Arquivo do blog

A cooperación entre concellos como alternativa á fusión

A fusión de concellos proposta por Feijóo é xa unha realidade grazas a Oza e Cesuras, os primeiros concellos en acadar esta medida. Porén, os debates en torno á convenencia deste tipo de sistema son continuos. Os detractores avogan por outras medidas, coma as mancomunidades, que fomentan a colaboración entre distintas localidades.

Davila

Autor: Luis Davila

Na Comarca do Morrazo non se fala de fusión, aínda que existe unha aposta cooperativa entre Bueu, Cangas e Moaña na recollida do lixo, plasmada na Mancomunidade do Morrazo. Porén, aínda que esta iniciativa comezou con ilusión non da resultado, xa que ten unha importante débeda que non pode cubrir.
Por outra banda, os empresarios morracenses decidiron, en 1992, agruparse nunha federación de empresarios locais que pasou a chamarse FECIMO. Deste xeito conseguían que as voces da xente chegasen ata a administración, fomentando a participación cidadá.
O Concello de Bueu comezou recentemente a promover esta participación facilitando a comunicación directa cos concelleiros e creando Consellos de Cultura públicos, aos que asisten múltiples asociacións de todo o territorio buenense.
O vínculo existente entre este tipo de entidades e os medios de comunicación é moi forte, xa que a influencia que exercen entre si é cada vez maior. Deste xeito, asociacións, políticos e entidades cooperativas e colaborativas axudan á relación participativa entre a administración local e os cidadáns, influíndo á súa vez nos medios de comunicación e formando a súa axenda.

Rivas Martínez CL4X