Arquivo do blog

Tratamento da actualidade nos medios

FIRMA INVITADA: Mario Tarrío Soto (membro das Xuventudes Socialistas de Galicia)

Ninguén dubida que estemos ante un contexto político e social moi convulso. Tanto as novas tecnoloxías como as redes sociais romperon co oligopolio dos grupos editoriais encargados de informarnos diariamente. Non obstante, a pesares de que este acontecemento teña un balance positivo, pasamos de estar informados por unhas poucas vías a unha clara saturación de noticias nas que, nalgúns casos en particular, non está probada a súa autenticidade ou procedencia.

Porén, resulta máis necesario que nunca ter uns medios públicos independentes, con profesionais ben formados, que garantan a veracidade da información a tratar. Así e todo, a realidade volve a distar deste ideal. Un claro exemplo de manipulación informativa é o ente público RTVE (e analogamente en Galicia, a CRTVG), onde tras a chegada ao poder do Partido Popular, as inferencias do poder executivo no traballo do seu personal son unha constante.

Non deixaremos de esixir unha información independente que sexa tratada exclusivamente por profesionais preparados. Non queremos interferencias nin de partidos políticos nin de grandes grupos de presión mediática, xa que ambos atenden aos seus propios intereses. Apostamos por unha información como servizo e dereito colectivo, para que a cidadanía poda xulgar con liberdade calquera acontecemento. Pois unha sociedade realmente madura é aquela capaz de interpretar a información por si mesma, lonxe doutras valoracións interesadas.

519483e651fd2-foto15-05-13164624

Fonte: praza.gal

GT 152.B00

O morbo xornalístico

FIRMA INVITADA: Serxio María Rodríguez (estudante de Dereito pola USC e columnista)

Fará unha semana que os compañeiros de xornalismo me convidaban a participar nunha tertulia, tan amable como intensa na que trouxemos a colación “a ideoloxía” no xornalismo.

Un tema sen dúbida moi interesante, e máis nun mundo político mediatizado por enquisas e titulares, que deforman a percepción política de moitos cidadáns. Atopámonos nun momento de intensa vertixe política, un partido tarda apenas unha semanas en pasar de agrupación independente e rexional a ser partido de masas.

Chegar a casa e ver enganchado a xente as neotertulias, que se xeran nos canles privados resultan cando menos anecdóticos, dende logo a ideoloxía e o partido perden importancia na area política, a esto teñen contribuído, se se quere entender nunha liña positiva, os medios de comunicación. No mundo de hoxe pouco vale a transcendentalidade, a imaxe é o que importa, os políticos navegan cara discursos fenomenalistas, e reacios a todo o establecido, a política, “se aínda se lle pode chamar así” pasou a depender duns medios de comunicación tan entretidos coma crueles, que poden inflar os resultados “do neopartido de turno”, como afundilo na miseria.

Dicen que as comparacións son malas e eu non gusto delas, de feito non vou a falar nestas liñas de exemplos nin de partidos ou medios de comunicación. Simplemente me limitarei a lanzar unha reflexións que agardo que vostede que atentamente está a ler este texto se poida autorresponder, sería quen de ler noticias plenamente obxectivas e sen ningún elemento morboso e chamativo?, seguro que a súa resposta foi negativa.

Cada vez que vemos unha tertulia política e desfrutamos cos “alaridos” dos intervintes, ou lemos un titular no xornal que ataca ó partido que non nos gusta, desfrutamos e nese desfrute reside o sentido da ideoloxía dos medios de comunicación.

Mentres exista liberdade, haberá xornais libres de dicir o que lles veña en gana,

E nós que os leamos!

Fonte: GT 152.B00

Fonte: GT 152.B00

GT 152.B00

Política, medios e información política

FIRMA INVITADA: PAULO CARLOS LÓPEZ (COFUNDADOR DE COMPROMISO POR GALICIA)

Dende o principio da era da comunicación de masas, moi diversas teorías, con criterios que van dende os máis específicos ata outros máis xerais, intentaron sintetizar e comprender as influencias que os medios exercen no propio individuo. O resultado do mesmo foron numerosas formulacións que intentan describir, explicar e predecir o que acontece se determinadas persoas se expoñen a específicas formas de mensaxes a través dos diferentes medios de comunicación. A pesares de que as explicacións sobre a influencia da comunicación de masas tratan de paradigmas xerais das ciencias sociais, as liñas de influencia entre ambos dista moito de estar perfectamente claras.

Neste sentido, a aparición da Teoría da Sociedade de Masas con fundamento sociolóxico, serviría como base para o posterior desenvolvemento das teorías de influencia dos medios nas audiencias, mais concretamente das de impacto directo (a partir dos 20) como primeira creación dunha nova ciencia, a Teoría da Comunicación (Communication Research). Esta corrente que irrompe a mediados de século XX co obxectivo fundamental de analizar os efectos sociais, culturais e psicolóxicos das mensaxes que se transmiten polos medios de comunicación de masas, e as reaccións do público fronte as propostas co obxectivo de entender o comportamento da cidadanía. E as que virían despois, dende os efectos limitados ata a teoría do establecemento da axenda.

Para achegarnos cientificamente a analizar a información política publicada en medios (como La Voz de Galicia e El Correo Gallego), cómpre incardinar a este medios como superestrutura dunha estrutura económica concreta, cos seus intereses e mesmo coas súas demandas. O que temos que ter claro é que o obxectividade non existe, e que a produción da información (e máis en época electoral) é tendenciosa e ten efectos, máis ou menos limitados, máis ou menos perceptibles. Dende o titular, ata as fontes (monofonía/polifonía), pasando pola disposición na páxina, a linguaxe, o corpo ou fotografía, o que influirá na percepción da noticia por parte da audiencia. Cuestión que os investigadores sociais, e os xornalistas, os políticas e as políticas, e tamén os partidos, teñen o deber de saber interpretar.

1973901_776816972331152_581768660_o

compromiso.gal

GT 152.B00

El Partido Popular nos da su opinión

El GT 152.B00 aporta la firma invitada del Partido Popular acerca del tema que estamos tratando nosotros, el observatorio de medios. Así pues, desde el PP aseguran:

Los medios juegan un papel imprescindible en una campaña electoral, ya que transmiten con independencia y rigor las propuestas electorales de los candidatos. Esa es sin duda la tónica general. El Partido Popular de Santiago tiene la responsabilidad del Gobierno municipal y realiza el máximo esfuerzo por trasladar a los ciudadanos, a través de los medios, las cuestiones de interés público relacionadas con la gestión municipal. La independencia informativa a la hora de reflejar esta realidad está por encima de cualquier otra consideración pero, en general, es necesario destacar la profesionalidad, el sentido de servicio público y de defensa de los intereses de la ciudad de que hacen gala los medios locales. Por otra parte, el papel que juega la mujer en nuestro programa es el mismo que los hombres. El reparto de responsabilidades se hace en función de la valía personal, sin ninguna otra consideración. Con este criterio, hay que destacar que la mujer tiene un gran peso en el Gobierno municipal actual y también en el equipo del Partido Popular local.

Firma invitada en nombre de la Alcaldía de Santiago de Compostela (PP). // Alcalde: Agustín Hernández.

Firma invitada en nombre de la Alcaldía de Santiago de Compostela (PP). // Alcalde: Agustín Hernández.

GT 152.B00

Último post grupal: nuestro trabajo no acaba aquí

Sobrepasado ya el ecuador de nuestro trabajo, para nuestro último post grupal analizaremos e intentaremos explicar cómo vamos a culminar nuestro proyecto, es decir, valoraciones de nuestro observatorio sobre las Elecciones Municipales y exposición de cómo continuaremos trabajando en la materia en un blog adscrito en relación al proyecto de investigación CIDEC de la USC.

 • Creación de indicadores para el análisis de noticias

Con el fin de establecer una comparación más exhaustiva de las noticias a análisis por nuestro compañero Marcos Martín (152.B01), hemos decidido elaborar una serie de indicadores que, además de profundizar en el análisis, nos permitirá agrupar los elementos a estudio en la redacción de la información política. Los mismos serán publicados en cuanto sean contrastados por el GT.

 • Contacto con personas no inmersas en los medios de comunicación a estudio

Después de encuestar a los estudiantes de periodismo, de entre 18 y 25 años, en donde concluimos que existe una opinión generalizada de que los medios de comunicación son más importantes que las propias campañas de los partidos políticos a la hora de publicitar sus campañas electorales, entrevistaremos al analista político Carlos Neira, para, así, conocer una opinión diferente y especializada a la que aportan los profesionales de los medios de comunicación y militantes de partidos políticos.

 • Fotoperiodista de El País y freelance habla sobre los colectivos vulnerables

Gabriel Tizón, que trabaja habitualmente haciendo fotoreportajes sobre los colectivos vulnerables, nos contó su experiencia y, además, habló sobre las dificultades que los medios ponen para publicar los distintos trabajos relacionados con este tema. El ferrolano hizo una pequeña reflexión sobre la importancia que dan los medios a la información política frente a los temas que él trata.

En el post de este viernes trataremos la información proporcionada por los medios a estudio en nuestro observatorio en relación a la llegada convulsa del actual alcalde al poder. ¿Había optimismo o pesimismo en la prensa? ¿Se sintió arropado por la misma?

 • Hablando con el BNG

Este jueves publicaremos la conversación que hemos tenido con Rubén Cela, candidato a las municipales del BNG. ¿Qué opinan de los medios sobre este tema?¿Cuál es la posición del partido de cara a las municipales en referencia a la mujer y demás grupos vulnerables?

Hablamos de futuro porque nuestro trabajo no finaliza aquí. Tendremos la oportunidad de colaborar con el CIDEC hasta finales del mes de mayo, momento el que se nos brindará la ocasión de exponer en un congreso nuestro trabajo durante estos meses.

Parte del GT 152.B00 con su coordinador del GBCP correspondiente.

Parte del GT 152.B00 con su coordinador del GBCP correspondiente.

GT 152.B00

Inmersos en el mar de las Elecciones Municipales

El GT 152.B00 continúa su trabajo de observatorio de medios acerca de las Elecciones Municipales en Santiago de Compostela. Desde el último post grupal hasta hoy hemos avanzado bastante, sacando conclusiones muy interesantes:

 • El Correo Gallego encubre la imputación de Conde Roa y La Voz de Galicia lo dramatiza

  Tras la primera búsqueda en la hemeroteca encontramos la imputación de Conde Roa y decidimos analizar como trataron este caso los medios, en concreto dos, los mismos que analizamos diariamente: El Correo Gallego, que optaba por encubrir un poco la situación dando a entender que comenzaba una “Nueva Etapa en Compostela”; y La Voz de Galicia, donde se atacaba más directamente al exalcalde de la capital gallega tratando la situación como un “Escándalo político”.

 • Puntos de vista diferentes: Cadena SER y Cadena Cope

  Después de realizar las entrevistas a los diferentes medios analizamos las respuestas obtenidas. Existe una gran diferencia: los primeros (Cadena SER) aseguran que la información política no tiene peso en los medios, mientras que los segundos (Cadena Cope) admiten que el peso de la información política ya se aprecia desde hace unos meses.

 • Desinformación en los medios

  En las primeras semanas, tras analizar portadas y noticias de los medios que transmiten información local, deducimos que ambos periódicos (El Correo Gallego y La Voz de Galicia) a día de hoy no han cubierto ninguna información específica acerca de las Elecciones Municipales de Santiago de Compostela (salvo en una única ocasión, y de manera general). Por otra parte, podemos confirmar la preferencia de El Correo Gallego por informar, casi a diario, en positivo, sobre la actual alcaldía de de la ciudad (PPdeG); sin embargo, La Voz de Galicia se abstiene más en este sentido.

 • Contacto directo con Compostela Aberta

  Hemos estado buscando fuentes y llegó el momento de ponerse en contacto con gente implicada en estas Elecciones Municipales. En el post de mañana mostraremos nuestra primera entrevista a uno de los integrantes de Compostela Aberta y explicaremos el camino recorrido hasta ahora en la elaboración de nuestra agenda de contactos políticos.

 • En la próxima semana:

  Una encuesta de intención de voto entre la población universitaria. Además de saber sus opiniones sobre la calidad de la información política en los medios.

  Elaboración de un blog adscrito a “Común e Persoal”, junto al otro grupo que trabaja el tema de observatorio de medios, en el que podremos reflejar, sin limitaciones, nuestra labor.

GT 152.B00

GT 152.B00

GT 152.B00

Observatorio en marcha

El GT 152.B00, tras tres semanas trabajando en lo que es un observatorio de medios y tras tomar las primeras decisiones para nuestro trabajo, ha concluido:

 • Inestabilidad política en el Concello de Santiago de Compostela de la mano del Partido Popular

Tres alcaldes en cuatro años reflejan la situación de inestabilidad en el concello de la capital gallega. En primer lugar, Gerardo Conde Roa decepcionaba a sus votantes tan solo once meses después de conseguir la mayoría absoluta al verse involucrado en casos de corrupción. Lo sustituye Ángel Currás y, de nuevo, la corrupción vuelve a empañar la alcaldía. A este lo suple Agustín Fernández Hernández de Rojas, el cual vuelve a presentar su candidatura a las elecciones municipales de 2015.

 • Contacto con periodistas: Santiago Montes y Aida Pena

El primer desempeño del grupo fue el contacto con Santiago Montes, secretario del Sindicato de Xornalistas de Galicia y avalista de nuestro proyecto, quien trabajó en alguna ocasión en observatorios de medios. El GT se desplazó hasta el Consello da Cultura Galega, donde Santiago Montes se comprometió oficialmente con nosotros. Allí tuvimos una conversación orientativa acerca de nuestro proyecto.

El segundo periodista con el que tuvimos ocasión de citarnos fue Aida Pena, redactora jefe de la Cadena SER de Galicia, quien nos trasladó su opinión en relación al tema que nos concierne aclarando que “la objetividad pura no existe”.

 • Primeros análisis de hemeroteca

Tratamiento de la información, publicada en La Voz de Galicia y El Correo Gallego de hace cuatro años hasta la actualidad, es decir, desde las anteriores Elecciones Municipales. Del análisis de los anteriores diarios inferimos que la ideología está presente en cada uno de ellos. Resumiendo: La Voz de Galicia, de orientación progresista, apuesta por el ataque directo a la derecha; El Correo Gallego, en cambio, se decanta por la defensa de la derecha. Hemos hecho este análisis porque consideramos que los medios aquí tratados van a continuar tratando la información política de las Municipales de la misma manera.

 • Próximamente

Mantendremos nuestro primer contacto con expertos en política. Para ello, acudiremos esta misma tarde a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Laborales en aras de conocer la opinión de un catedrático en la materia. Además, mostraremos los resultados de las investigaciones llevadas a cabo durante estas dos últimas semanas en relación al tratamiento de las venideras elecciones en los dos susodichos periódicos.

GT 152.B00

GT 152.B00

GT 152.B00