Arquivo do blog

O fenómeno das sitcoms

Entre os días 11, 12, 13 e 14 de abril, o grupo 4V de comunicación interpersoal asistiu a unha serie de conferencias sobre sitcoms. Cada día visionamos 4 capítulos de series de sitcoms clásicas. En total dous capítulos por serie por día. Dúas series cada día. En total, catro capítulos por día. Entre as series que visionamos estaban sitcoms tan coñecidas como: El príncipe de Bel Air, Como conocí a vuestra madre, Padre de Familia, Los Simpson, Dos Hombres y medio… Despois de visionar os devanditos capítulos varios conferenciantes daban unha charla sobre o fenómeno das sittcoms en xeral tratando aspectos relacionados como: como afecta ó público, a fórmula que lles proporciona o seu éxito, situacións curiosas, a evolución que se produciu no formato ó longo dos anos, as franxas horarias nas que suelen posicionarse, etc… Tamé se aportaban datos interesantes da serie en concreto: audiencias, a evolución sufrida pola propia serie, cadenas nas que se sitúan…

Ademais producíase unha interación co público porque os conferenciantes chegaban a relacionarse con nos a base de facernos preguntas sobre o que opinabamos das sittcoms, se nos gustaban, porque críamos que se utilizaban as “risas enlatadas” que tan características son do formato, qué series nos gustaban, etc… Polo que conferenciantes e asistentes chegamos a pornos en contacto e a coñecernos un pouco máis. Foi unha serie de conferencias curiosas, interesantes, completas e divertidas. Algo que paga a pena saber e que poderá sernos útil á hora de tratar con asignaturas como Programación e audiencias. Á fin e o cabo, un xornalista tamén debe coñecer estas cousas.

TGP: 4V

A muller na sociedade

As conferencias xiraron en torno á posición da muller na sociedade, a través da análise de diferentes eidos: o laboral e o sindical.

 Con respecto ó plano laboral, a conferenciante foi Luísa González, do Observatorio da Mariña pola Igualdade. As conclusións foron as seguintes:

-A incorporación da muller mudou o panorama profesional. Na estratexia familiar tradicional o home traballaba fóra do fogar e a muller se ocupaba da casa e dos fillos. Polo tanto, o sustento económico procedía dun só soldo.Coa emancipación da muller do fogar, os soldos de cada membro traballador non se manteñen, senón que se dividen. Deste xeito, en cada casa entra a mesma cantidade de cartos polo dobre traballado.

. As estratexias familiares están cambiando. A taxa de natalidade é cada vez menor debido á pouca flexibilidade de horarios unido ós baixos salarios. Isto supón unha forma de control social (lembremos que as xornadas están organizadas por unha organización política de esquerda-nacionalista).

 -Por unha parte, a lexislación debería obrigar ás empresas a crear garderías dentro das factorías ou flexibilizar os horarios. Por outra parte, o salario mínimo debería verse aumentado e non dividido.

 -O retraso da idade de xubilación é unha mala estratexia porque merma os dereitos dos traballadores e imposibilita a incorporación da xente xoven, especialmente da muller, ó mercado laboral.

 Grupo TGP: 4V

Entre tópicos marxistas

As xornadas marxistas se dividían en dúas conferencias: “A revolución no mundo árabe” e “Revolución socialista e guerra civil”. O obxectivo das xornadas é probar que o fin natural da sociedade é a organización socialista. Como exemplo exponen o caso da guerra civil española e das revoltas sociais en Exipto, Túnez e Libia. Lonxe de ser un discurso argumentado e interesante, moi ó noso pesar, foi unha xornada soporífera chea de tópicos que denotaban unha gran carencia de información e formación dos conferenciantes. Tanto é así que ata os asistentes, de confesa ideología marxista (un deles levaba unha camiseta co lema: “patria, socialismo o muerte”), contradicían o que se expuso.

 A conferencia é de fácil resumo: o capitalismo produce unha sociedade clasista que os medios de comunicación lexitiman. As continuas revoltas sociais só son a proba de que a sociedade tende cara a socialismo, que é a forma de organización social ideal, solidaria e igualitaria.

Non existiu documentación de ningún tipo, só propaganda carente de fondo. As palabras “capitalismo” e “burguesía” repetíanse por doquier, nunha visión reduccionista e desactualizada do pensamento socialista. Puxeron de exemplo de liberdade de expresión a situación de Venezuela e de Cuba, e a nacionalización de empresas levada a cabo por Hugo Chávez como unha “medida moi progresista”.

Grupo TGP: 4V

Obxectivo: veganismo

A xornada consistiu no visionado do documental Peaceable Kingdom (O reino pacífico). A continuación, abriuse unha rolda de debate entre os asistentes.

O documental pretende reflectir a realidade das explotacións gandeiras, sobre todo a situación dos animais nas grandes factorías. As imaxes son duras: móstranse animais feridos, moribundos e maltrato manifesto por parte dos traballadores. A montaxe do vídeo, dende a selección das personaxes que aportan o seu testemuño ata a lacrimóxena música escollida, está realizada para sentir repulsa pola utilización dos animais por parte do ser humano. Ata ese momento non deixaría de ser un documental destinado á sensibilización da comunidade polos animais, de non ser pola súa conclusión: a necesidade do veganismo. Os veganos non visten nin comen nada procedente dos animais, de forma directa (carne) ou indirecta (leite, ovos ou queixo).

Despois do documental abriuse un debate bastante parcial, cuxo obxectivo era a apoloxía do veganismo e o ataque ós “comedores de carne”. As conclusións foron as seguintes:

– Comer animais é similar ó canibalismo.

– Non se debe facer sufrir a ningún ser vivo que teña a capacidade de sufrimento.

– A intelixencia humana non xustifica a explotación animal.

– Mellorar as condicións de vida dos animais non é a resposta porque o seu destino seguiría sendo a morte.

Grupo TGP: 4V

Blogs e os medios de comunicación

O día 14 de abril o grupo 4V acudiu a unha conferencia nesta facultade titulada “Os blogs como medios de comunicación”. Os 3 conferenciantes eran Ramón Nogueira, cuxo nome do blog é Flores Versadas; Dores Tembrás que ten un blog co seu mesmo nome e Manuel Gago que abriu o blog Capítulo Cero. O primeiro dos tres en falar foi Ramón Nogueira quen simplemente nos falou da súa experiencia persoal e dos campos que lle abriu, pois sacou un libro despois de abrir o seu blog. Seguidamente Dores Tembrás, profesora de filoloxía e poetisa tamén nos contou a súa experiencia e tratou conceptos tan importantes para ela como o feedback, a inmediatez, a problemática liberdade-autocensura e o feito de ser a única responsable de todo o que publica… Todos estes temas son moi importantes para ela como escritora xa que o as respostas tamén lle servían de inspiración á hora de escribir. O último en falar foi Manuel Gago, profesor desta facultade e que nos falou da importancia dos blogs para darse a coñecer neste mundo (enténdese, o mundo do xornalismo). O blog trata sobre todo de tres temas fundamentais: a gastronomía, a historia e a antropoloxía. Tamén nos contou, como experiencia persoal, que agora xa se fan escritos por e para o blog porque antes simplemente se escribía no blog o que xa se escribira para o soporte en que foran estar os teus textos, noticias, etc… Foi unha conferencia interesante e completa, na nosa opinión.

Grupo TGP: 4V

De Luns a Venres vino el jueves.

El pasado jueves 14 de este mes contamos con la presencia de Alfonso A.Riveiro, director de De Luns a Venres desde 2006, tertuliano en Radio Galega y escritor de algunos títulos como Parábolas, entre otros.

En esta jornada de “conferencias” pudimos escuchar algunas claves, que según A.Riveiro, son necesarias para el desempeño de nuestra profesión. En primer lugar nos comentó cómo era para él el ideal de periodista: “un home que sexa capaz de tratar tanto co presidente da República francesa, coma cun vagabundo que se atopa baixo unha ponte do río Sena”. Un buen periodista, comentaba, es aquel que sale de la redacción y se dedica a buscar, a bucear por las calles tratando de encontrar, cuidando a sus “fuentes”, etc.. La honestidad fue uno de los ejes fundamentales de este encuentro, tras preguntas que los alumnos hicieron como “é posible que co ritmo dunha redacción chegue un momento no que a honestidade desapareza?” Alfonso reiteró en que es ésta el eje fundamental, la piedra filosofal de todo periodista.

Tras hablarnos de los periodistas de trinchera, como denomina el a “La Patiño” y demás entes que llenan los platós de Salsa Rosa, Sálvame… comenzó a definir cuáles eran las características de las redacciones actuales, de su organigrama. Comentó que la figura del Director iba desapareciendo en detrimento del “editor”, comúnmente conocido como el “jefazo”, las relaciones, dijo, ya no son tan verticales, sino que en esta era del periodismo se están horizontalizando.

Estas fueron algunas de las claves de esta charla en la que Antonio Riveiro, como comentó más tarde, se quedó con ganas de contar más, pero e tiempo apremiaba y las tripas rugían.

Un saludo 4X

La comunicación de las edades

Hoy, 15 de Abril del 2011, y en nuestra  última conferencia, tuvimos el placer de disfrutar de la compañía de AITOR BOUZA MANSO. A pesar de su corta edad creímos muy conveniente su presencia en nuestra jornada de charlas y así fue: No nos ha dejado indiferentes demostrando que las ganas y la ilusión pueden hacer posible cualquier proyecto por muy ambicioso que sea. Read the rest of this entry

“APRENDE A ESCOITAR” Y TE SORPRENDERÁS

Mañana día 15 de abril, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Aitor Bouza Manso, presidente de la Asociación “Aprende a Escoitar” de Ferrol, con el respaldo del grupo TGP  2h, ofrecerá  una conferencia acerca de la comunicación intergeneracional.  Read the rest of this entry

Falamos con Alfonso Riveiro

Este xoves 14 de abril acompañarános Alfonso Riveiro nas sesións de conferencias para achegarnos un pouco ó tema do organigrama dun xornal, a estructura, xerarquías, os novos modelos redaccionais facendo mención dun xornal convencional como El Progreso, do que foi subdirector, un gratuíto como é de Luns a Venres do que é actual director e un gratuíto. Ademais, como xornalista que é, tentará achegarnos o que para el é esa figura de xornalista como debe de interactuar no seu traballo, etcétera. Espero que nos sexa útil. Un saúdo 4X

 

 

 

Porque un debate no es una pelea…

En el estatuto de autonomía de Galicia de 1981 se reconocían derechos que en la práctica no llegaron a ver la luz. Para proteger y reivindicar estos derechos nació la Mesa por la normalización lingüística, en 1986. Esta fue la introducción que Carlos Callón, líder de la Mesa, nos hizo en la conferencia. El resto, un detallado informe sobre el penoso estado del gallego en los medios… y en la sociedad en general:

– En 25 años nunca había habido unas tasas tan bajas de gallegohablantes.

– Podría haber cuatro canales en tv exclusivamente en nuestro idioma, y tan sólo hay dos y pequeños espacios en TVE.

– En la misma TVG coartan el idioma y no dan noticias relacionadas con el fomento del mismo o de personalidades de Galicia.

– Radio4, una emisora que emitía las 24 horas en gallego, fue cancelada hace años.

– Los periódicos gallegos no permiten páginas enteras en gallego.

– El Gobierno da múltiples subvenciones a los medios para fomentar el gallego, pero éstos toman el dinero y no hacen ningún tipo de promoción lingüística.

– El gallego tiene cierto impulso en internet y las redes sociales, pero no llega para paliar el desastre mediático del mismo.

 

Todas estas afirmaciones provocaron al final de la conferencia un encarecido debate entre los alumnos y el propio conferenciante, que llegado un momento llegó incluso a salirse de tono y convertirse en una batalla verbal bastante agresiva.

 

Tanto que nuestras reflexiones finales no van sobre lo expuesto en la conferencia (si bien lo que dijo Carlos Callón no era exactamente lo que nos había dicho que expondría), sino sobre el desagradable espectáculo que se armó después.

Aún somos prototipos de periodistas, pero aún los peores prototipos deberían de saber separar lo personal de lo profesional. Y el que quiera contrastar o comprobar datos debería hacerlo partiendo siempre de que lo que nos dice la fuente es verdad, y proceder con el mayor de los respetos.

 

TGP 3O

Xaime Leiro, tratamiento e importancia de las fuentes.

  Todos tuvimos la oportunidad de escuchar de la voz de Xaime Leiro, un experimentado periodista, la importancia que tienen las fuentes en el momento de la investigación y redacción de una noticia y sobretodo lo que estas aportan de credibilidad.

  Nos dijo una vez más, lo que debemos tener en cuenta en la elección de una fuente, siempre debe predominar una información oficial e institucional antes que el relato, ya que estos son desde el punto de vista del observador, y lo que se espera en la información es la neutralidad.

  Un punto importante que Xaime ha tocado en su conferencia es el hecho de no fiarse de la información que está en Internet, siempre como fuente principal buscar la opinión de un experto o entendido en el tema. Aunque destacó de Internet ser un instrumento de ayuda para la libertad de expresión.

Por último y a manera de consejo expresó que un periodista no debe ceñirse a un grupo o ideología, de lo contrario se perderán otras fuentes y en muchos casos no se hace una elección correcta, lo que causó un poco el debate junto a la interrogante de la especialización o no de los periodistas, como un profesional que conoce la situación actual del gremio, se mostró a favor de la generalización, saber de todo un poco, pues en la actualidad los medios de comunicación por razones de presupuesto están optando por esto y un periodista desarrolla diversos temas y secciones.

Esperamos hayan sacado el mayor provecho de lo que nuestros conferenciantes dijeron en estas dos sesiones.

Grupo de conferencias 3A2 – 3O

CARLOS CALLÓN E XAIME LEIRO: AS FONTES DE GALIZA

Esta semana, nas clases expositivas de comunicación terán lugar as primeiras conferencias da materia.

O xoves 7 de abril, de dúas a 3 da tarde, Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, viranos falar sobre a comunicación do idioma galego en Galicia. Tratará puntos coma  os rasgos identificadores da cultura e do idioma galego, a comunidade e a comunicación da identidade,  ou a situación actual do idioma galego.

Pola súa parte, Xaime Leiro, xornalista político de El Correo Galego e membro do Colexio Galego de Xornalistas, acudirá á nosa facultade o venres 8 de abril de doce a unha. Falaranos sobre a relación das fontes co xornalismo, e a importancia que estas teñen no mundo xornalístico.

Esperamos que alimentedes o debate e que fagades sentir os conferenciantes coma na súa casa.

Tamén vos recordamos que a asistencia será obrigatoria. Pasarase listado.

TGP 3O

A UE, Twitter e a comunicación co pobo

O día 1 de abril o grupo 4V asistiu a unha conferencia de 2 horas sobre as fontes de información das que dispón a Unión Europea. A conferencia foi bastante aburrida, para que se vai negar. Empezou cunha “breve” introducción sobre a historia da formación de Unión Europea, área na que se nos fixeron algunhas preguntas como se estivéramos en clase de historia (creo que esa etapa xa a deixamos atrás). Despois do breve comentario sobre a Unión Europea, pasamos ás fontes de información propiamente ditas.  Ensinóusenos o funcionamento de varios buscadores pertencentes ás páxinas webs da UE, o Twitter do Parlamento Europeo, cómo pedir convocatorias remuneradas ou non de prácticas no Parlamento da Unión Europea, a televisión do Parlamento e a súa correspondente conta de Youtube, os contactos cos membros do Parlamento (os que se supón que nos axudarán se lle lo pedimos)… En conclusión, os buscadores da UE son bastante desastrosos porque hasta Elena (que era a encargada da conferencia e polo tanto suponse que experta no tema) non sabía moi ben como funcionaban os mesmos. A asistencia foi ridícula (7 persoas, 9 se contamos ó decano e á persoa que daba a conferencia) e a maneira de expoñer aburrida e desorganizada. Estivo falta de amenidade.

Grupo TGP: 4V