Arquivo do blog

Internet, ¿amigo o enemigo?

Tras una semana intensa leyendo informes y balances sobre la situación actual del periodismo y siguiendo con las propuestas que nuestros compañeros nos han ido dejando en los comentarios de nuestros anteriores post, creemos relevante hacer una pequeña reflexión al porqué de la crisis periodística actual y valorar en qué medida internet nos favorece o nos perjudica.

Citando a Campos Freire en el último informe publicado sobre la comunicación en Galicia (2013), se está dando una “degradación del modelo de negocio de los medios impresos en Galicia como consecuencia del fenómeno digital”. Partiendo de esta base podemos ver como la revolución tecnológica se conforma una amenaza para la correcta consecución de la tradicional prensa escrita. Sin embargo, desde aquí nos preguntamos ¿debemos estancarnos y luchar contra el desarrollo o aceptar los cambios? La situación, tal y como presentaban mis compañeras, es preocupante.

Internet, si bien es cierto que no ha favorecido al mantenimiento del soporte analógico, tampoco es que haya relanzado el periodismo en el soporte digital. Las iniciativas emprendedoras que están surgiendo en los últimos años recurren a internet como último recurso, sin ser este la fórmula mágica para el éxito.

Por otra parte, tenemos que hacer hincapié en la profunda espiral de cambios en la que nos encontramos sumergidos. La crisis económica europea es el primer agravante y no los soportes tecnológicos, hecho que ha propiciado que las redacciones recorten el personal y que apareciese la figura del periodista polivalente, imposibilitando la especialización periodística y por ende, degradando la calidad.

Sin embargo, y a pesar de todos estos indicadores, el periodismo sigue existiendo y cada día son más las personas que consumen prensa (independientemente del soporte). Para dar realismo a estos datos hemos decidido hacer una pequeña encuesta que hemos difundido por la web para  guardar el anonimato de los encuestados.  Estos han sido los resultados:

PÉREZ PRESEDO, ANDREA;  152.G04

BIBLIOGRAFÍA:

– LÓPEZ, X., RIVAS, M. y ANEIROS, R. (2013) “A comunicación en Galicia 2013”, Consello da Cultura Galega.

A rede faravos libres

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Segundo a lectura “¡Seamos los media!”, de León, O.; Burch, S.; e Tamayo, E., para as asociacións e colectivos cívicos con interese en facer chegar a súa mensaxe ao maior volume de poboación posible, o medio de comunicación ideal é a radio. A alta penetración na sociedade e a súa transmisión simultánea do producido fana a canle ideal para a emisión de mensaxes, tendo en conta ademais que ofrece máis facilidade de acceso ca outros medios coma a televisión.

Mais hoxe en día, coa expansión das novas tecnoloxías, esta teoría debería comezar a mudar. A irrupción dos smartphones e os avances producidos nos servizos de telecomunicacións provocan que o futuro das comunicacións pase por Internet. Calquera pode abrir a súa propia canle de televisión en Youtube, montar a súa propia radio e distribuíla a través de podcasts ou tamén montar un blog onde colgar todo tipo de material. As posibilidades son case ilimitadas, ao que debemos engadir que a rede é un lugar dificilmente controlable. A censura débese facer por métodos bastante menos subliminais ca os habituais. Aí está o exemplo do bloqueo a Twitter realizado en China, onde logo se creou unha especie de clon chamado Weibo.

Ademais a posibilidade dun maior feedback con outros usuarios aumenta exponencialmente as posibilidades de comunicación a través da rede. Deste xeito, calquera empresa ou asociación está presente hoxe nas redes sociais máis populares e ofrece contidos exclusivos. Sen olvidar as canles tradicionais e á numerosa parte da poboación que a día de hoxe non ten acceso a Internet, o futuro da comunicación pasa pola rede.

Ramos Cernadas, Francisco Javier 143 C01

A comunicación interpersonal no xornalismo

A comunicación interpersonal comprende un intercambio de mensaxes e establécese entre persoas que están próximas. Cada unha das persoas produce mensaxes que son unha resposta aos mensaxes que foron elaborados pola outra ou por outras persoas implicadas na conversación. Dentro deste tipo de comunicación, xorden outras modalidades comunicativas relacionadas con esta transacción continua: o intercambio comunicativo dun individuo a outro (falar cara a cara), dun individuo a unha colectividade, ou dunha colectividade a outra de individuos.

No noso caso, como estudantes de xornalismo, penso que é moi importante centrarse en coidar o que é a comunicación interpersonal xa que para nós como futuros xornalistas é fundamental ter en conta á persoa á que nos diriximos, e saber tratar coas persoas que nos facilitan información sobre a que traballar. Por exemplo: cando unha fonte lle facilita a un xornalista certa información sempre vai observar o seu comportamento. Se o xornalista cumpre co acordado, a fonte estará disposta a achegarlle máis información nun futuro. Con todo,  non se trata só de respetar á fonte e de empatizar coa xente, senón tamén cómpre lembrar sempre que o modelo de comunicación da información, non pode converterse nun modelo de comunicación lineal no que só nós, os xornalistas, emitamos unha mensaxe sen ter en conta aos nosos lectores.

Geada Ares

S2D

2b1

Arde a información

Que os medios de comunicación están manipulados é algo que todos sabemos. É raro o día no que non se nos repita que a obxectividade non existe. Non nos enganan, unha vez que saiamos ó mundo laboral teremos que acatar as normas que se nos digan, probablemente non teñamos nin a máis mínima posibilidade de opinar e teremos que baixar a cabeza. Mentres tanto aproveitarei todas as oportunidades que teña para dicir o que penso.

Este “enfado”, por chamalo dalgún xeito, vén polo incendio ocorrido este sábado nas Fragas do Eume e a labor dos medios para dalo a coñecer. De non ser pola rede social “twitter” este incendio non tería acontecido ou pasaría a ser “un máis” dos que asolan o noso patrimonio. O incendio comezou ás 15:00 do pasado sábado, sobre as 00:00 conecteime á rede e foi cando descubrín o suceso. Para a miña sorpresa foran moi poucos os medios que se fixeran eco desta información. A propia CRTVG canle que, teoricamente, tería que contar ós cidadáns galegos o que ocorre na súa comunidade estaba a emitir con total normalidade. O propio twitter da Xunta non se pronunciou até o domingo ó igual que o da CRTVG. Todo isto sen contar que os datos que emitía o xornal “La voz de Galicia” na súa edición do domingo eran errados, pois a súa información era que foran 500 as hectáreas afectadas cando, en realidade, foran 2000 (diferenza bastante considerable).

Por último dicir que estase a queimar unha das xoias de Galicia, o incendio todavía segue activo, e foi provocado, gustaríame saber que hai detrás de tanto sangue frío.

ImageImage

Quiñoy Montero, S3B,3B2