Arquivo do blog

O lugar que ocupan os lectores

Pontevedra, 117 quilómetros cadrados onde máis de 82.000 persoas camiñan día a día creando o seu xeito de vida. Resulta complicado para un medio poder seguir toda esta actividade, pero isto aínda se pode dificultar máis se engadimos tamén as comarcas máis próximas como Poio, Sanxenxo, Vilagarcía, o Morrazo, Pontecaldelas, Soutomaior…

Ponte dos Tirantes

Como pode un medio (un xornal, por exemplo) camiñar polos sendeiros que crea a cidadanía? O Diario de Pontevedra responde con fotografías e con páxinas de especiais, aínda que isto só se produce na edición impresa.

Explícome. As dúas últimas páxinas da sección “Gente a diario” están dedicadas ás fotos en grupo que envían os lectores das súas vodas, bautizos, comuñóns, cumpleanos, despedidas de solteiros, reunións familiares, comidas de amigos…

Na Revista, o suplemento da fin de semana, podemos atopar unhas catro páxinas cheas de pequenas fotografías de diferentes actividades que tiveron lugar na última semana, como romarías, feiras e festas de todo tipo. E, como no podería ser menos, no suplemento MiniDiario os máis pequenos tamén son protagonistas dunha páxina.

Pero para completar con éxito o achegamento á vida cotiá dos viandantes de Pontevedra e dos seus redores, o diario ofrece pequenos especiais sobre distintas festas tradicionais xa consagradas. San Bieito de Lérez, a Festa do Mar de Poio, a Festa da Raia en Sanxenxo… teñen unhas páxinas especiais, que serán máis ou menos segundo a importancia do evento.

Pontevedreses, que medio nos coñece mellor? Que medio nos permite formar parte dos seus contidos?

Cardalda Vidal, CL4X

Persoal, non profesional

Levántome pola mañá. Doume unha ducha. Almorzo con café. Consulto o Twitter. Vou currar. Falo co xefe. Converso cos colegas. Discuto co veciño. Como mentres miro a tele. Volvo ao choio. Penso nos meus fondos no banco. Sigo traballando. Cea para levar. Adiantar traballo. Chatear. Durmir mal.

A rutina diaria, o eterno castigo de Sísifo. Este pode o ser  pozo de perdición de moitos xornalistas locais. Perderon o ánimo e a ambición hai moito, se cadra desenganados pola actitude preguizosa dos compañeiros. Hai traballo, e iso xa é algo, sobre todo agora, coa de paro que hai, porque non vou acabar na fila do INEM. O máis fácil e fichar, presentarse na rolda de turno e escribir a noticia para mañá. Esforzarse e ir por libre é unha perda de enerxía e tempo, que -¡total!- aquí nunca pasa nada. Non vou ser parte deste xogo de facer medra-la cidade. Non vou meterme nos grandes negocios que se agochan baixo os partidos e as construtoras. Non. A cidade desenvolverase como o dicten os que saben. Ademais, outros encargaranse de atopar as mazás podres do sistema. Eu non son quen de sinalar quen ten as mans manchadas.

¿E a xente de a pé? Non interesa o máis mínimo. ¿De qué me poden servir as filípicas dun vello que traballaba no Porto? ¿Teño estar enriba de cada concelleiro para sacarlle información? ¿Por qué patearme cada metro da cidade? Por suposto que non. O único que interesa son os shows, as estreas de cine, os concertos, as inauguracións iluminadas polo sorriso do alacalde de turno, as festas e as manifestacións. O público é o que podemos ver na superficie, non o que está baixo ela. Este é o meu traballo, non a miña vida.

Eu quería cubrir grandes acontecementos, marchar de correspondente ao estranxeiro ou traballar nas redaccións das grandes capitais. Aí é onde está o que interesa, ou polo menos o que debe interesar a todos. ¿Qué máis dá o que pase aquí?

Pereira Vila, Jorge CLX4

Axenda cidadá ou axenda dos medios?

En todos os territorios conflúen distintos tipos de axendas influídas entre elas. Así, a axenda política, a económica, a cultural ou a social están estreitamente ligadas entre si, condicionandose entre elas. Os medios de comunicación vense na obriga de incluír os temas que derivan destas axendas nas súas propias. Porén, a axenda cidadá móvese por outros camiños, incluíndo os temas que comparte en gran medida unha mesma comunidade de interese. Así, pode observarse coma nalgúns casos a propia axenda dos medios substiúese por esta, que “decide” en certa medida os contidos mediáticos.

No caso que ocupa á comarca de O Morrazo, os medios encargados de difundir novas atenden un amplo abano de temas. Así, podemos atopar información de sucesos, economía, política ou cultura, entre outras. Porén, estas temáticas teñen un distinto peso dependendo do xornal no que se inclúan. A pesar de que o Faro de Vigo é o xornal que ofrece maior información de todos os ámbitos, observamos por exemplo que La Voz de Galicia céntrase máis en temas de índole política ou económica, mentres que a información do Diario de Pontevedra ou o Faro de Vigo abrangue máis temáticas e ofrece especial importancia á cultura.

Xornais morrazo

Pódese tomar por exemplo a inclusión na axenda de ocio do Faro de Vigo da sala Aturuxo (Bueu) ou as reportaxes sobre Miguel Barros ou Carlos Blanco e Budiño. O caso dos mariñeiros falecidos en Bueu foi tratado por todos os medios (Voz, Faro e Diario), mentres que a política local ocupa as portadas do Faro de Vigo.

Rivas Martínez, CL4X