Daily Archives: 2 Maio, 2015

Actividade de visibilización – Muller labrega

Como actividade final para o noso traballo decidimos realizar este vídeo con imaxes de todo o que fomos facendo ao longo deste cuadrimestre en canto a realización do traballo sobre a muller labrega nos medios.

Foi moi importante para nos e para o desenvolvemento deste traballo as entrevistas que realizamos con mulleres labregas xa que nos axudaron a comprender cal é realmente a súa situación, deixando a un lado os prototipos que a sociedade ten do papel da muller.

Despois da análise de medios de comunicación e estas entrevistas realizadas chegamos á conclusión de que os medios lle dan moi pouca importancia a figura da muller labrega con respecto a do home, a pesares de que o seu traballo é igual ou nalgúns casos maior que o do sexo oposto. Un exemplo disto é que a muller rural é a que leva, na maioría dos casos a economía doméstica, unha labor que, como moitas outras, non ten o recoñecemento que se merece.

GRUPO 152.E00

MARTINEZ REY, PATRICIA 152.E01

RIVEIRO COLLAZO, PAULA 152.E02

RODRÍGUEZ SUÁREZ, MELISSA 152.E03

SALGADO BARBOSA, NOELIA 152.E04

VILLAMARÍN ALONSO, MARÍA ISABEL 152.E05