Arquivo do blog

Economía ou sexismo?

“O home ten 5 litros de sangue no seu corpo”. E as mulleres que teñen? Máis? Menos? Hai quen dirá que a palabra “home” refírese a ambos sexos pero por economía lingüística non se di “os homes e as mulleres”. Para min, este é un claro caso de linguaxe sexista…

Ti imaxina que vas conducindo. De súpeto atopas un accidente de tráfico. Hai dous mortos: unha muller e un neno. Tamén hai tres feridos: un home e dúas nenas. Evidentemente, terás que chamar unha ambulancia. Como describirías esta situación á persoa que colla o teléfono? Se o explicas como o acabo de facer eu, que Deus os colla confesados porque seguro que non sobrevive ninguén. Entón, dicir dous mortos e tres feridos si que se podería chamar “economía lingüística” porque, neste caso, non aporta nada dicir o home, a muller, o neno e as nenas.

Sen embargo, dicir as limpadoras, os cidadáns, os políticos, os alumnos e un longo etcétera de palabras non é “economía lingüística”. Iso é empregar linguaxe sexista, son palabras que implican algún prexuízo cultural de xénero. Para evitalo existen substantivos xenéricos como o persoal de limpeza, a cidadanía, a clase política ou o alumnado.

A linguaxe non sexista evita expresións desacordes coa igualdade sexual pero, sobre todo, evita ambigüidades na comunicación. Iso da economía lingüística é unha moda, estaremos en crise pero (por sorte ou por desgraza) aínda non nos recortaron as palabras.

Pérez Capelo, S2E, 3B2