Arquivo do blog

Legislación ciudadana

Parece inverosímil que poidamos proponer nos mismos leyes, pois en Letonia é posible. A plataforma Manablass permite aos cidadáns proponer novas medidas lexislativas e que sexan consultadas para a súa posible aplicación.

O caso é se os demais países deben adoptar a mesma medida que Letonia. Haberá que ter en conta a infinidade de propostas que non teñen fundamento lexítimo ou que van en contra de outros dereitos e liberdades. Non todos os cidadáns teñen coñecementos de dereito polo que non vexo que seña un aspecto viable, xa que de todas as propostas serán poucas as escollidas. Sen embargo dende o punto de vistas dos cidadáns da unha nova visión da xustiza, na que se ten en conta o que opinan as persoas externas a calquera ámbito xudicial.

Salgado Fernández, S3A