados a este fin es casi una sentencia de muerte”. José Carlos Bermejo Barrera

 

S29M7208

Fotografía: VTelevisión

 

A partir de hoy, nuestros post estarán centrados en José Carlos Bermejo, Catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Santiago de Compostela. Y pensaréis, por qué hablar con este señor que no tiene nada que ver con nuestro equipo de investigación. Pues bien, hemos elegido a este personaje para continuar con nuestro proyecto puesto que es conocido a gran escala, además de su trayectoria profesional, por sus múltiples críticas del sistema y, lo que a nosotros nos interesa, de las unidades de investigación de las universidades.

Mañana, jueves 12 de marzo, tendrá lugar el esperado encuentro con Bermejo Barrera y podremos, posteriormente, mostraros su punto de vista sobre cuestiones relativas a financiación, diferencias en el tratamiento ciencia social-ciencia pura en cuanto a la investigación, grupos de excelencia, etc.

En una entrevista concedida a los alumnos del curso anterior, Bermejo refleja su total desacuerdo frente a la relación investigación-comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela y es por ello que queremos profundizar más en el tema: “En la Universidad de Santiago no hay ninguna política de comunicación transparente. La concepción de difusión de información que tiene la universidad sigue un modelo claramente narcisista triunfalista. No existe ni el más mínimo atisbo de crítica en nada de lo que informa la universidad. Es decir, que las universidades no tienen ningún problema ¿no? Esto obedece a una política de silencio estructurado, como una mafia. Los descubrimientos que publican en el diario digital son una coña. Parece que en la USC salvan a la humanidad todos los miércoles”.

 

Aquí os dejamos un artículo publicado por Bermejo Barrera en La Voz de Galicia en el que habla justamente de investigación: ¿Qué es un investigador?.  También nos gustaría que tuvierais la oportunidad de ver esta entrevista de VTelevisión de la que se puede sacar mucho jugo. Y, finalmente, en este otro enlace, podréis ver fragmentos de obras u artículos críticos del mismo en Fírgoa.usc.es

 

SOBRAL DIZ, AMANDA. 152.A05

¿Confiamos en la ciencia?

«Comprender la crisis de la ciencia depende de una correcta teoría de la situación social presente, pues la ciencia, en cuanto función social, refleja las contradicciones de la sociedad.» Max Horkheimer

horkheimer

En la ponencia Ciencia y sociedad de la Acción CRECE se ha planteado el análisis de algunos de los problemas centrales que surgen en la interacción del avance científico con las estructuras sociales y, particularmente, de la recepción de dicho avance por los individuos y grupos sociales en España.

La mayoría de las áreas de la ciencia y de su aplicación a la satisfacción de necesidades sociales no presentan hoy un perfil problemático para el grueso del público, y muchas de ellas son vistas como claramente beneficiosas. Sin embargo, en el cuadro general de las percepciones de la ciencia por la sociedad española de este último período temporal destaca un aspecto diferencial respecto a otras sociedades europeas, de la mayor importancia a la hora de conceptualizar los programas de acercamiento entre ciencia y sociedad y de diálogo entre comunidad científica y público: una de las sociedades más optimistas y con menos reservas ante la ciencia.

Hace 41 años, el 7 de julio de 1973, falleció el filósofo y sociólogo alemán Max Horkheimer, uno de los intelectuales de mayor influencia en la primera mitad del siglo XX. Horkheimer fue un promotor de la teoría crítica a partir del programa del Institut für Sozialforschung y a partir de sus clases como profesor de Filosofía Social en la Universidad de Frankfurt am Main.

Max Horkheimer observó con sospecha las transformaciones del mundo moderno, de la racionalidad y de la cultura de masas. Sus ideas sobre el totalitarismo se entrecruzan con la crítica a la ciencia positiva y a la metafísica, desplegándose de ellos, una crítica a la racionalidad instrumental.

Para los que quieran saber más sobre la teoría sociológica de Max: Lecciones de sociedad 

SOBRAL DIZ, AMANDA 152.A05