Arquivo do blog

Page One: Inside The New York Times

Despois da visualización do filme e a súa posterior análise, deduzo que os temas que se abordan no mesmo en relación á materia son os seguintes:

  • EXPECTATIVAS DO XORNALISMO: o xornalismo tradicional pasa por un momento de crise a nivel internacional. Na película debátese a morte dun xornal do calado do New York Times. Porén, ao longo do documental danse ideas clave que reafirman o que David Carr afirmou no seu momento: “O New York Times sobrevivirá”. É verdade que o vello modelo xornalístico está a morrer, aparecen as novas tecnoloxías, as redes sociais viralizadoras de información de xeito instantáneo, etc., mais, a pesar de todo isto, o NYT segue sendo quen impón a axenda mediática nos Estados Unidos no ano no que estamos: 2015 cando o filme foi sacado á luz en 2010. Xorden medios de comunicación sen intereses a través da web (Youtube, Twitter, etc.), mais o importante e salientable é o contido e non a forma, como dicía Carr: “O medio non é a mesaxe. As mensaxes son o medio”. Así é que a maioría dos contidos que aparecen nestas novas formas de xornalismo asociadas aos medios dixitais sexan recabados dun xornal en papel como é o NYT.

  • VALORES DO XORNALISTA: na película aparece, en varias ocasións, o papel do xornalista como xusticeiro social, é máis, defínese a pescuda da xustiza como un dos principais obxectivos na nosa profesión. Debemos ser xuizozos, mais non xudiciais, debemos busca-la verdade. O xornalista cidadán é outro dos temas que se abordan, o cal debe asegurar un servicio público como é o da información. O xornalista ten a obriga de ser o cuarto poder da sociedade, non unha bifurcación dos tres restantes ligados á biopolítica e ao biopoder, dos que falaba Foucault. É deste modo como se defende en Page One que as historias que deben cubrir as páxinas dos xornais deben ser do interese da cidadanía Tamén se amosa ao longo da proxección a importancia que ten o contraste da información antes de ser publicada para asegurar unha emisión de información sen erros e cargada dunha veracidade construtora da realidade que recibe a cidadanía.

  • INTERESES PUBLICITARIOS NOS MEDIOS: é a denominada democracia mediática de Swanson (diñeiro – publicidade). Os obxectivos das empresas da información móvense principalmente por publicidade e intereses políticos, polo que volvemos ao tema da biopolítica e o biopoder. A dependencia xornalística de empresas publicitarias e subvencións gobernamentais resta credibilidade á información. Os obxectivos ocultos dos medios perxudican gravemente a imaxe dos mesmos, facendo que unha institución como o New York Times poida perder lectores e peche de xeito definitivo.

  • PAGAR POR RECIBIR INFORMACIÓN: debemos pagar por ser informados? Pero non era que se trataba dun dereito da cidadanía? Como imos pagar por algo que nos corresponde de xeito intrínseco? Aquí se atopa a gran dúbida do xornalismo cando os tempos de crise azoutan o gremio. Na actualidade habería moitas persoas que pagarían por recibir información, pero farían iso se fose a única opción que se lles presenta. Na actualidade, a sobreinformación ou infoxicación é a principal barreira hacia o pagamento de información. Se podo ler a noticia en catro sitios diferentes, por que vou pagar?

  • RELACIÓN XORNALISTA-FONTE: a relación entre xornalista e fonte está personalizada na figura de David Carr, quen pelexa contra vento e marea na busca da información que sabe que existe, mais que debe reafirmar con fontes. Considero que cobra moita importancia o peso da institución que respalda ao xornalsita: “Cando lles digo que é do NYT, asústanse”. Isto facilita moito o traballo do xornalsita e non é tanto a confianza so xornalista coa fonte como o que acabo de dicir o que determina a relación entre ambos. Tamén vislúmbrase que a valentía é outra das calidades que debe ter o xornalsita para chegar á verdade, e só á verdade. David Carr exemplificaba isto perfectamente coa seguinte frase: “Tan só lle teño medo ás pistolas e aos bates”.

MELCHOR FERNÁNDEZ, BORJA 152.B02

Carlos Neira (analista político): “A solución ao xornalismo actual pasa por regular os medios de comunicación”

Nesta semana, última de publicación neste blog, mais non última no proxecto que estamos a levar a cabo desde o GT 152.B00 (seguiremos en observatoriodecomunicacion.wordpress.com), decidín manter unha conversa con Carlos Neira Cortizas, pioneiro en Galicia na análise de información política a través do manexo de datos estatísticos.

En primeiro lugar, tratamos os métodos á hora de analizar noticias, é dicir, os indicadores que el emprega para saber se unha nova é de tendencia “esquerdista”, “dereitista” ou de ningunha destas. Carlos faloume, curiosamente, do Twitter, da virtualidade. Os chíos que os medios de comunicación emiten nas súas contas son analizados de xeito masivo en relación aos termos que aparecen e a unha escala de valores aplicadada a ditos termos, a cal indica se un chío é de tendencia A ou B ou mesmo C (por exemplo: nacionalista, conservadora, centrista). Outro método é a análise de miles de titulares, indicador que está sendo empregado polo noso GT á hora de analizar novas.

En segundo lugar, tratamos a conveniencia da pluralismo político nos medios e o lado oposto: a obxectividade.  ̶ “Existe a obxectividade, Carlos?  ̶ Non, é imposible entender a obxectividade como se entende na actualidade. O xornalista debe ser subxectivo, pero honesto”. Honestidade (na honestidade descansa a veracidade do xornalista, o cal debe alonxarse do cinismo: deste tema fai unha disertación o xa mencionado Kapuściński na súa obra de Los cínicos) + subxectividade = obxectividade de método, da que falaba Gaye Tuchman e coa que o analista do que hoxe falamos comparte idea: o xornalista debe relatar os feitos de xeito valorativo despois de analizalos meticulosamente, non se trata de opinar, senón de interpretar en función de datos. Daquela,  ̶ “é defendible a pluralidade de información política?  ̶ Si, pero é que realmente non existe”. Carlos Neira afirmaba que NON existe pluralidade nos medios, xa que, segundo datos seus, en España tan só hay un 10 % de medios de comunicación que se afastan da dereita, de ningún do panorama nacional poderíase dicir qué é de esquerdas.

En terceiro lugar, tiven a oportunidade de tratar a importancia do feedback (retroalimentación) e a participación cidadá, temas afondados por Lermer e Schramn. Lermer postulaba que a xente debía participar nos medios de comunicación de masas, idea necesaria se queremos que os medios de comunicación comuniquen e non só informen. Carlos Neira desbotaba esta postura de xeito parcial, denunciando o mal uso dos foros que se habilitan nas noticias para opinar sobre a información, xa que restan credibilidade á información, mais defendía este método se os comentarios dos foros eran identificados con precisión.

O culmen da conversa chegou coa idea que Carlos Neira me propuxo como arma para combater a existencia de empresas de comunicación (dependentes de empresas e presións políticas) non medios de comunicación como tales: a REGULACIÓN dos medios de comunicación, os cales serían controlados por unha axencia externa ao propio Goberno de turno, pero sen relación directa con este. Esta idea é unha das propostas de Podemos da man de Pablo Iglesias (http://www.europapress.es/internacional/noticia-pablo-iglesias-propone-regular-medios-comunicacion-20140703193022.html). Sinceramente, comentando con el a proposta, isto é algo que semella utópico, xa que, dándolle voltas ao asunto, sempre aparecía o interese do Goberno de por medio. Porén, se esa idea madurase e a axencia estivese á marxe totalmente do Goberno, podería ser a solución a este teatro da biopolítica da que avisaba Foucault.

Deixo un enlace acerca do que non se debe facer en prensa en relación á análise política: http://www.malaprensa.com/

Para afondar neste post, pincha aquí. POST AMPLIADO EN BLOG ADSCRITO

Deixo aquí un interesantísimo debate audiovisual e un documento escrito acerca das vantaxes e desvantaxes da regulación dos medios de comunicación en distintos países de Sudamérica, países nos que esta práctica está máis espallada:

Medios de comunicación y poder político: Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela

https://drive.google.com/open?id=0BwNqvWsQWds8Q25jaFBGTFNtNWs&authuser=0

Carlos Neira

Carlos Neira no estudo da Cadena SER de Santiago de Compostela. Fonte: avivirgalicia.blogspot.com

MELCHOR FERNÁNDEZ, BORJA 152.B02

El 94% de los estudiantes de Periodismo de la USC considera que los medios tienen más importancia que las campañas electorales

Uno de los temas más frecuentes entre las comunidades de futuros periodistas es el tratamiento de la información política por parte de los medios: ¿Qué periódico es más “de derechas”? ¿Y más “de izquierdas”? Si tuviésemos que enfrentarnos a información de carácter político, ¿cómo actuaríamos? ¿Seríamos objetivos? ¿Podemos ser objetivos?

Para saber la opinión de los que serán, muchos de ellos, los redactores de las noticias de tono político, desde el GT 152.B00 decidimos realizar una encuesta entre los estudiantes de Periodismo de nuestra facultad. Esta es una de las estrategias de trabajo llevadas a cabo por otros observatorios de medios que tomamos en referencia, como el Observatorio de la Imagen de las Mujeres. La realización de la encuesta en cuestión se enmarca en la estrategia que el susodicho observatorio establece como Participación en actividades de formación y sensibilización sobre la influencia que el tratamiento discriminatorio en los medios y la publicidad tiene en la desigualdad.

ENCUESTA:

TOTAL: 93 encuestados

Población: futuros periodistas.

Muestra: estudiantes de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago de Compostela.

Universo: estudiantes (mujeres y hombres) de entre 18 y 25 años.

Preguntas y respuestasRESULTADOS ENCUESTA

Método: entrega de una encuesta en folio a cada uno de los asistentes a las clases a las que acudimos hasta llegar al número de 93 encuestas, resultado total y final de encuestados.

Soporte: papel; entrega en mano.

Como conclusión extraída tras el análisis de la encuesta, destacar que el 94% de los encuestados le da mayor importancia a los medios de comunicación que a las propias campañas electorales, es decir, consideran que el devenir de la biopolítica depende en mayor grado de los medios (el cuarto poder) que del control ejercido por las instituciones y resto de partidos políticos, lo que se conoce, esto último, como biopoder. De todas formas, podemos ir más allá y pensar que las campañas electorales nacen con el objetivo de ser reflejadas en los medios, sin embargo, el hecho de otorgar mayor importancia a estos últimos nos da la idea de que somos los mediadores de la información los que realmente podemos tener influencia en la biopolítica a través de la construcción del discurso político. Como último dato a destacar, resulta curioso que un 68’82% de los encuestados afirma que sería totalmente imparcial y, sin embargo, refleje que NO existe la información objetiva.

Para finalizar, y volviendo al tema de la MUJER EN LOS MEDIOS, avisar a la comunidad de la materia de Comunicación Interpersonal y Comunitaria que tanto el GT del Seminario 1 como el GT del 2 pondrán en marcha un blog adscrito (próximamente daremos la url) en el que nuestro grupo ampliará horizontes y estudiará no solo el tratamiento de la información política en los medios, sino también el tratamiento de la MUJER, DISCAPACITADOS, EMIGRANTES Y JUVENTUD (grupos sociales vulnerables), en un acto de colaboración con el proyecto CIDEC, trabajo de investigación que se está a desarrollar en nuestra facultad.

CC USC

santiagoturismo.com

MELCHOR FERNÁNDEZ, BORJA 152.B02

¿Está la ciudadanía informada acerca de las Elecciones Municipales de Compostela?

Después de preguntar a muchos compañeros si realmente sabían quiénes iban a ser los partidos que se presentarán a las Elecciones Municipales de Santiago de Compostela y no recibir contestaciones acertadas, decidí hacer una encuesta a personas de diferentes edades y nivel social para cerciorarme de que las municipales de la capital están siendo un tema apartado, hasta el momento, en la agenda mediática.

-Población: residentes de Santiago (con posibilidad de voto o no).

-Muestra: estudiantes de Periodismo de la USC y un grupo comunitario de defensa de Santiago formado por residentes en la capital. –> UNIVERSO: mujeres y hombres de entre 19 y 55 años.

-Pregunta: ¿Cuáles son los principales partidos políticos que se presentarán a las Elecciones Municipales de Santiago de Compostela?

-Respuestas y número de personas que escogieron dicha opción:

a) 5 (PPdeG, PSdeG, BNG, Anova, Podemos): 19.

b) 6 (PP,deG PSdeG, BNG, Compromiso por Galicia, AGE, Podemos): 12.

c) 5 (PPdeG, PSdeG, BNG, Compostela Aberta, Compromiso por Galicia): 15. CORRECTA

d) 4 (PPdeG, PSdeG, BNG, Podemos): 4.

-Método: Google Forms y pregunta-Facebook.

-Soporte: Facebook.

Esta práctica la llevé a cabo basándome en métodos de trabajo empleados por otros observatorios, como el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, que tiene en cuenta el punto de vista ciudadano.

Conclusión: a falta de poco más de dos meses para la celebración de las Elecciones Municipales, solo 15 de 50 personas (30 %) sabían qué formaciones serán las principales en las urnas. Solamente estas 15 conocían la existencia de Compostela Aberta, que no está siendo, en absoluto, tratada por los medios de comunicación, encargados de controlar, como hemos dicho en clase, los efectos de la biopolítica, que está en manos del Estado (dando lugar, así, al biopoder); esto es, los periodistas deben ser los responsables de guiar el control de la vida de las gentes (el biopoder, ejercido por Estado y partidos políticos). Así, en los medios de comunicación, paradójicamente, no hay tanto comunicación como sí información, ya que la relación entre los redactores y los lectores en prensa (en el caso que nos atañe) es imperfecta, hay predominio de la publicidad y hay una constante búsqueda de respuestas programadas, con función poco más que receptora de la audiencia. La explicación la determina la falta de noticias sobre dichas elecciones en los medios capitalinos.

Enlazo aquí dos interesantes artículos acerca de la relación entre BIOPOLÍTICA Y BIOPODER:

http://www.sindominio.net/arkitzean/otrascosas/lazzarato.htm

Fai clic para acceder a avila69.pdf

MELCHOR FERNÁNDEZ, BORJA 152.B02

Compostela Aberta

Beatriz Noya, portavoz de Compostela Aberta, durante la presentación de la formación enfrente del Pazo de Raxoi. Fuente: praza.gal

El camino andado hacia las Elecciones Municipales de Compostela

Después de explicar en qué consiste un observatorio de medios, vamos a centrar el proyecto en un tema en concreto: las Elecciones Municipales de Santiago de Compostela, las cuales tendrán lugar el 24 de mayo de 2015. Para ello, debemos hacer una reflexión previa acerca de la situación actual en el Concello de Santiago y hacer un recorrido desde las elecciones municipales del año 2011. Esto es lo que abordaré, por mi parte, en el desarrollo de la investigación.

La alcaldía de la capital gallega está en manos del Partido Popular, formación que logró la mayoría absoluta con 13 concejales (20.787 votos), seguida del Partido Socialista de Galicia, con 9 concejales (14.876 votos), y del Bloque Nacionalista Galego, con 3 concejales (6.389 votos).

De esta manera, el popular Gerardo Conde Roa se erigió alcalde de la capital gallega el 22 de mayo de 2011, dejando sin opciones de gobernar la alcaldía santiaguesa a Xosé Sánchez Bugallo y Rubén Cela, representantes del PSdeG y del BNG, respectivamente. A pesar de la gran acogida de Conde Roa por parte de la ciudadanía compostelana, este no supo devolver la confianza mostrada: en el 2008, Conde Roa había participado en casos de impago en su cargo de promotor inmobiliario a través de su empresa Geslander. Comienza a haber rumores de corrupción. El 17 de abril de 2012, toma la decisión de dimitir. Ángel Currás Fernández se convierte, gracias al voto de los ediles populares, en el nuevo regidor de Santiago ese mismo día.

La corrupción había llegado a Santiago de Compostela y no se iba a ir a la par de Conde Roa, sino todo lo contrario: Ángel Currás se inmiscuye en la operación Pokémon. El 9 de junio de 2014 dimite como alcalde de la capital gallega. Agustín Hernández Fernández de Rojas lo sucede en el cargo.

En próximos posts trataremos con más detalle lo aquí relatado e iremos dando pinceladas de lo que serán las Elecciones Municipales de Santiago de Compostela, que se celebrarán en la susodicha fecha.

Pazo de Raxoi, situado en frente de la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, en la Praza do Obradoiro. Fuente: panoramio.com

MELCHOR FERNÁNDEZ, BORJA 152.B02