Arquivo do blog

Prot: Analizando a O Ensanche

Gracias á análise do traballo e do centro no que desenvolvemos o noso traballo ao longo do cuadrimestre chegamos ás seguintes conclusións que podemos extrapolar ao conxunto de centros socioculturais: Atopamos que o perfil de persoa que adoita traballar en centros sociais é o dunha persoa de 30-50 anos, con estudios, polifacética e dinámica.Por outra banda non existe un perfil claro dos usuarios que acoden a estas asociación, posto que atopamos todo tipo de persoas independentemente da condición etaria, do xénero ou da clase.

En canto á rede, o centro opera dentro do concello de Santiago de Compostela (territorio), concretamente no Ensanche (espazo) e forma parte de rede de centros socioculturais do concello. Aínda que tamén traballa en asociación con centros independentes do concello.

O obxectivo da comunicación que leva a cabo o centro e para dar a coñecer as súas actividades e captar público para que participe nelas. Promover o achegamento da cultura aos usuarios: conferencias, ciclos de cine, de informática… ofrecendo a posibilidade de propoñer e acercar actividades culturais e didácticas para amenizar a vida dos veciños A organización interna comunícase a través do correo electrónico, de conversas telefónicas ou de boca a boca. A externa utiliza panfletos, carteis ou a través da páxina web, sobre a que nós fixemos o noso traballo.

O feito de que os centros socioculturares dependan directamente dunha institución pública, garantízalles unha gran cantidade de recursos tecnolóxicos, necesario para o seu desenvolvemento a longo plazo, o su mantemento e integración na comunidade. O centro conta cun local públco que conta cunha serie de comodidades como: rede wifi, sala de ordenadores, biblioteca, páxina web…

Como dixemos o centro depende do concello polo que ten solvencia económica. A súa riqueza neste caso mídese na capacidade que ten esta comunidade en satisfacer as necesidades culturais e cumplir o obxectivo de divulgación da propia cultura. Esta organización dispón dunha influencia política infinita, xa que en si mesma é unha organización política financiada e promovida por un concello. O propio concello asigna un coordinador xefe en cada centro sociocultural, configurando así unha rede de competencia xerarquizada. Cada coordinador xefe é responsable do funcionamento e das actividades que se realizan no seu centro, polo que o papel do concello redúcese á financiación e ao control dun uso correcto.

En relación co anterior, a forma de facer públicos os comunicados dos centros e de relacionarse cos usuarios vai estar en consonancia coa súa condición de institución pública. Os usuarios saben que disfrutan dunhas comodidades proporcionadas por fondos públicos e os seus responsables e traballadores son conscientes de que a súa actitude cara o público debe corresponderse coa propia de alguén que representa un organismo estatal. Ao tratarse dun centro local, no Ensanche, o trato coa xente é moi próximo, polo que a dimensión institucional queda relegada ás acciones burocráticas.

Por último, vamos a comentar la dimensión ideolóxica no noso centro. A pesar de la heteroxeneidade de ideas e persoas que traballan ou visitan diariamente o local, a comunidade mantén e comparte os mesmos valores, educación e respecto cara os demais e cara o material do lugar. Como vimos comentando ao longo de todo o cuadrimestre, o noso traballo no centro foi sobre a páxina web. Porén, debido á dificultade da propia páxina e ao carácter público do centro, estábamos suxeitos a unha serie de normas que non podíamos modificar. Para iso, mantivemos varias reunións tanto co informático do concello, como coa coordinadora do Ensanche, para marcar xuntos unha serie de pautas. Estas reunións foron marcadas por todos nós, tanto a súa parte, como pola nosa, adaptándoas o mellor posible ás responsabilidades de cada un.

O noso interese para traballar sobre a páxina web, viña dado en que a consideramos unha ferramenta de comunicación externa básica e que, debido á dificultade, á falta de formación e de tempo dalgúns encargados, estaba sendo relegada a un segundo plano, sen aproveitar todas as oportunidades que oferta. O interese foi mutuo, tanto para nós, encargados de redactar un manual de estilo e uso da páxina, como para o centro, ou rede de centros do concello, que conta agora cun manual de utilización da web.

Millos Castro, S2C,  3A3

ProT: “Concluyendo la memoria”

Esta semana ya no hemos acudido al Ensanche, la asociación con la que habíamos colaborado durante este período, ya que nuestro último día allí tuvo lugar la pasada semana. Desde entonces,  cuando concluyó nuestro trabajo allí, nos repartimos entre los distintos miembros del grupo los diversos apartados de la memoria que debemos entregar este miércoles 18 de abril, que finalmente tendremos que exponer el día 25 de abril en la sesión de nuestro tutorizado. En esta memoria va incluído de forma muy breve todas las actividades que desempeñamos en el centro y una visión personal de cada miembro del grupo sobre este trabajo. Ha sido laborioso, pero hemos aprendido mucho con la experiencia.

Panero Louzán, S2C, 3ª3

ProT: “Fin de nuestra colaboración con el Ensanche”

Ayer a la tarde entregamos a la coordinadora del centro, Beatriz Cornides, nuestro manual de estilo sobre la página web. Ella va a ser la que se lo entregue al informático del Concello encargado de los centros socioculturales para que los revise y modifique si fuese necesario. El manual corregido y terminado lo verá el director de la red de centros de Santiago para que este lo presente a todos los centros del ayuntamiento.

Esperamos que nuestra colaboración haya sido provechosa y a partir de ahora los encargados de cada centro puedan subir la información a la página web de una forma un poco más ágil y sencilla. Por nuestra parte hemos podido observar el costoso trabajo que llevan a cabo los cetros socioculturales y que, muchas veces, la gente desconoce, precisamente debido a faltas en la comunicación de estos centros. En Santiago, pese a contar con una página web un tanto anticuada y limita sus posibilidades, es un medio del que disponen en la red y que los acerca a su público, por lo que esperamos que nuestro trabajo les anime a utilizar la web para dar a conocer su labor.

 Millos Castro, S2C, 3A3

“ProT: Recta final de nuestro trabajo con el Ensanche”

Cuando ya estábamos listos para redactar el nuevo libro de estilo de la web sociocultural de los centros de Santiago, la coordinadora y el jefe de informática nos han pedido un penúltimo encargo: revisar si el manual de uso del aula de informática del Ensanche está correctamente redactado. Tras comprobar que el contenido era coherente y que no sobraba ningún tipo de norma, hemos dado el visto bueno y nos hemos puesto manos a la obra con el manual de estilo.

Como hemos destacado en los post anteriores, su finalidad es dotar de homogeneidad todo el material subido a la web. En este libro trataremos de explicar, del modo más sencillo posible, como funciona la web, como pueden los usuarios subir una actividad o como manejar la agenda. Hemos dividido el trabajo y esperamos tener el libro terminado( o casi) a la vuelta de estas vacaciones.

Molina Martínez-Risco,Tutorizado 3A3

“ProT: Comenzamos el libro”

El pasado jueves acudíamos al Ensanche con María Urrea, GOBE, para que la coordinadora del centro nos diese algunas nuevas pautas para crear el libro de estilo de la página web. Entre otros nuevos materiales destacamos unas instrucciones que los creadores de la página web dejaron en el centro para facilitar el uso de la misma. Con estas instrucciones y otras que nos había dado anteriormente la coordinadora del centro, estamos llevando a cabo la realización del libro de estilo de la página web, con el fin de proporcionar a los centros de Santiago de Compostela cierta homogeneidad en su página. El libro de estilo lo vamos a crear a partir de unas capturas de pantalla indicando paso a paso como se debe subir la información a la página, tanto en contenido como en forma. Después de finalizarlo, se lo llevaremos a la coordinadora para ultimar detalles y realizar las modificaciones que considere oportunas.

Panero Louzán, S2C,3ª3

ProT: Ensanche

Después de haber entrado en contacto con el funcionamiento de la página web de El Ensanche, vamos a comenzar a redactar un manual de uso y estilo sobre la misma. Buscamos coseguir que los distintos centros socioculturales que convergen en la página, suban la información de manera uniforme para poder facilitar al usuario la búsqueda y recuperación de información. Todo ello teniendo en cuenta las limitaciones del servidor del centro.

Durante la semana pasada hemos extraído algunas reglas generales de redacción y sobre qué tipo de datos deben aparecer en los eventos.

Javier Millos Castro

Grupo: Cristina Panero Louzán, Javier Millos Castro, Jacobo Molina Martínez-Risco,Tutorizado 3A3

ProT: “Trabajando mano a mano con el Ensanche”

Esta tarde acabamos de comenzar nuestro trabajo en el Centro Sociocultural de el Ensanche, si bien la semana pasada fue una toma de contacto en la que nos explicaron el manejo básico de las herramientas informáticas que vamos a utilizar, hoy ya nos hemos puesto manos a la obra. Los martes y jueves, dedicaremos unas horas a trabajar en el propio centro. Nuestra primera tarea ha consistido en revisar que todo el material de actividades recogidas en los folletos de los principales centros socioculturales de Santiago, se corresponde con el recogido en la propia página web. Es decir, debemos marcar y detectar que actividades no se han subido todavía a la web, e informar para que se suban y puedan estar a disposición de cualquiera que visite la página.

Además, también nos han dado la información de dos eventos próximos, un ciclo de cine y un taller de plantas medicinales, que tendrán lugar en el centro, así que tendremos que publicar esa información y avisar de dichos eventos mediante la página web. El jueves 15, de esta misma semana, volveremos a el Ensanche, para que nuestra supervisora evalúe nuestro trabajo, nos guíe o nos ayude en caso de que tengamos algún problema.

Molina Martínez-Risco, ProT 3A3

“ProT: Ensanche”

Tras una larga búsqueda de una  asociación y algunos inconvenientes que se nos han ido presentando, vamos a colaborar con el Ensanche, que es un centro sociocultural de Santiago de Compostela perteneciente al propio ayuntamiento. Hay alrededor de unos 44 centros repartidos por todo Santiago, no solo en la ciudad, y están centralizados, por así decirlo,  en el Ensanche. En este centro se llevan actividades de todo tipo para todas las edades, hay charlas para todos los públicos y disponen de espacios para que la gente pueda disfrutar de ellos.

Nuestra función aquí entra en la parte comunicativa del centro. Este jueves día 8 de marzo, empezamos la incursión en la página web del centro. Concretamente realizaremos algunas notas de prensa y alguna mejora que se pueda incluir en dicha página. Más a largo plazo, a través de un profundo análisis de la página web crearemos un libro de estilo, para que los distintos centros que lleva el ensanche puedan seguir unas pautas a la hora de subir todo tipo de contenidos.

Cristina Panero Louzán

Grupo: Cristina Panero Louzán, Javier Millos Castro, Jacobo Molina Martínez-Risco,Tutorizado 3A