Arquivo do blog

Reflexións II: El hombre de al lado

A seguinte película da que toca falar é El hombre de al lado. Ao igual que In the mood for love, podemos analizalos itinerarios e os comportamentos dos personaxes.

A historia acontece ao redor de dous veciños: Leonardo e Víctor. O primeiro é un prestixioso arquitecto de Río de la Plata que vive nunha enorme casa coa súa muller e a súa filla, a cal non quere saber nada dos seus pais. Víctor, sen embargo, é un vendedor de coches usados sen muller e sen fillos. O problema acontece cando este último quere construir unha fiestra con vistas á casa de Leonardo para ter un raxito de sol. O arquitecto, impulsado sobre todo polas queixas da súa muller manda tapar o oco que se estaba construindo. Podemos ver dous itinerarios de vida contrapostos: por unha banda, Leonardo, que o fai todo para que a súa muller, á que considera inflexible, non se queixe e prefire cargar coa responsabilidade aos demáis (cando lle di ao seu veciño que non é posible construir a fiestra pon excusas como: a miña muller pensa que non imos ter intimidade, o meu sogro non me deixa xa que o terreno da casa é seu, etc), e Víctor, que fai as cousas tal e como él quere sen consultar a ninguén. Tamén quero destacar a maneira na que Leonardo quere escaparse dese itinerario no que se encontra cando invita a unha alumna a pasar o fin de semana na súa casa.

Tamén é importante falar dos lugares nos que vai transcurrindo a historia. Houbo encontros no terreo de Leonardo e no terreo de Víctor. Cando Leonardo fala có seu veciño desde a súa casa vese cómo impón autoridade e mostra a súa total negativa á construcción da fiestra, sen embargo, cando fala con Víctor dentro da súa furgoneta, é este último o que toma a iniciativa e di o que quere facer e como o quere facer, sempre beneficiando a Leonardo, o que, nesta ocasión non se mostra tan autoritario. O problema non deixa de medrar xa que cada un dos personaxes non se da por vencido e loita por conseguir os seus intereses.

A película mostra o choque que se produce cando se poñen en contacto mundos tan diferentes, o que tamén pode pasar na realidade. Ademáis, tamén podemos destacar a maneira que ten cada personaxe de tratar a súa familia. Vemos como Víctor defende ao seu tío enfermo por enrriba de todo, indo de cara, e non só a súa familia, ao final da película vexe como reacciona para defender aos seus veciños cando entran a robar a súa casa. Sen embargo, o arquitecto carga coa responsabilidade das decisións a súa muller e dalle voltas ao asunto para non parecer él o implicado e darlle as costas ao problema a maioría das veces.

Martínez Costas, Virxinia T5B S2A

Reflexións: In the mood for love

Como explicou Schütz, o mundo no que vivimos non é independente e externo ás persoas, senón que é o resultado das prácticas destas. Esta teoría podemos ver como se reflexa na práctica, nas dúas películas que vou a analizar: In the mood for love e El hombre de al lado.

Comezo, pois coa primeira. En In the mood for love podemos atopar os tres mundos dos que falaba Schütz. En primeiro lugar, o mundo “recuperable ou potencial”, que se relaciona có pasado. As relacións dos protagonistas, Chow e Li-Zhen coas súas parellas eran diferentes a como o son no presente que se reflexa na película, pouco a pouco as relacións van perdendo forza e as parellas dos protagonistas pasan máis tempo fóra da casa. O mundo “efectivo” relaciónase có presente. Como os actores viven á historia e danse conta do que está acontecendo, e por último, o mundo “asequible”, o futuro. Na película vese como Li-Zhen practica o momento no que lle preguntará ao ser marido se lle está sendo infiel. A pesar disto, ao longo da película os protagonistas se convierten, ademáis de na parella enganada, na parella que engana.

Os itinerarios dos protagonistas foron achegándose e compartíndose a medida que avanzaba a película. Ambos vivían no mesmo edificio, ían cada un ao seu traballo. O feito de que ela mercase todolos días fideos convértese tamén nun itinerario propio dela, que ao final tamén comparte con Chow. Ambos atópanse solos xa que as súas parellas viaxan moito e pasan longos períodos de tempo fóra da casa. Esta soidade convértese no motivo polo que comezan a verse e a manter unha relación máis estreita que cando eran tan só veciños. Polo tanto, ao comezar a compartir moitos momentos do seu día a día, comparten, a súa vez, os seur itinerarios.

Os lugares onde se desenvolven ás accións tamén son importantes e destacables. Como dixo De Certeau, existen dous mundos, o mundo político, onde os personaxes se comportaban correctamente, intentando que as persoas do edificio non se percatasen de que estaban xuntos, e o mundo real, cando saían a rúa e tiñan a libertade da que carecían dentro do edificio. Podo facer unha pequena clasificación das tipoloxías de encontro: o encontro imprevisto, os primeiros momentos nos que se atopaban os personaxe, e o encontro pactado. O primeiro evoluciona ao segundo a medida que avanza a película

Polo tanto, para concluir, fago referencia ao pensamento de Schütz que puxen no primeiro parágrafo. A relación que se estableceu entre os protagonistas foi resultado das accións das súas respectivas parellas.

Martínez Costas, Virxinia

Un poco sobre Itínera

Como sabéis, mi grupo de ProT ha trabajo con la Asociación Itínera. Creo que es importante hablar un poco de ella y de las actividades que se realizan, y que de esta manera, este post pueda servir de guía para los alumnos del año que viene.

Pues bien, Itínera nació en el año 2005 para trabajar con enfermos mentales. Su objetivo principal es “lograr un mayor nivel de socialización de las personas con trastornos mentales severos y luchar contra el empobrecimiento ambiental que caracteriza a la institucionalización”. Para ello realizan una serie de actividades y programas, entre los que destacan:

-Apoyo al estudio: Muchos de los enfermos que pertenecen a la Asociación están sacándose el graduado escolar, la ESO o el Bachillerato. Los voluntarios ayudan a estas personas en distintas asignaturas y lo ideal es que cada voluntario sea el tutor de un usuario. En esta actividad participamos Tania y yo.

-Análisis crítico y debate: Los usuarios y los voluntarios forman grupos para debatir sobre algún tema de actualidad. Alba y Mario participaron en esta actividad.

-Iniciación al cine: Cada semana visualizan una película y después de verla hacen una especie de coloquio comentando la propia película. Además, también se comentan los directores y las películas con más trascendencia del cine.

-Club de lectura: Cada año, la asociación establece una serie de libros, tanto clásicos como novelas actuales para que los usuarios los lean. A partir de ahí, cada semana se juntan y realizan, como en la actividad de cine, una charla sobre los propios libros.

-Obradoiro de Artes Plásticas: Se trata de una actividad donde las personas que participen puedan conocer diversas técnicas y procedicimentos de plástica. Los talleres que se realizan son de dibujo técnico, modelado con barro, pintura, fotografía…

-Fútbol: la Asociación tiene un equipo de fútbol: “Tornillos”. Entrenan cada semana y juegan partidos contra equipos aficionados cada tres meses. Martín fue el que participó en esta actividad.

-Programa Lar: cuenta con una serie de actividades, entre las que destacan: cocina, actividades de la vida diaria y habilidades admistrativa y habilidades sociales y de educación sexual.

-Proyecto Amigo: “Este programa trata de crear una red social para las personas que carecen de ella como consecuencia del aislamiento producido por su enfermedad”. Lo que hacen los voluntarios que participan en él es quedar con algún usuario para tomar un café, ir al cine, las típicas cosas que haces con un amigo.

-Medioambiente: los usuarios con ayuda de los voluntarios y de trabajadores de la Asociación están reconstruyendo un antiguo cementerio en Conxo. El trabajo consiste en limpiar caminos, muros, edificaciones, etc.

Estas son las actividades más destacables que realiza la Asociación. Desde mi experiencia, la actividad “Apoyo al estudio” es muy recomendable ya que al ayudar a una persona tan de cerca adquieres varias claves para conocer la comunicación entre estas personas o de las mismas en distintas situaciones.

Martínez Costas, Virxinia T5B S2A

Paro: Escrache final

Este é o último post do S2A. Tratamos o mellor que puidemos e soubemos a problemática dos desafiuzamentos, participando en roteiros populares, entrevistando ós afectados e estudando a fondo o proceso de execución hipotecaria dende un punto de vista xurídico. Isto quedou retratado nos nosos posts anteriores. Cremos que aínda nos queda unha cara por tratar, que ademais está moi de actualidade. Falamos dos escraches:

http://www.youtube.com/watch?v=tJKkRjL1fzE

Hai quen, coma María Dolores de Cospedal, califica os escraches de “nazismo puro”. Non entanto, a maioría dos cidadáns ven neles unha manifestación pacífica na que se pretende denunciar a situacións de milleiros de familias. O escrache é, para moitos, o último recurso. Sen o apoio dos diputados que faltan, a ILP non sairá adiante (http://escrache.afectadosporlahipoteca.com/).

O que o S2A pensa é que vivimos nun país democrático, cada vez menos, no que é a cidadanía a que escolle os seus representantes. Así que, María Dolores de Cospedal, estás aí porque che puxemos nós. Non gobernas só en ti mesma, senón que tamén determinas o futuro de millóns de persoas, desas que che elixiron. Por isto, teñen todo o dereito do mundo a expresar as súas demandas e ti tés o deber de escoitalos. O escrache non é un delito, non hai intimidación, non hai coacción. É un exemplo da liberdade de expresión.

Dito isto, despedímonos. Grazas a todos os que lestes e comentastes o que fomos escribindo, con máis ou menos acerto. Ata aquí chegamos! 

S2A

Últimas conclusiones

A lo largo de los posts que hemos ido haciendo estos mese contamos y compartimos nuestras experiencias con la asociación Itínera. Creemos conveniente hacer un repaso de los puntos que tocamos en nuestros posts, tanto grupales como individuales y de las conclusiones acerca del trabajo de cada uno de los miembros de este grupo.

Empezamos, pues, con los temas que hemos relacionado con nuestro voluntariado en Itínera:

1. INSTITUCIONALIZACIÓN: es el proceso mediante el cual el enfermo se vuelve sumiso a la institución -en este caso al psiquiátrico- de tal manera que llega a depender de ella. Además esto acarrea la desvinculación de los lazos familiares y sociales, y la pérdida de su identidad y de autonomía. Lo que buscan desde asociaciones como Itínera es evitar que se produzca este proceso. El coordinador de la entidad nos mostró su preocupación por este tema, y para prevenirlo intentan que los enfermos pasen el menor tiempo posible en el hospital ya que, como nos dijo él, tiene bastantes aspectos negativos entre los que destaco el consumo de drogas. Por ello, lo que buscan es la desinstitucionalización. Conseguir la inserción de los enfermos mentales en las actividades de la vida cotidiana que desde la asociación se organizan y darles la oportunidad de vivir como cualquier ciudadano.

2. LEY DE DEPENDENCIA: esta ley configura el derecho a la atención de las personas en situación de dependencia como un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho de acceso en igualdad a elementos esenciales para la vida autónoma de muchas personas, un derecho que es inseparable a la dignidad de las personas. Enfermos mentales como los miembros de Itínera podrían gozar de una ley que, además, podrías facilitar a la tan mentada conciliación laboral y familiar.

3. RECORTES: como dijo uno de los miembros de Itínera: “os recortes estanse a levar por diante departamentos especializados para a atención de enfermos mentais, incluidos hospitais psiquiátricos, en proceso de desmantelamento”.

4. DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN: este punto es uno de los más importantes y relacionados con la asignatura. Trabajando con los usuarios (así llaman/llamamos a los enfermos) percibir las diferencias expresivas entre los usuarios: algunos tenían memorizados datos, conocían la actualidad, hablaban sin miedo; otros, sin emargo, permanecían callados, dominados por la vergüenza, desconcentrados…

Después de esto, nuestras experiencias. Si habéis leído algún post grupal o individual seguro que os habéis dado cuenta de que el trabajo fue agradable y gratificante para todos los miembros de este grupo. Nuestra conclusión final, ciñéndonos a la asignatura, es que las personas con las que trabajábamos se comunicaban mejor cuando no estaban dentro de la asociación, se abrían más con nosotros, se comportaban tal y como realmente eran. Por último,  recomendaríamos esta asociación a los alumnos del año que viene ya que a pesar de los pequeños problemas que tuvimos al principio, finalmente para todos fue mejor de lo que esperábamos, sorprendiéndonos y quitándonos prejuicios que en un primer momento nos acompañaban.

T5B

PARO: NOS ACERCAMOS A LA REALIDAD

Es conociendo historias como la que vamos a contar ahora cuando valoras un poco más todo lo que te rodea. Como sabéis, nuestro trabajo se ha centrado en las consecuencias que deja el paro en las relaciones familiares, y para ello enfocamos el trabajo desde el punto de vista de familias desahuciadas.

Mari y Sandra han sido nuestras protagonistas, víctimas ambas de aviso de desahucio. En este post vamos a centrarnos en Sandra, una mujer brasileña de nacimiento de 51 años, residente en Pontecesures, madre de tres hijos, dos mayores de edad y una niña de 14 años. No tiene trabajo y recibe una ayuda de 400 euros mensuales, lo mismo que debe pagar por su hipoteca cada mes. Se divorció de su ex marido en el año 2011 por una serie de problemas familiares más allá del impago de la hipoteca. Estos problemas se juntaron con el paro de su ex marido y la situación empeoró. Ahora lucha con esperanza tras una depresión en la que no creía. Le damos voz a ella:

Image

“Para mí depresión era un cubo un trapo y a limpiar ventanas, yo no aceptaba eso de depresión, crisis de ansiedad…cuando desperté en el hospital me di cuenta de que la depresión sí existe, el pánico (…) ni la comida me bajaba, era un bombardeo de ideas, de buscar soluciones…”

Image

“Sabes cómo son las personas, les gusta opinar sobre tu vida, la gente debería quedar callada porque todos tenemos problemas”
“Tengo vecinos, tengo amigos, uno me trae huevos…hay ayudas”
“Mi hijo mayor también me ayuda, aporta algo aunque ahora también está en el paro”

Image

“No creo que los directores de los bancos de aquí saben lo que hacer, esto viene de arriba”
“Que el tribunal de justicia formule leyes para nuevas hipotecas, para mí es una falta de respeto”
“En mi situación, una ley que ampare a la mujer cuando tiene este problema que tengo yo no existe”

Image

“Es mi casa, la casa de mis hijos, donde respiramos, donde dejamos todas las angustias fuera, esto es nuestro mundo, y todo esto yo lo voy a perder. Duele, duele mucho”
“Dijo mi hija pequeña mamá: vamos a pensar que nuestra vida es como una película de Disney, primero lloro, llanto, sufrimiento pero, el final es feliz. Y eso es lo que pienso, es lo que tengo que pensar”

Image

 

S2A

ITÍNERA II: La influencia de los medios

Precisamente nosotros somos conscientes del gran poder que ejercen los medios de comunicación en la sociedad y su capacidad para influír en la percepción de la realidad, en su forma de ver e interpretar el mundo que nos rodea. Por ello creemos que es bastante interesante este artículo sobre el tratamiento de los problemas de salud mental en los medios. http://www.publico.es/espana/373070/los-medios-frente-a-la-enfermedad-mental-entre-el-morbo-y-el-estigma

Aunque en los últimos años el tratamiento de este tema ha ido progresando- gracias a asociaciones como FEAFES-, la mejora aún no es suficiente ya que se sigue alimentando una imagen errónea y negativa de la enfermedad mental, que ayuda a perpetuar estereotipos, prejuicios y falsas creencias.

En una ocasión muchos de nosotros asistimos a una conferencia en la universidad sobre cómo debíamos escribir los periodistas acerca de la gente con síndrome de down. Pues veréis, el caso es parecido. Además de utilizar vocablos que desde luego no son apropiados, estas noticias  perjudican de manera directa a los derechos de las personas con problemas de salud mental y a su entorno.

Nosotros somos los primeros que al empezar a colaborar con Itínera teníamos cierto reparo a tratar con los usuarios. La imagen de que son violentos está tan instalada en nuestra sociedad que hace que muchas veces mantengamos las distancias con este tipo de personas. Afortunadamente nosotros nos fuimos dando cuenta de que esto no es así y que muchos de ellos son las personas más cariñosas del mundo.

El problema es que no sólo lo tenemos que saber nosotros. La mayoría de la gente ignora la conducta de algunas enfermedades y se dejan guiar por lo que oyen o, en este caso, por lo que leen. ¿Qué opináis vosotros de que justamente seamos unos de los responsables de esto? Triste ¿no?

T5B

ITÍNERA II: Afecto e dedicación

Mentras Alba e Mario xa remataron de colaborar na actividade de debate cos usuarios de Itínera. Sí ,“usuarios”, así é como alcuman os voluntarios de Itínera as persoas con algún tipo de enfermedade mental coas que traballan. Tania, Virxinia e Martín seguen coas súas respectivas labores de axuda á asociación.

Despois de cumplir as horas acordadas co profesor Marcelo e ca asociación, decidimos varios de nós seguir coas actividades durante un chisco de tempo máis para sentirnos, tal vez, un pouco máis útiles e así, poder axudar no máximo do posible a estas persoas que o agradecen de forma excepcional.

Virxinia e Tania non poderon evitar seguir co apoio ao estudio, axudando a Mariam, unha usuaria á cal se lle colleu máis cariño do esperado. A súa difícil vida tal vez contribuíu a que as nosas dúas compañeiras seguiran traballando con ela e así poder axudarlle a aprobar os exames que terá a mediados de Abril para sacar os estudios básicos.

Sen embargo Martín, segue no equipo “Tornillos”. Cada venres, toca mollarse no campo de fútbol detrás do centro hospitalario de conxo, digo mollarse, porque o tempo non acompaña neste fin de inverno e principio de primaveira. O seu afecto aos usuarios é distinto ao que se ten con Mariam xa que ao non ser una actividade individual non da tempo en duas horas a coñecer de tal maneira aos 18 membros do equipo. Pero aínda así non deixa de sorprender a entrega e amabilidade de cada un deles que fai que o noso compañeiro se sinta como un máis.

T5B

Paro: Primero conocer, después informar

 Conocer la situación actual de familias desahuciadas o en trámite de desahucio es una realidad que todo el mundo debería de tener bien presente porque afecta a una gran parte de la población española. En este terreno es en el que estamos trabajando nosotros desde hace un mes y algo.

Empezamos buscando manifestaciones con las que poder captar fotografías desde nuestras cámaras y en las que poder tomar contacto, tanto con personas de la plataforma de Stop Desahucios como con la gente afectada por la pérdida de la vivienda.

DSC_1231

El siguiente paso que hemos dado ha sido el de conseguir hablar en persona con dos mujeres que llevan años luchando contra este panorama de crisis que les afecta en su día a día. Nos hemos desplazado a Sigüeiro y a Pontecesures para conocer de cerca sus problemas, el ambiente en el que intentan hacer una nueva vida y los problemas económicos que tuvieron con los bancos. A partir de esas entrevistas hemos ahondado más en el lado humano y personal de la gente, viendo lo que hay más allá de la simple propiedad física de un piso o una casa, aunque sin pretender buscar el sensacionalismo en la historia.

Después de estas dos experiencias nos gustaría poder contactar con más gente como ellas, pero no creemos que la plataforma nos pueda proporcionar más entrevistados. Por lo tanto nos dedicaremos a juntar todo el contenido audiovisual y fotográfico con el que contamos y comenzaremos a realizar un glosario en el que de forma simple y clara expliquemos los conceptos que forman ya parte de nuestro día a día y que mucha gente aún no llega a comprender.

Creemos que con estas actividades podemos acercaros casi todas las perspectivas de el tema de los desahucios: la parte de las personas afectadas, el apoyo de la plataforma y los términos bancarios que tanto oímos. Y pretendemos así que conozcáis bien su situación, ya que forma parte de nuestro trabajo estar informados en todo momento y empatizar con la gente que nos rodea, eso sí, sin intentar buscar el dramatismo al tema.

S2A

ITÍNERA II: Máis que un simple traballo de clase

A negociación con Carlos, a persoa que leva Itínera, non foi fácil. Moito tempo que adicarlle, horarios inflexibles, insistencia arredor de certas actividades… O acordo chegou tras barallar múltiples opcións. Entre os argumentos del atopábase o “ides realizar actividades de voluntariado e tedes que adaptarvos ás que se vos ofrecen”. Neses intres, as nosas mentes automaticamente pensaban que nós non eramos uns voluntarios propiamente ditos, senón unha especie de “voluntarios obrigados”. Diríamos o mesmo agora? Pode que para algúns de nós máis que para outros, pero as cousas cambiaron dende aquela.

Tras as primeiras experiencias como voluntarios cada un en distintas actividades, as conversas fóronse desenvolvendo cada vez máis arredor das vidas dos usuarios, dos enfermos e das súas circunstancias, da nosa empatía, e ao mesmo tempo simpatía, cara eles. A dimensión humana que adquiriu o noso traballo con Itínera está outorgándonos puntos de vista que non esperabamos obter. O certo é que contabamos con simplemente analizar os hábitos comunicativos dos enfermos dende unha perspectiva maioritariamente obxectiva. Non foi así, a experiencia veu cargada de sensibilidade.

Nunhas actividades máis ca noutras, a relación con algúns dos membros de Itínera son tan estreitas que é difícil non establecer lazos. Ao comezar, dous de nós nos sorprendemos con que un rapaz que estivera no voluntariado o ano pasado seguía coas actividades na actualidade. Hoxe, ao sabelo, xa non nos resulta tan ‘incrible’.

Con todo isto queremos dicirvos que deste traballo sacamos experiencias de proveito que van máis aló da realización de post, memorias e demais traballo. Basta con dicir que dous de nós continuarán co voluntariado máis tempo do pactado por propia vontade.

Só esperamos que as experiencias de todos os que estades realizando algún tipo de voluntariado sexan tan gratificantes como a nosa!

T5B

Paro: Stop desahucios, stop judicial

“La Justicia Europea considera abusiva la ley de desahucios española”

“El Tribunal falla contra la ley hipotecaria española por entender que permite actuaciones bancarias abusivas”

Hoy por fin llega el empujón, y hemos tenido que esperar a que Europa diera el paso. Hablamos de una reforma discutida por Gobierno y oposición durante los últimos meses, pero que se quedaba en eso, en un mero debate. La Justicia Europea considera las ejecuciones hipotecarias actuales contrarias a la directiva europea de protección al consumidor. Según el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, la legislación española sobre desahucios vulnera las leyes europeas porque no garantiza a los ciudadanos la suficiente protección al impedir que se paralice un desahucio de forma preventiva.

Para poñer dentro do post

Y es que este es el punto clave. ¿Por qué no pueden los jueces paralizar provisionalmente el embargo de una vivienda? Esta intervención permite dar tiempo a que se examine si existe un abuso en el contrato hipotecario en cuestión.

Hoy nos levantamos con estos titulares en prensa, radio y televisión. Los medios españoles se hacían eco de una noticia que, sin embargo, no paga las vidas que se han llevado por delante los desahucios. Puede sonar populista pero, ¿se habría conseguido sin ellas, sin víctimas?

S2A

ITÍNERA para la esperanza

La comunicación interpersonal tiene muchos entresijos, muchos focos donde fijar la lupa y estudiar el comportamiento de los seres humanos cuando quieren transmitir un mensaje a otro ser de su misma naturaleza. Esta disciplina se vuelve todavía más compleja si hablamos de la comunicación entre personas con algún tipo de enfermedad psiquiátrica.Image

El mundo de hoy parece no haber reservado lugar para este tipo de enfermos, que se acogen a asociaciones como ITÍNERA, con la que ese grupo trabajará a lo largo del cuatrimestre. En ella, se desenvuelven actividades de ayuda y potenciación de aptitudes como la conciencia grupal, los sentimientos de pertenencia a una comunidad de personas diferenciada, la expresión de las emociones. Y también, se presta un servicio de integración en la sociedad, por ejemplo, a la hora de conseguir resultados académicos o el análisis crítico con el entorno y el cuidado del medioambiente.

ITÍNERA desarrolla su actividad con escasos recursos, de ahí la frase de uno de sus representantes: “nosotros apenas notamos los recortes, porque ya no recibíamos nada de la Administración”. La situación económica ha mermado las ayudas a este tipo de pacientes y asociaciones como ITÍNERA, capean el temporal con la ayuda de voluntarios y la autogestión. En adelante, contaremos nuestra visión de la comunicación interpersonal desde el lado del voluntariado y poder corroborar que este tipo de asociaciones son casi los únicos recursos con los que cuentan los enfermos mentales.

T5B

Paro: A familia e a crise

 A crise económica está presente en todas partes e a todas horas. Estamos sendo constantemente bombardeados con cifras de paro, de débeda ou da prima de risco; que poden ter un perigoso efecto velador a longo prazo. É dicir, estásenos lembrando o lado “numérico” da crise, mentres o lado humano permanece en segundo plano. Banqueiros e políticos aparecen tódolos días nos medios de comunicación, dando a súa versión “oficial” dos feitos, mentres moitas historias de xente común e descoñecida pasan desapercibidas para a prensa, o cal dificulta a mobilización cidadá.

??????

Con este obxectivo, o de investigar os efectos da crise sobre as familias, o noso grupo TS realizará un seguimento da organización Stop Desahucios Compostela, durante o cal intentaremos coñecer mellor e difundir a realidade dos afectados por esta tráxica situación. O pasado domingo xa puidemos asistir a unha reunión informativa da organización, no número 18 da Rúa do Pombal (sede da Asociación Ítaca, adicada á promoción do patrimonio galego). Na reunión tratáronse moi diversos temas, dende litixios particulares entre bancos e familias ata proxectos de cara a futuras mobilizacións. Ademais, varias familias estaban presentes, e contaron de primeira man a súa historia, o cal foi unha experiencia de gran valor, xa que nos achegaron unha visión moito máis persoal do conflito dos desafiuzamentos.

O noso seguimento constará de tres partes que se complementan entre elas. A primeira consistirá nun seguimento fotográfico, tanto das familias como do movemento social creado para a defensa dos seus intereses. A segunda consistirá dunha serie de gravacións nas que tentaremos recoller o testemuño das propias familias, para que nos conten de primeira man como lles está afectando a crise. A terceira será un “glosario de prácticas bancarias inmorais”, no que iremos apuntando os diferentes procedementos e escusas que os bancos utilizan para botar a xente das súas casas.

S2A